AHLAN WASAHLAN

Thursday, December 4, 2008

CUS 3251


Iman yang mantap bagaikan bebunya yang mewangi

PENGENALAN

Subjek Pengajian Islam disediakan untuk melahirkan warganegara khususnya pelajar Islam yang faham tasawwur Islam sebagai satu cara hidup yang bersepadu dan seimbang serta mampu menyelesaikan sebarang masalah dan cabaran. Peringkat pengajian semester ini pelatih akan belajar mengenai institusi Islam yang merangkumi kekeluargaan dan kemasyarakatan, pendidikan, pemerintahan dan pentadbiran, perundangan, ekonomi dan kewangan Islam, serta Islam dan cabaran semasa.


OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1. Memahami dan mengenali beberapa institusi yang terdapat dalam Islam.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang konsep kekeluargaan dan kemasyarakatan, pendidikan, pemerintahan dan pentadbiran, perundangan serta ekonomi dan kewangan dalam Islam.
3. Mempunyai kesedaran dan keinsafan untuk sentiasa bersiap-sedia bagi menghadapi segala bentuk cabaran ke atas Islam dan umat Islam.

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menerangkan konsep kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam Islam yang merangkumi peranan, hak dan tanggungjawab.
2. Menerangkan konsep masyarakat majmuk dan konsep ummah pertengahan serta ummah terbaik.
3. Menerangkan konsep pendidikan dalam Islam yang merangkumi peranan, hak dan tanggungjawab serta abab-adab dalam pengajaran dan pembelajaran.
4. Menjelaskan konsep pemerintahan dan pentadbiran dalam Islam serta beberapa sistem dan institusi yang berkaitan.
5. Menghuraikan konsep perundangan dalam Islam dan pengenalan tentang beberapa mazhab.
6. Menjelaskan konsep ekonomi dan kewangan Islam yang meliputi produk-produk dan beberapa institusi kewangan Islam.
7. Menghuraikan beberapa bentuk salah faham terhadap Islam dan cabaran-cabaran ke arah perpaduan ummah.


BAB 1: KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN


HASIL PEMBELAJARAN


Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran pelatih seharusnya dapat:


1. Menerangkan konsep kekeluargaan dalam Islam.
2. Membezakan makna hak dan tanggungjawab.
3. Mengenalpasti hak dan tanggungjawab suami, isteri, ibu bapa, anak-anak dan hak serta tanggungjawab bersama.
4. Menyenaraikan tanggungjawab setiap anggota masyarakat.
5. Menyatakan pengertian masyarakat majmuk.
6. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab setiap anggota masyarakat.
7. Menyatakan ciri-ciri umat terbaik.
8. Menjelaskan konsep ummah pertengahan dan ummah terbaik.

1.1 PEMBINAAN INSTITUSI KELUARGA

1.1.1 FALSAFAH & KONSEP KEKELUARGAAN ISLAM

Menurut Islam keluarga merupakan sebuah institusi yang amat penting kerana keluarga merupakan kesatuan masyarakat kecil yang menjadi asas dalam pembentukan masyarakat. Kepentingan institusi ini jelas apabila Allah S.W.T mengadakan undang-undang dalam urusan kekeluargaan yang disebut sebagai munakahat مناكحات . Keluarga memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi individu yang baik kerana daripada peribadi yang baik akan terbina keluarga yang baik, daripada keluarga yang baik akan lahir masyarakat yang berdisplin dan mantap, seterusnya daripada masyarakat yang berdisplin akan tertegak negara yang cemerlang dan diredhai oleh Allah s.w.t. Selain itu, pembentukan keluarga juga penting untuk:

i. Mengekalkan kesinambungan generasi manusia kerana pengabaian pembentukan institusi keluarga akan membawa kepada kehancuran sesebuah masyarakat.
ii. Memelihara akhlak, tata susila dan kemuliaan manusia melalui ikatan perkahwinan.
iii. Mencapai kebahagiaan, keharmoniaan, kebaikan, kasih sayang sesama manusia, kepuasan rohani serta jasmani.
iv. Membentuk umat yang kuat dan mantap kerana individu yang kukuh dan kuat dibentuk oleh ibu bapa.
v. Mencetus dan memupuk semangat pengorbanan, tolong-menolong, kerjasama dan perpaduan dalam jiwa setiap anggota keluarga.

1.1.2 HAK DAN TANGGUNGJAWAB DALAM KELUARGA

a. Pengertian Hak & Tanggungjawab

Hak bermaksud milik atau kepunyaan , manakala tanggungjawab pula bermaksud kewajipan, yang dipikul oleh seseorang, segala yang wajib ditanggung.

Hak Suami Terhadap Isteri

1. Isteri wajib mengiktiraf suami sebagai ketua di dalam rumahtangga. Pengiktirafan ini penting bagi membolehkan dan memudahkan suami menjalankan tugas dan tanggungjawab. Seperti firman Allah s.w.t yang berbunyi:

‏ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء
(Surah al-Nisaa::34)

Maksudnya: “Lelaki itu adalah pemimpin yang bertanggungjawab ke atas wanita.”

Sekalipun suami sebagai ketua, tetapi pihak isteri mempunyai tugas dan tanggungjawab lain yang seimbang, ini kerana suami isteri memainkan peranan yang sama penting di dalam sesebuah rumahtangga.

2. Ketaatan isteri kepada suaminya haruslah tidak berbelah bagi. Seorang isteri seharusnya memberikan ketaatan dan kesetiaan kepada suami yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai ketua di dalam rumahtangga. Ini dijelaskan oleh Allah s.w.t berbunyi:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

(Surah al-Nisaa’ ayat 34)

Maksudnya: “Maka para wanita yang baik itu ialah yang berlaku taat dan memelihara diri ketika suaminya tiada di rumah sebagaimana Allah memeliharanya.”

Antara kepatuhan kepada suami ialah menjaga maruah suaminya, menguruskan hal ehwal kerja- kerja rumah dan menjaga anak- anak. Walaubagaimanapun ketaatan dan kesetiaan di dalam hal- hal yang tidak bertentangan dengan akidah, syarak dan akhlak sahaja.

3. Memelihara amanah, iaitu wajib keatas isteri menjaga dirinya, rumah suami, harta suami dan anak-anaknya semasa ketiadaan suami. Ini berdasarkan kepada Hadith Ibn al-Ahwas yang bermaksud:

“Adapun hak kamu ke atas isteri-isterimu, bahawa ia tidak membenarkan hamparan kamu ditiduri oleh orang yang kamu tidak sukai dan tidak mebenarkan mereka yang kamu tidak suka memasuki rumahnya.”

Seorang isteri mestilah juga menjaga kehormatan dirinya semasa ketiadaan suaminya, seperti tidak membenarkan lelaki bukan muhrimnya atau lelaki yang tidak disukai oleh suaminya memasuki rumahnya ketika ketiadaan suaminya. Rasullullah s.a.w telah bersabda yang mafhumnya:

“Sebaik-baik perempuan ialah apabila engkau pandang menyenangkan engkau, apabila perintah ia taat dan jika tinggalkan di belakang ia menjaga pada dirinya dan hartanya.”

4. Isteri menggauli suami dengan baik, tidak menyakiti hati, menghina dan sebagainya, sebagaimana wajib atas suami menggauli isteri dengan baik. Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud:

“Tidak menghina seorang perempuan akan suaminya di dunia melainkan isteri bidadarinya berkata: Jangan kamu menghinanya, Allah akan murka kepadamu. Sesungguhnya ia disisimu dibawa masuk, takut nanti ia berpisah daripada kamu untuk datang kepada Kami.”


5. Memberi pengajaran kepada isteri jika isteri tidak mematuhi suami pada perkara-perkara yang baik. Allah s.w.t menyuruh suami memberi pengajaran kepada isteri dengan memulaukannya dan memukul ketika ia tidak mentaati suami, jika ia taat kembali, maka wajib dihentikan daripada menyakitinya kerana Allah s.w.t berfirman

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

(Surah al-Nisaa ayat 34)

Maksudnya: “Jika mereka taat kepada kamu,maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkan mereka..”

Manakala perempuan yang salih tidak perlu diajar adab kerana Allah s.w.t berfirman

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

(Surah al-Nisaa’ ayat 34)

Maksudnya: “Perempuan-perempuan yang salih itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah”.

Perempuan yang tidak salih, iaitu perempuan yang tidak menyempurnakan hak-hak perkahwinan dan tidak mematuhi suami, maka dialah yang perlu diberi pengajaran. Cara memberi pengajaran kepada isteri yang nushuz ialah dengan memberi nasihat oleh suami dengan kata-kata yang baik dan cara yang lembut pada kesalahan.Hak Isteri Terhadap Suami

1. Isteri berhak mendapat mahar dari suaminya. Mahar merupakan hak isteri sebagai suatu pemberian yang wajib dari suami. Perkara ini ada disebutkan di dalam al-Quran yang berbunyi :

وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً

(Surah al-Nisaa’ ayat 40)

Maksudnya: “Berikanlah mas kahwin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib.”

Namun tiada ketentuan berkaitan dengan mahar. Apa sahaja yang berharga boleh dijadikan mahar. Ayat al-Quran juga wajar dijadikan mahar jika tiada apa-apa pada diri calon suami tersebut. Ini ada berlaku pada zaman Rasullullah saw yang mana seorang lelaki telah mengahwini seorang perempuan dengan memberi mahar ayat al-Quran yang dihafaznya.

2. Suami bertanggungjawab memberikan nafkah zahir dan batin. Ia merupakan hak isteri yang perlu dipenuhi oleh suami mengikut kadar kemampuan, dan isteri perlu redha di atas kemampuan suami. Nafkah zahir iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal yang sederhana dan sesuai dengan kemampuan kepada isteri dan anak-anaknya. Hal ini dijelaskan oleh Allah s.w.t :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً

(Surah al-Talaaq: Ayat 7)

Maksudnya: “Wajiblah orang berkesanggupan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang sempit rezekinya itu ketika memberi nafkah menurut apa yang diberikan Allah kepadanya.”


Nafkah wajib diberikan jika isteri memenuhi syarat-syarat berikut seperti menjadi isteri yang sah (nikah), suami menikmati penyerahan diri isteri, isteri menikmati penyerahan diri suami dan taat kepada suami dalam hal kebajikan. Apabila seseorang isteri memenuhi syarat-syarat tersebut maka tidak ada sebab seseorang suami tidak mahu memberikan nafkah. Islam memberi amaran keras kepada suami yang gagal memberikan nafkah kepada isterinya. Hal ini dijelaskan oleh Rasullullah saw di dalam hadis yang bermaksud:

“Cukup berdosa orang mengabaikan orang yang ditanggungnya.”

3. Memimpin dan mendidik isteri merupakan satu tanggungjawab yang cukup berat bagi seorang suami. Suami bertanggungjawab memberikan pendidikan agama kepada isterinya. Terutama dalam hal ibadat seperti pelaksanaan rukun Islam yang lima. Isteri berhak mendapat didikan dan bimbingan daripada suami. Ini kerana suami sewajarnya mendidik isterinya sehingga mencapai tahap boleh menjauhkan ahli keluarganya daripada seksaan api neraka. Dalam ayat 6, surah al-Tahrim, Allah s.w.t. menegaskan bahawa orang yang beriman hendaklah bukan sahaja memelihara dirinya daripada api neraka, tetapi juga memelihara ahli keluarganya daripada terjerumus sama ke dalam api neraka. Jika tidak berkesempatan, ia harus menggalakkan isterinya menghadiri kelas-kelas atau ceramah- ceramah fardu ain di masjid dan sebagainya. Suami juga bertanggungjawab untuk memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada isteri dalam segala hal untuk kebajikan dan kesempurnaaan rumahtangga mereka. Namun demikian suami mestilah menggunakan cara yang terbaik iaitu nasihat yang baik dan cara yang lemah- lembut. Rasullullah saw telah bersabda,

“Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat maka janganlah ia menyakiti jirannya. Dan berilah nasihat kepada wanita (isteri) secara yang baik. Kerana sesungguhnya mereka itu diciptakan daripada tulang rusuk iaitu satu tulang yang bengkok bahagian atasnya. Apabila kamu hendak meluruskannya tetap jua ia bengkok. Sebab itu berilah nasihat pada wanita dengan cara yang baik.”4. Isteri berhak mendapat penjagaan yang sempurna dari suaminya. Suami mestilah mengambil tahu tentang kesihatan, pakaian, makanan dan hal-hal yang berkaitan dengan peribadi isterinya. Termasuklah di dalam hal berhak untuk menaruh cemburu kepada suaminya dalam kadar yang sederhana dan munasabah. Ini dijelaskan oleh Rasullullah s.a.w. dalam sabdanya yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah mempunyai rasa cemburu. Dan sesungguhnya seorang mukmin mempunyai rasa cemburu pula. Dan rasa cemburu Allah iaitu supaya seseorang hamba tidak melakukan perbuatan haram.”


5. Suami juga wajib menjaga rupa diri dan kebersihan diri. Jika seorang suami suka melihat isterinya bersolek dan kemas, demikian juga sebaliknya. Suami yang kemas dan rupa diri yang terurus serta bersih merupakan salah satu tarikan terhadap isterinya. Begitu juga kehormatan diri, suami perlu menjaga kehormatan dirinya apabila berjauhan atau berpisah lama dengan isterinya. Kehormatan diri suami adalah perlu dijaga apabila mereka berhadapan dengan wanita cantik dan godaan yang boleh menjerumuskannya ke lembah maksiat. Sabda Rasullullah saw daripada Jabir r.a,

“Apabila seseorang kamu melihat seorang wanita yang mempersonakan perasaannya, maka lebih baik sahaja isterinya, sebab apa yang ada pada wanita cantik itu ada pula pada isterinya sendiri.”


Hak Anak Dalam Keluarga

1. Diberi Nama Yang Baik

Ibubapa perlu menamakan anak mereka dengan nama yang baik. Ini kerana nama itu bukannya hanya digunakan di dunia sahaja tetapi juga di akhirat. Nama yang elok diberikan kepada anak-anak ialah nama-nama nabi dan nama-nama malaikat. Manakala nama yang paling disukai Allah ialah seperti Abdullah dan Abdul Rahman.

2. Diaqiqahkan Selepas Kelahiran

Ibubapa yang dikurniakan anak hendaklah melakukan aqiqah untuk anak tersebut kerana ia merupakan suatu perkara sunat mu’akkad iaitu sunat yang dituntut kita melaksanakannya. Ia biasanya dilakukan pada hari ke tujuh selepas kelahiran anak. Aqiqah bagi anak lelaki afdhalnya ialah dua ekor kambing manakala anak perempuan satu ekor kambing. Pada hari tersebut juga anak tersebut diberikan namanya.

3. Mendapat Pendidikan Al-Quran.

Antara kewajipan yang utama kepada anak-anak ialah mengajar anak-anak Al-Quran agar anak-anak dapat membaca dengan sempurna dari segi bacaan tajwid untuk memudahkan anak-anak melakukan ibadah-ibadah lain yang dituntut dalam Islam

4. Mendapat Pendidikan Agama Yang Sempurna

Ibubapa hendaklah memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak supaya mereka menjadi anak yang soleh dan memahami akan tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah di muka bumi ini

5. Mendapatkan Nafkah Daripada Ibu Bapa

Anak-anak merupakan amanah yang diberikan kepada pasangan suami isteri untuk menyerikan lagi sebuah keluarga. Oleh yang demikian menjadi suatu kewajipan bagi ibubapa untuk memberi nafkah kepada anak-anak daripada sumber yang halal kerana ia mempengaruhi pembesaran anak-anak untuk menjadi orang-orang mulia.

6. Mendapat Keadilan Daripada Ibu Bapa.

Dalam Islam ibubapa dianjurkan supaya memberi kasih sayang kepada anak-anak dari kecil sehingga dewasa agar anak-anak tidak akan menjadi liar dan bertindak sesuka hati kerana tanpa perhatian dan kasih sayang daripada ibubapa boleh membawa anak-anak ke arah perkara-perkara negatif. Ibubapa juga hendaklah berlaku adil terhadap anak-anak dengan tidak membeza-bezakan antara anak lelaki dengan anak perempuan, anak yang cacat dengan anak yang sempurna, anak kandung dengan anak tiri. Menjadi tanggungjawab ibubapa untuk berlaku adil terhadap anak-anak mereka setiap masa.

7. Diuruskan Perkahwinan Oleh Ibu Bapa

Setelah meningkat dewasa ibubapa hendaklah menguruskan perkahwinan anak-anak mereka sebagaimana saranan Rasulullah agar ibubapa mengahwinkan anak-anak mereka yang sudah matang agar anak-anak tersebut tidak terjebat dengan maksiat dan perkara-perkara terkutuk.

Tanggungjawab suami

i. Pembayaran mahar semasa berkahwin / mas kahwin
ii. Menggauli isterinya dengan cara yang baik.
iii. Hendaklah sentiasa menjaga kesihatan tubuh badan selain menunjukkan perwatakan yang kemas dan rapi di hadapan isteri.
iv. Mencari nafkah untuk keluarga bagi menyediakan segala keperluan rumahtangga dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan suami.
v. Mendidik isteri dan anak mengikut lunas-lunas Islam.
vi. Layanan yang munasabah dan kasih sayang, termasuk zahir dan batin kepada isteri.
vii. Bersikap adil dikalangan isteri-isteri jika mengamalkan poligami.
viii. Suami bertanggungjawab merahsiakan kecacatan isteri kepada orang lain.
ix. Suami berhak menghalang isteri keluar rumah dengan menunjukkan perhiasannya kepada orang lain, mencegah dari bercampur gaul dengan lelaki bukan muhrim serta tidak boleh membiarkan akhlak dan agama isterinya rosak

Tanggungjawab isteri

i. Mengakui kepimpinan suami.
ii. Taat kepada semua kehendak suami selagi tidak bertujuan maksiat.
iii. Menjaga maruah, akhlak dan harta samada berada di hadapan ataupun di belakang suami.
iv. Meminta keizinan daripada suami sebelum keluar daripada rumah.
v. Bertanggungjawab merahsiakan kecacatan suami kepada orang lain.
vi. Meminta keizinan suami terlebih dahulu untuk berpuasa sunat andaikata suami berada di rumah.
vii. Tidak membenarkan lelaki lain masuk ke rumah semasa ketiadaan suami.
viii. Hendaklah sentiasa menjaga kesihatan tubuh badannya dengan mengambil makanan yang seimbang disamping menjaga kebersihan tempat tinggal, pakaian, suami dan anak-anak.
ix. Berusaha memahami suami dari segi rohani dan jasmani.
x. Mendidik anak-anak mengikut lunas-lunas Islam.
xi. Mengelakkan diri dari nusyuz terhadap suami.


Tanggungjawab anak kepada ibu bapa

i. Mentaati ibu bapa dalam segala hal selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
ii. Menyahut seruan dan panggilan mereka dan segera hadir apabila diperlukan.
iii. Jangan meninggi suara apabila bercakap dengan kedua-duanya.
iv. Berdoa untuk kedua-duanyanya sama ada ketika hidup mahupun sesudah meninggal dunia.
v. Melaksanakan wasiat yang ditinggalkan oleh ibu bapa.
vi. Menyebut segala kebaikan ibu bapa dan melupakan segala kesilapan dan kekurangannya.Tanggungjawab Bersama

i. Mendalami ilmu fardhu ain.
ii. Selalu berbincang dalam segala hal untuk kebaikan bersama.
iii. Tolong menolong dalam hal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran.
iv. Bersikap jujur dan menepati janji.
v. Saling memaafkan jika berlaku kesilapan dan nasihat menasihati.
vi. Digalakkan sembahyang berjemaah.
vii. Bertawakal kepada Allah s.w.t setelah berusaha untuk mencapai kebahagiaan.
viii. Suami dan isteri sama-sama bertanggungjawab mengeratkan hubungan silaturrrahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak.


1.2 PEMBENTUKAN MASYARAKAT

1.2.1 FALSAFAH & KONSEP MASYARAKAT

Masyarakat Islam ialah kelompok manusia yang beragama dan mengamalkan ajaran Islam, tetapi realitinya masyarakat Islam ialah orang Islam yang hidup bersama-sama golongan bukan Islam dalam satu kelompok masyarakat. Masyarakat itu terlaksana melalui kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Mendirikan sesebuah masyarakat yang melaksanakan nilai-nilai keislaman merupakan suatu kewajipan yang dibebankan ke atas bahu semua orang Islam. Masyarakat islam yang pertama terbentuk ialah masyarakat yang didirikan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya di Madinah, sebaik sahaja baginda berhijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi.

Umat Islam yang berada di bawah pimpinan Nabi Muhammad s.a.w. pada ketika itu telah melaksanakan tugas mendirikan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan cekal, gigih dan jujur sehingga berjaya membentuk sebuah masyarakat yang ideal dan menjadi contoh dan model bagi masyarakat selepasnya.
1.2.2 PERANAN, HAK & TANGGUNGJAWAB DALAM MASYARAKAT

Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga keamanan, kedamaian serta kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Setiap anggota masyarakat berhak mendapat kebebasan hidup setakat yang dibenarkan, dan menjalankan aktiviti yang tidak mengganggu orang lain. Maruah dan nilai diri setiap ahli tidak boleh dihina atau dicela.

Antara hak-hak anggota masyarakat ialah :

1. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dengan aman dan damai. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan menggangu ketenteraman orang lain, sama ada gangguan fizikal, emosi ataupun kebisingan.
2. Hak untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Tidak patut seseorang itu ditegah daripada bercakap atau mengeluarkan pendapat kecuali percakapan yang berbentuk fitnah.
3. Hak untuk memiliki harta. Setiap orang boleh bekerja dan memiliki harta benda, khasnya rumah tempat tinggal dan kenderaan yang sesuai. Menafikan hak ini adalah salah pada pandangan Islam.
4. Hak untuk mendapat pendidikan. Pemerintah wajib menyediakan kemudahan pendidikan dan pelajaran kepada ahli masyarakat atau warganegara.
5. Hak untuk mendapat pertolongan di kala kecemasan. Setiap ahli masyarakat mesti prihatin kepada anggota masyarakat lain, lebih-lebih lagi jiran yang terdekat.
6. Hak untuk mendapat pembelaan jika dituduh di mahkamah. Pihak pemerintah haruslah menyediakan kemudahan guaman untuk pembelaan orang yang tertuduh atau teraniaya.

Antara tanggungjawab anggota masyarakat ialah:

1. Setiap orang mesti menjaga nama baik masyarakatnya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan nama baik masyarakat, atau menyebabkan negaranya diserang.
2. Memberi pertolongan kepada anggota masyarakat, lebih-lebih lagi jiran apabila keadaan memerlukan pertolongan.
3. Bekerjasama membangun dan memajukan masyarakat.
4. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dan kezaliman.


Ajaran Islam sangat menekankan kewajiban memelihara persaudaraan Islam, serta memupuk kasih-sayang antara anggota keluarga seterusnya sesama masyarakat. Apa jua halangan yang menggugat hubungan ini, haruslah ditepis segera sebelum keadaan melampaui batas-batas kesederhanaan yang menjadi lambang keadilan Islam. Terdapat banyak ayat al-Quran dan hadisth menjelaskan kewajipan ini.

Firman Allah s.w.t.:Maksudnya: “Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah antara saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

Al-Hujurat (49): 10


Hidup di bawah naungan persaudaraan Islam sungguh nikmat dan sangat membahagiakan, ia tidak dapat dinilai dengan harta benda dan emas perak. Hidup dalam permusuhan pula sangat sulit dan mencelakakan. Memupuk persaudaraan merupakan agenda penting dalam Islam. Agenda ini dimulakan oleh Rasulullah s.a.w sejak baginda tiba di Madinah. Baginda menganjurkan supaya hubungan persaudaraan Islam diikat kukuh, bukan sahaja antara Muhajirin dan Ansar, tetapi juga antara umat manusia seluruhnya.

Nilai-nilai murni yang perlu ada bagi setiap individu untuk mewujudkan sebuah masyarakat penyayang ialah sifat rajin, sabar, tekun, berusaha, amanah, jujur, benar, merendah-diri, sopan-santun, tolong-menolong dan lain-lain sikap yang positif.

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :

“Perbandingan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain dalam soal kasih mengasihani, sayang menyayangi, hubung menghubungi dan hormat menghormati adalah seperti satu jasad.. Apabila salah satu anggota badannya mengadu sakit, seluruh anggota yang lain sama-sama merasai kesakitannya dengan demam dan berjaga malam.”


(Riwayat Bukhari dan Muslim)


Masyarakat yang dibina berasaskan perpaduan sentiasa mengutamakan kasih-sayang. Suami mengasihi isteri, isteri mengasihi suami, ibu dan bapa mengasihi anak anaknya, anak-anak pula mengasihi ibu dan bapa mereka, jiran mengasihi jiran, sahabat mengasihi sahabat, kaum kerabat mengasihi antara satu sama lain, pemimpin mengasihi rakyat, rakyat mengasihi pemimpin, pekerja mengasihi majikan, majikan mengasihi pekerja dan seterusnya. Sifat inilah yang bertanggungjawab mengikat dan memperkukuhkan perpaduan masyarakat Islam buat selama-lamanya.


Dalam masyarakat moden sekarang, ramai anak yang terpelajar sanggup menghantar ibu-bapa mereka yang telah tua dan uzur ke rumah orang tua dengan alasan di sana mereka akan lebih terjaga. Mereka sebenarnya tidak sanggup menjaga dan memelihara serta merawat ibu-bapa mereka yang tua, sakit, uzur dan memerlukan bantuan. Anak-anak yang sebegini tidak mempunyai ciri-ciri masyarakat dan nilai-nilai murni. Sifat seperti ini bercangah dengan konsep hidup bermasyarakat dan berkeluarga yang mengutamakan kasih sayang.
Kewajiban dan tanggungjawab setiap anggota masyarakat dalam pergaulan juga perlu ditekankan bagi mematuhi tatacara pergaulan yang dikehendaki oleh negara yang hidup dalam masyarakat pelbagai kaum. Untuk membentuk sebuah masyarakat yang penyayang, antara yang ditekankan dalam pergaulan ialah:


i. Anggota masyarakat tidak boleh memandang rendah dan menghina sesiapa jua.
ii. Tidak ada sebarang pertentangan atau permusuhan kecuali sekiranya ingin menentang seseorang yang melakukan kemungkaran.
iii. Sentiasa berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik. jangan terlalu mengharapkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain kerana ini akan menyebabkan hilang kepercayaan anggota masyarakat yang lain.
iv. Sifat suka membalas dendam terhadap orang yang pernah menyakiti hati tidak boleh diamalkan.
v. Dalam pergaulan, masyarakat hendaklah sentiasa berjaga-jaga daripada pelbagai kejahatan, tipu-daya dan peras ugut, kecurian dan sebagainya.


1.3 ISLAM DAN MASYARAKAT MAJMUK

1.3.1 FALSAFAH & KONSEP

Menurut ahli sains sosial, masyarakat majmuk ditakrifkan sebagai masyarakat yang berlainan bangsa, bahasa, kebudayaan dan agama. Negara Islam Madinah merupakan sebuah negara yang mengandungi komponen masyarakat Islam dan masyarakat majmuk dan ini telah dilaksanakan dan dibuktikan di Madinah oleh Rasulullah s.a.w.

1.3.2 PERANAN, HAK & TANGGUNGJAWAB

Masyarakat Islam wajib tunduk kepada semua peruntukan dalam sistem perundangan Islam dan kewajipan ini ditentukan oleh dua faktor terpenting. Pertama, kewajipan terhadap Allah s.w.t. iaitu apabila ia mengiktiraf Islam sebagai agamanya (tanggungjawab akidah atau agama) melalui pengucapan dua kalimah syahadah. Kedua, tanggungjawab individu kepada pemerintah atau pemimpin yang mengambil dan melaksanakan sistem perundangan Islam sebagai dasar pemerintah negara (tanggungjawab politik), dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.Ini menunjukkan bahawa semua masyarakat Islam mesti tunduk kepada undang-undang Islam secara menyeluruh tanpa mengira aliran mazhab dan tidak terdapat kebebasan untuk memilih hukum selain daripada hukum Islam. Bagi masyarakat bukan Islam, mereka yang tinggal dengan aman di bawah pemerintahan menurut system Islam dan menurut undang-undang Islam, maka ia bertanggungjawab untuk tunduk kepada undang-undang Islam kerana ia tertakluk kepada tanggungjawab politik, bukan tanggungjawab akidah atau agama.


1.4 UMMAH PERTENGAHAN (UMMATAN WASATAN) & TERBAIK (KHAYRU UMMAH)

Pembentukan keluarga Islam (Usrah Muslimah) yang merealisasikan ajaran Islam menjadi asas pembinaan masyarakat sebagai satu kesatuan ummah di bawah ikatan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam dijadikan oleh Allah s.w.t sebagai Umat Pertengahan (Ummatan Wasatan) dan Umat Terbaik (Khair Ummah).

a. Umat Pertengahan (Ummatan Wasatan)

Islam adalah satu agama yang memiliki keistimewaan dengan sifat ummatan wasatan iaitu umat pertengahan dengan maksud umat yang mengamalkan kesederhanaan dalam semua aspek kehidupan. Kesederhanaan adalah perkara yang paling baik, paling betul dan paling wajar diikuti.

Firman Allah s.w.t:Maksudnya: “ Demikianlah kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas (perbuatan kamu).”

Surah al Baqarah (2) :143
Perkataan wasat (tengah-tengah) mempunyai makna yang banyak, di antaranya ialah:

i. Bahagian Yang Paling Mulia Atau Paling Baik Dan Paling Aman

Bahagian tengah daripada segala sesuatu adalah bahagian yang paling mulia atau paling baik dan paling aman, kerana terkawal oleh yang berada disekelilingnya, dan bahagian tengah juga merupakan pusat kekuatan. Pemimpin sesuatu kaum sentiasa ditengah-tengah dan para pengikutnya disekelilingnya.

Sabda Rasulullah s.a.w (bermaksud) :

“ Sebaik-baik perkara adalah yang paling tengah daripadanya.”

ii. Adil

Iaitu tidak memihak kepada salah seorang dari mereka yang sedang berselisih, hanya berpegang atau memihak kepada kebenaran.

Firman Allah s.w.t :


Maksudnya: “Telah berkata orang yang paling adil di antara mereka: Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?”
Al-Qalam (68) : 28

iii. Sederhana Atau Seimbang Antara Dua Sifat Atau Sikap Yang Melampau

Iaitu tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu lembut, tidak terlalu boros dan tidak kedekut, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan, tidak terlalu mementingkan material sehingga mengabaikan masalah kerohanian sehingga mengabaikan masalah kerohanian.
iv. Jalan Yang Lurus Iaitu Jalan Yang Tidak Menyimpang Atau Menyeleweng

Garis yang paling tengah dari garis-garis yang menghubungkan dua titik adalah garis yang paling lurus dan merupakan juga garis yang paling pendek dan paling singkat. Maka jalan yang lurus bererti jalan yang tidak menyimpang atau menyeleweng.

Umat Islam sebagai umat pertengahan ialah umat yang mengamalkan kesederhanaan dalam semua aspek. Di bawah ini akan dinyatakan beberapa contoh kesederhanaan Islam:

i. Akidah: Islam berada ditengah-tengah antara akidah komunisme yang tidak percaya kepada adanya tuhan dan akidah yang percaya kepada banyak tuhan. Dalam Islam konsep ketuhanan adalan berdasarkan ketauhidan (Tuhan Yang Maha Esa).

ii. Ibadah: Islam berada ditengah-tengah antara kumpulan yang hidup mereka hanya untuk beribadah di rumah-rumah ibadah dan kumpulan yang hidup mengejar keduniaan tanpa ikatan langsung dengan ibadah. Islam mengajar umatnya agar sentiasa beribadah dan juga mengajar mereka supaya jangan lupa habuan mereka di dunia.

iii. Halal-haram: Islam berada di tengah-tengah golongan yang mengharamkan semua benda kecuali sedikit sahaja dan golongan yang menghalalkan semua perkara.
iv. Perkahwinan: Islam berada di tengah-tengah antara golongan yang mengharamkan kepada mereka perkahwinan dan golongan yang bebas berkahwin sebanyak mana yang mereka inginkan.

v. Pemilikan harta: Islam berada di tengah-tengah antara golongan komunis yang tidak membenarkan rakyat memiliki harta dan golongan kapitalis yang bebas memiliki harta sebanyak mana yang mereka mahu dengan apa cara sekalipun walaupun melalui penindasan.

b. Umat Terbaik (Khayru Ummah)

Allah s.w.t tuhan alam semesta yang Maha Bijaksana menjadikan umat Islam sebagai umat yang terbaik dengan perintah amar makruf dan nahi mungkar serta beriman dengan jujur sehingga terhindarnya perbuatan-perbuatan keji dan sebaliknya terus melakukan perbuatan baik. Di antara kewajiban yang fundamental (asas) dalam Islam adalah kewajiban melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Ini merupakan kewajiban yang dijadikan Allah s.w.t sebagai salah satu daripada dua unsur fundamental tentang keutamaan dan kebaikan umat ini.

Firman Allah s.w.t :Maksudnya: “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik, dan melarang dari segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman).

Surah Ali Imran (3): 110


Demikianlah kemuliaan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah s.w.t kepada umat Muhammad (umat Islam) selagi mereka tetap setia menjalankan 3 dasar Islam yang utama iaitu, menyuruh berbuat kebaikan (amar makruf), mencegah kemungkaran (nahi mungkar) dan beriman kepada Allah Azzawajalla dengan sebenar-benarnya. Dasar tersebut merupakan medium yang membawa umat Islam ke arah kemuliaan. Perintah amar makruf dan nahi mungkar didahulukan daripada ungkapan keimanan kepada Allah kerana kedua hal tersebut merupakan pagar dan benteng keimanan. Oleh itu, mendahulukan penyebutan keduanya menepati dengan kebiasaan yang diketahui manusia bahawa membuat sesuatu pagar itu perlulah didahului daripada yang dipagar.

Tanggungjawab melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar terletak di atas bahu semua umat Islam. Kewajiban ini bukan hanya tanggungjawab waliyul amri (pemimpin) sahaja. Setiap umat Islam bertanggungjawab melaksanakan kedua perintah ini berdasarkan kemampuan masing-masing.

Sabda Rasulullah s.a.w seperti di bawah ini:

“Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemugkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lidah. Jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.”
(Riwayat Muslim)

Unsur kebaikan yang paling penting adalah memiliki keimanan dan mempercayai sifat keesaan Allah s.w.t dan kenabian Rasul s.a.w Manakala aspek kemungkaran yang paling jahat ialah kufur kepada Allah s.w.t Oleh kerana itu, kewajiban berjihad dalam agama merupakan satu usaha membawa orang lain kepada manfaat yang lebih mulia dan juga menyelamatkan mereka dari kejahatan yang keji.

Islam memperkenalkan konsep amar makruf yang berlawanan dengan nahi mungkar agar manusia berlumba-lumba melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan serta kerosakan. Malahan setiap kebaikan dan kejahatan meskipun sekecil mana, tetap ada perhitungan di sisi Allah.

Kesimpulannya, Allah s.w.t. telah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan dan terbaik (ummatan wasatan wa khairu ummah) selagi prinsip kesederhanaan dalam semua perkara terus diamalkan, bukan golongan yang melampaui batas. Begitu juga gelaran umat terbaik (khairu ummah) ini akan teruskan dilabelkan kepada umat Islam dengan pelaksanaan perintah amar makruf dan nahi mungkar. Dari prinsip kesederhanaan serta amar makruf dan nahi mungkar inilah terbinanya umat Islam, binaan ini akan kekal selagi prinsip ini dilaksanakan. Apabila prinsip ini diabaikan maka retaklah binaan itu seluruhnya dan terdedah kepada kemusnahan. Adalah mustahil bagi sesuatu umat untuk mendapat penghormatan jika sekiranya berlaku pemisahan antara tuntutan rohani dan jasmani serta meninggalkan amar makruf dan nahi mungkar disamping penolakan kepada keimanan yang bertunjangkan konsep ketauhidan.

BAB 2: PENDIDIKAN


HASIL PEMBELAJARAN


Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran pelatih seharusnya dapat:


1. Menyatakan pengertian pendidikan.
2. Menerangkan adab murid terhadap guru dan guru terhadap murid.
3. Menjelaskan tanggungjawab individu dalam pendidikan secara umum.
4. Membezakan antara tanggungjawab keluarga dan masyarakat.
5. Mengenalpasti tanggungjawab pemerintah dan ulama dalam pendidikan.

2.1 PENGERTIAN, FALSAFAH & KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan didefinisikan oleh al Jamali sebagai membentuk tabiat dan sikap seseorang manusia dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada jasmani, rohani, akal, akhlak mahupun sosial supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah. Walau apapun pengertian dibuat matlamat terakhir daripada pendidikan ialah menjadikan manusia sebagai seorang yang mengabdikan diri kepada Allah.


b. Falsafah Pendidikan

Islam sebagai cara hidup yang sempurna, sesuai untuk semua tempat, peringkat dan zaman, telah menggariskan falsafah pendidikannya yang tersendiri. Manusia ditugaskan untuk memakmurkan seluruh alam berdasarkan kesepaduan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.Hakikat ini serasi dengan objektif penciptaan manusia sebagai khalifah Allah s.w.t dan hamba untuk berbakti. Firman Allah s.w.t dalam surah al-Dhariyat, ayat 56 yang mafhumnya: "Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-ku".


c. Konsep Pendidikan

Konsep pendidikan Islam menyentuh dua aspek penting yang perlu dibincangkan. Pertama aspek teras Islam iaitu aspek yang menekankan fahaman akidah kepada Allah s.w.t, fahaman syariat dan didikan akhlak. Kedua aspek hubungan ilmu teras Islam dengan reality kahidupan di mana aspek ini memberi pelbagai cara dan kaedah berkaitan hubungan dengan pergolakan kehidupan manusia.


Dalam proses pendidikan, kaedah pengajaran adalah antara rukun terpenting kerana dianggap sebagai jambatan yang menghubungkan antara guru dengan murid dalam menyampaikan ilmu, fikiran dan kemahiran. Kejayaan pendidikan amat bergantung pada keberkesanan penggunaan sesuatu kaedah. Di samping itu juga, kaedah yang baik dapat menghilangkan rasa jemu ketika belajar.


2.2 ADAB DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Islam mengaturkan adab-adab ini supaya ilmu yang dipelajari itu berkesan, berkat dan memberi manfaat kepada dirinya di dunia dan akhirat.

2.2.1 ADAB SEORANG PELAJAR

i. Mengutamakan kesucian zahir dan batin serta ketinggian budi pekerti dan menjauhkan diri dari sifat tercela.

ii. Menumpukan perhatian terhadap pelajaran dan aktiviti yang bermanfaat serta tidak melakukan perkara yang sia-sia.

iii. Tidak berbangga dengan ilmu yang dimilikinya kerana ilmu pengetahuan tidak akan tercapai melainkan dengan kerendahan budi.

iv. Mengelakkan dirinya dari mendengar pelbagai pendapat yang tidak berasas kerana perkara tersebut boleh menyebabkan keraguan dalam fikiran dan boleh membawa kepada sikap bosan untuk mengkaji hakikat limu yang sebenarnya.

v. Mengutamakan ilmu yang lebih penting dahulu dan barulah diikuti oleh keperluan lain mengikut maksud dan tujuan sesuatu ilmu. Contohnya: mengutamakan mempelajari ilmu fardhu ‘Ain daripada fardhu kifayah.


2.2.2 ADAB SEORANG GURU

i. Memiliki rasa sayang dan belas kasihan kepada pelajar-pelajar dan menganggap mereka seperti anak sendiri.

ii. Mengikut jejak langkah Rasulullah s.a.w dengan tidak menganggap ilmu yang dicurahkan adalah untuk mengaut keuntungan.

iii. Pengajaran yang diberi hendaklah secara berperingkat-peringkat kemudian menjelaskan bahawa maksud menuntut ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t

iv. Pengajaran guru hendaklah berlandaskan konsep psikologi, contohnya tidak mengherdik kesalahan yang dilakukan oleh pelajar secara terang-terangan sebaliknya dengan cara kasih sayang.

v. Seorang guru yang intelek tidak akan membezakan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain, contohnya seorang guru bahasa memandang rendah terhadap ilmu feqah. Sikap yang sedemikian menunjukkan kerendahan jiwa seorang guru.

2.3 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

2.3.1 PERANAN INDIVIDU

Individu dalam masyarakat mestilah mempunyai kesedaran diri tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu merupakan satu kewajipan kepada setiap individu muslimin dan muslimat. Justeru itu setiap individu perlu berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai memenuhi tuntutan agama disamping mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Menuntut ilmu adalah fardhu ke atas setiap muslim samada lelaki atau perempuan”

Berdasarkan kepada sabda Rasulullah s.a.w., maka setiap individu perlu sedar bahawa ilmu memainkan peranan yang besar dalam pembentukan seseorang manusia dari segi rohani, jasmani, akal dan akhlak.

Menjadi suatu kewajipan bagi setiap individu untuk mencari ilmu selagi mana ilmu tersebut tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan memberi kebaikan kepada diri mereka khususnya dan umat Islam umumnya.


2.3.2 PERANAN KELUARGA

Institusi kekeluargaan memainkan peranan penting dalam pendidikan anak-anak, terutamanya bagi menyuntik pendidikan awal agama, al-Quran dan akhlak Islam.

Ibubapa haruslah memberi didikan awal kepada anal-anak bagi tujuan mendedahkan anak-anak tersebut kepada dunia pendidikan. Misalnya, pembacaan buku-buku cerita teladan kepada anak-anak. Mereka juga hendaklah mengajar asas-asas ilmu seperti asas Fardhu ain, membaca, menulis dan mengira kepada anak-anak. Selain itu ibubapa juga hendaklah menghantar anak-anak mereka ke sekolah apabila sampai umur persekolahan sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi dalam sistem pendidikan negara.

Di samping itu juga, satu lagi perananan dan tanggungjawab keluarga ialah mengawasi pelajaran anak-anak sepanjang masa. Pada masa yang sama keluarga juga perlu menunjukkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak supaya mereka belajar untuk berjaya dalam hidup.


2.3.3 PERANAN MASYARAKAT

Semua umat Islam bersaudara oleh itu perlulah mendidik sesama ahli masyarakatnya.Perlu ada usaha dakwah yang berterusan dalam masyarakat bagi mengajak ke arah kebaikan dan memperdalami soal-soal agama.

Firman Allah s.w.t:


Maksudnya: “Mengapakah tiada berjalan sebahagian di antara tiap-tiap puak supaya mempelajari ilmu agama? Apabila mereka kembali bolehlah mereka memberi peringatan kepada kaumnya, mudah-mudahan mereka akan sentiasa berhati-hati.”

Surah al-Taubah (9):22

Masyarakat seharusnya menghapuskan sikap mendiamkan diri sahaja atau seperti ‘enau dalam belukar, yang melepaskan pucuk masing-masing’ apabila berhadapan dengan situasi kemungkaran dalam masyarakat. Keadaan yang sedemikian lama kelamaan hanya akan membawa kehinaan dan kelemahan kepada umat Islam sendiri.
2.3.4 PERANAN ILMUAN ATAU ULAMAK

Golongan ini bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan malahan memastikan setiap ajaran yang disampaikan diterima dengan baik dan mampu memupuk keperibadian yang tinggi dalam diri insan. Oleh itu golongan ini perlu mempamerkan tingkah laku yang menjadi contoh kepada masyarakat.

Peranan ilmuan juga adalah untuk menyemaikan perasaan cinta dan taat kepada Allah serta menguatkan iktiqad yang benar dalam jiwa pelajar. Golongan ini juga perlu bersifat berani dan tegas dalam menerang dan memberi penjelasan ketika menyampaikan ilmu. Ulamak dan ilmuan juga perlu menyebarkan kebenaran Islam agar ianya mampu membangkitkan minat masyarakat terhadap penyelidikan ilmu Islami. Apabila banyak kajian yang dibuat, maka ia secara tidak langsung akan menunjukkan ketinggian ilmu Allah s.w.t. berbanding dengan pengetahuan manusia yang bersifat lemah.

Golongan ini bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan malahan memastikan setiap ajaran yang diberi diterima dengan baik dan mampu memupuk keperibadian yang tinggi dalam diri insan. Oleh itu golongan ini perlu mempamerkan tingkahlaku yang mampu menjadi ikutan atau idola dalam masyarakat.

Peranan para ilmuan juga adalah untuk menanamkan perasaan cinta dan taat terhadap Allah s.w.t. serta menggalurkan iktiqad yang benar dalam jiwa pelajar. Golongan ini juga perlu bersifat berani dan tegas dalam memberi penerangan yang jitu dalam mendidik. Ulama dan ilmuan juga perlu menyuluh kebenaran Islam agar ianya mampu membangkitkan minat dan mengocak jiwa masyarakat dengan menyelidiki konsep dan teori-teori. Agar apabila terhasil kajian-kajian yang dibuat, mampu untuk menunjukkan ketinggian ilmu Allah s.w.t. berbanding dengan pengetahuan melalui ciptaan manusia yang bersifat.

2.3.5 PERANAN PEMERINTAH

Pemerintah memainkan peranan penting dalam institusi pendidikan untuk memelihara kesinambungan perkembangan pendidikan, antara tanggungjawab yang perlu dipelihara ialah:

i. Tidak memisahkan antara Islam dan urusan hidup seharian dengan cara mengukuhkan peraturan dan kefahaman kapada masyarakat.
ii. Membentuk falsafah dan matlamat pendidikan yang seiring dengan kehendak Islam.
iii. Menyediakan prasarana dan kemudahan samada tenaga atau kewangan untuk membangunkan pendidikan.

BAB 3: PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN ISLAM


HASIL PEMBELAJARAN


Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran pelatih seharusnya dapat:


1. Menyatakan pengertian pemerintahan dan pentadbiran menurut Islam.
2. Mendefinisikan istilah khalifah, imamah dan imarah.
3. Menjelaskan ciri-ciri pemerintahan dan pentadbiran Islam.
4. Menerangkan syarat-syarat pemimpin Islam.
5. Menerangkan kisah-kisah Khulafa’ ar-Rasyidin.
6. Menyenaraikan nama-nama Khulafa’ ar-Rasyidin dan jasa-jasa mereka.
7. Mendefinisikan keadilan, kesamarataan, kebebasan dan ketelusan.
8. Memberi contoh-contoh keadilan, kesamarataan, kebebasan dan ketelusan.
9. Menjelaskan maksud syura dan demokrasi.
10. Membezakan sistem syura dan demokrasi.
11. Memberikan maksud hisbah.
12. Menyatakan prinsip hisbah.
13. Mengenalpasti peranan institusi hisbah.

3.1 PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN

Kekuasaan dan pemerintahan ialah hak dan milik mutlak Allah s.w.t. dan dikurniakan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan mengambilnya kembali daripada sesiapa yang diingini-Nya.

3.1.1 KONSEP

Menurut takrifan yang diberikan ulama, negara Islam ialah negara yang dibangunkan atas dasar akidah Islam. Ini bererti bahawa seluruh sistem yang ditegakkan dalam negara tersebut adalah berdasarkan sistem Islam. Negara yang berteraskan konsep Islam yang memberi jaminan kepada setiap muslim untuk menunaikan ibadah kepada Allah dan hidup sesuai dengan tuntutan akidah Islam. Seluruh urusan negara dilaksanakan atas dasar undang-undang Islam.

Walaupun terdapat sebahagian ulama yang mentakrifkan negara Islam sebagai negara yang berada di bawah kekuasaan orang-orang Islam, namun ia tidak dapat lari daripada definisi yang pertama kerana orang Islam wajib melaksanakan hukum-hukum Islam di negara yang mereka kuasai.

Manakala pemerintah dan pemimpin ialah Khalifah Allah SWT di bumi yang diamanahkan Allah untuk memerintah dan memimpin rakyat,mentadbir alam dan mengurus sumber tabii.Kuasa merupakan amanah Allah kepada manusia yang perlu digunakan secara betul serta menepati kehendak syariah.


3.1.2. PRINSIP

Dalam hal ini, Islam telah menggariskan bahawa sesuatu pemerintahan dan pentadbiran Islam mestilah berdiri di atas tiga (3) prinsip iaitu:


i. Prinsip Tauhid: Prinsip ini menghendaki seseorang itu mengakui bahawa Allahlah pemilik dan pentadbir alam ini. Ini sekaligus menafikan kedaulatan manusia sama ada dalam bentuk individu atau kelompok.
ii. Prinsip Risalah: Prinsip ini pula menentukan seseorang itu menerima ajaran Allah atau syariat Allah s.w.t yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w sama ada melalui Al Quran atau As Sunnah.
iii. Prinsip Khilafah: Prinsip ini menghendaki seseorang itu sedar bahawa dia adalah khalifah Allah s.w.t atau wakil Allah dalam mentadbir bumi milik Allah ini. Ini bermakna manusia memiliki sesuatu sebagai melaksanakan amanah kerana semuanya milik Allah s.w.t Oleh itu manusia mesti mengikut panduan dan arahan Allah. Mereka tidak boleh bertindak sesuka hati dan melampaui batas-batas yang ditetapkan. Ini bermakna segala tindak-tanduknya mestilah bermatlamatkan untuk mendapat keredaan Allah s.w.t


3.1.3 CIRI-CIRI PEMERINTAHAN ISLAM

Terdapat beberapa ciri pemerintahan sesebuah negara yang digariskan oleh Islam seperti yang dihuraikan oleh para ulama. Antaranya ialah:

a. Negara Madani Dengan Islam Sebagai Rujukan

Negara Islam bukan negara teokrasi yang dikuasai oleh pemimpin agama, yang mengakui mewakili tuhan dengan membuat undang-undang sesuka hati dan didakwa sebagai undang-undang tuhan. Bukan juga negara sekular yang memisahkan agama dari pentadbiran negara bahkan memusuhi dan menghalang pelaksanaannya. Negara Islam ialah negara yang menegakkan hukum yang diturunkan Allah dan menyuruh rakyat melaksanakan kehendak dan perintah Allah.

b. Bersifat Antarabangsa

Ia tidak berdiri atas dasar bangsa dan perkauman serta sempadan negara. Ia adalah negara yang terbuka bagi semua orang beriman dan ajarannya yang tidak memaksa. Namun ia juga menerima orang bukan Islam dan melindungi mereka dengan syarat mereka juga tunduk kepada syariat Islam.

c. Negara Islam Adalah Negara Hukum

Undang-undang Negara berbentuk prinsip dan hukum syariah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam melaksanakan hukum tersebut, ia tidak mencari alternatif lain selain yang ditetapkan oleh Allah. Pelaksanaan hukum dan undang-undang itulah yang menjadi ukuran keislaman dan bukti keimanan sesebuah negara kepada Allah.

Firman Allah s.w.t.:

*******************

Maksudnya: “Dan sesiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu ialah orang-orang kafir.”

(Al-Maidah 5:44)

d. Negara Islam Diasaskan Oleh Syura

Ia bukan negara yang berdasarkan sistem warisan tanpa mengira seorang itu salih atau tidak. Negara Islam menjalankan sistem terbaik yang terdapat dalam demokrasi, tetapi tidak bermakna ia merupakan negara demokrasi sebagaimana barat kerana demokrasi memiliki banyak kelemahan. Negara Islam adalah negara berdasarkan syura yang meletakkan batas dalam pemerintahan. Akidah dan nilai akhlak serta hukumnya menjadi tunjang negara.
e. Negara Hidayah

Negara Islam sentiasa memberi perhatian kepada pengembangan dakwah dan menyampaikan risalah agar rakyat mendapat hidayah Allah. Ia mestilah sentiasa mengelakkan berlaku salah faham terhadap Islam dan perbuatan yang mencemarkan ajaran Islam. Rasulullah dan khalifah setelah baginda sentiasa berusaha menyebar dakwah kepada masyarakat dunia. Tugas negara menunjukkan manusia jalan Islam dan menyingkirkan segala halangan kearah tujuan itu.

f. Melindungi Kaum Yang Lemah

Membantu fakir miskin, anak yatim dan golongan yang lemah melalui zakat. Menolong mereka yang ditindas dan teraniaya dengan pembelaan yang sewajarnya daripada kezaliman. Membela kanak-kanak, ibu bapa, wanita dan golongan buruh bahkan binatang pun mendapat pembelaan dalam negara.

Firman Allah s.w.t.:

************

Maksudnya: “Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya sahaja di kalangan kamu”

Surah al Hasyr (59): 7

Kata Saidina Abu Bakar:

“Orang yang paling kuat di kalangan kamu adalah lemah pada pandanganku sehingga aku dapat mengambil hak daripadanya. Orang yang paling lemah di kalangan kamu pula kuat pada pandanganku sehingga aku menyerahkan hak kepadanya.”g. Melindungi Hak Dan Kebebasan

Islam melindungi hak dan memberikan kebebasan kepada rakyat dalam negara. Masyarakat bukan Islam diberi kebebasan beragama dan mengamalkan ajaran mereka. Kebebasan memberikan pendapat selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi yang melakukan kemungkaran pula, ia telah melanggar kebebasan yang diizinkan maka orang lain bebas untuk menegur dan mencegah kemungkaran yang dilakukannya.

Firman Allah s.w.t.:

*****************************

Maksudnya: “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dariapada jalan yang salah”

Al-Baqarah (2): 252

h. Negara Berprinsip Dan Berakhlak

Negara Islam tidak bersikap talam dua muka. Islam tidak mahu suatu matlamat yang baik dicapai dengan cara yang buruk (matlamat tidak menghalalkan cara). Nabi tidak pernah memungkiri janjinya walaupun dengan orang kafir Quraisy dan musuh seperti dalam perjanjian Hudaibiyah. Negara Islam menjaga prinsip dan akhlak dengan menetapkan peraturan dalam peperangan.

Firman Allah s.w.t.:

***************************

Maksudnya: “Wahai orang yang beriman, jadilah kau semua penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.”

(Surah al Nisa’ 4: 135)
Inilah beberapa kriteria negara menurut pandangan Islam. Jelas negara yang berasaskan ajaran Islam jauh lebih unggul dan memelihara kepentingan semua masyarakat. Sentiasa menyeru dan membawa rakyat kearah kebaikan dan menolak sebarang bentuk cubaan serta usaha yang boleh mengundang kemurkaan Allah.


3.1.4 ISTILAH-ISTILAH SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

i. Khilafah

Khilafah ialah kepimpinan negara Islam dan khalifah pula merupakan pemimpin tertinggi dalam sebuah negara Islam.

a. Hukum Melantik Khalifah

Ijma’ para ulama (bersepakat) mengatakan bahawa hukum melantik khalifah bagi menguruskan kepentingan umat Islam adalah wajib. Menurut Imam al Nasafi Kaum muslimin mesti mempunyai pemimpin yang melaksanakan hukum dan pemerintahan Islam. Imam al Jurjani pula mengatakan bahawa melantik Imam merupakan kewajipan untuk menyempurnakan kehendak-kehendak agama.

b. Tugas Khalifah

Tugas khalifah dan kerajaan Islam telah digariskan oleh para ulama seperti berikut:

(1) Mendaulatkan hukum Allah, menyebarkan agama dan menegakkan syiarnya.
(2) Menegakkan kebaikan, keadilan dan ketinggian akhlak serta nilai-nilai kemanusiaan melalui amar makruf nahi munkar.
(3) Membasmi kemungkaran, kejahatan dan kezaliman daripada membelenggu kehidupan masyarakat.
(4) Melindungi keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat dari sebarang ancaman dalam ataupun luaran.
(5) Melaksanakan pembangunan Negara dengan mengeluarkan kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan bersama, Negara dan rakyat agar dapat mengecap kemakmuran.

c. Bidang Kuasa Khalifah

Walaupun tugas khalifah besar dan berat, namun mereka tidak boleh melampaui beberapa batas bidang kuasa iaitu:

(1) Khalifah mesti tunduk kepada perundangan Islam. Melaksanakan hukum dan peraturan atau akta bersesuaian dengan prinsip dan kaedah Islam.
(2) Khalifah tidak mempunyai kuasa perundangan. Beliau boleh melakukan ijtihad dan memberi kuasa kepada mujtahid melakukan ijtihad hanya dalam batas yang dibenarkan al Quran dan Hadith.
(3) Khalifah dan pegawai-pegawainya mesti bertanggungjawab terhadap kaedah hukum Islam. Prinsip Islam ini diterangkan secara umum dan pemerintah hendaklah menyesuaikan tindakannya agar tidak bertentangan dengan prinsip tersebut.

ii. Wizarah

Perkataan wizarah adalah berasal dari kata wazir yang bererti menteri. Daripada sini lahir perkataan wizarah yang bererti kementerian. Menteri atau kementerian sebenarnya telah wujud pada zaman Nabi s.a.w Cuma ia tidak dinamakan menteri tetapi fungsi tetap sama seperti menteri iaitu sebagai pembantu dalam pemerintahan atau kepimpinan Nabi s.a.w dan juga khalifah selepas kewafatan Nabi s.a.w


Peranan wizarah ini lebih ketara lagi pada zaman kerajaan Abbasiah dengan munculnya Perdana Menteri yang berwibawa dan diserahkan kuasa yang lebih luas kepadanya oleh khalifah seperti yang berlaku kepada menteri-menteri daripada keluarga Al-Barmaki.
iii. Imarah

Perkataan imarah adalah berasal daripada perkataan amir yang bererti raja atau pemerintah. Perkataan imarah bererti pemerintahan atau sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seseorang amir.

Kerajan Islam yang memakai gelaran amir biasanya lahir dari kerajaan kecil seperti kerajaan Islam di Sepanyol yang diasaskan oleh Abdul Rahman Ad-Dakhili.Walaupun kerajaan ini kecil tetapi ia telah memberi sumbangan yang besar kepada tamadun dunia khususnya masyarakat Eropah.


3.2 KEPIMPINAN KHULAFA’ AL-RASYIDIN

Empat orang khalifah yang mentadbir negara setelah kewafatan Nabi SAW dikenali sebagai Khulafa’ al-Rasyidin bermaksud (Yang Biajksana). Pemerintahan khulafa’ al-Rasyidin berlangsung selama tiga puluh tahun iaitu pada zaman pemerintahan Saidin Abu Bakar al-Siddiq (11H-13H/ 632M-634M), Saidina Umar bin al Khattab (13H-23H/634M-644M), Saidina Uthman bin Affan (23H-35H/644M-655M) dan Saidina Ali bin Abi Talib (35H-40H/655M-661M).

Setelah itu, pemerintahan Islam bertukar kepada bentuk warisan (monarki) bermula zaman Muawiyah bin Abi Sufyan yang menubuhkan kerajaan Bani Umayyah. Seterusnya kepimpinan Islam bertukar tangan kepada pemerintahan Bani Abbasiyah. Kerajaan Islam berakhir di Turki dengan kejatuhan kerajaan Bani Uthmaniyah pada tahun 1924M di tangan Kamal Attarturk. Beliau telah menghapuskan sistem khalifah dan menggantikannya dengan fahaman sekular yang diceduk dari Barat.

3.2.1 PERLANTIKAN KHULAFA’ AL-RASYIDIN SERTA JASA-JASA MEREKA

Saidina Abu Bakar r.a

Perlantikan Abu Bakar sebagai khalifah, dicalonkan oleh Saidina Umar setelah berlaku perbincangan yang hangat di antara golongan Muhajirin dan Ansar di Saqifah Bani Saadah tentang pengganti Nabi dalam urusan kenegaraan. Pencalonan beliau dipersetujui oleh kalangan para sahabat termasuklah Saidina Ali.

Selepas kewafatan Nabi SAW, beberapa kalangan suku Arab bertemu dengan Khalifah Abu Bakar untuk meminta pengecualian daripada membayar zakat. Pada waktu yang sama juga, muncul beberapa orang yang mengaku sebagai nabi seperti Musailamah al Kazzab dan Sajah. Mereka berusaha melebarkan pengaruh ke daerah-daerah sekitar semenanjung Arab yang menjadi ancaman kepada kesucian ajaran Islam.

Bagi mengatasi gerakan-gerakan ini, Abu Bakar telah menghantar pasukan tentera yang dipimpin oleh Khalid bin al Walid untuk memerangi kumpulan-kumpulan tersebut. Akhirnya tentera Islam berjaya mencapai kemenangan setelah mendapat tentangan yang hebat. Beliau telah berjaya mempertahankan akidah umat Islam dengan memerangi golongan murtad dan Nabi-nabi palsu.

Saidina Umar r.a.

Saidina Umar dilantik sebagai khalifah berdasarkan cadangan berupa wasiat oleh Saidina Abu Bakar setelah baginda mendapat pandangan dari ahli syura. Para sahabat bersetuju dengan cadangan ini, lalu memberikan bai’ah kepada Umar dengan diketuai oleh Saidina Uthman.


Sungguh besar perhatian beliau terhadap kebajikan rakyatnya sehinggakan pada zamannya bermula sistem pentadbiran yang teratur. Dengan berdasarkan prinsip syura, Majlis Tertinggi dan Majlis Umum. Majlis Tertinggi adalah merupakan jawatankuasa kabinet yang dianggotai oleh sahabat-sahabat besar seperti Uthman bin Affan r.a., Ali bin Abi Talib r.a., Zaid bin Thabit r.a, Abdul Rahman bin Auf r.a. dan lain-lain lagi. Manakala Majlis Umum pula, sifatnya terbuka untuk rakyat dengan masjid sebagai tempat pertemuannya.

Untuk melicinkan pentadbiran wilayah-wilayah Islam, Saidina Umar r.a. telah menjalankan dasar disentralisasi dengan membahagikan wilayah kepada lapan bahagian dan diketuai oleh seorang gabenor. Sebelum gabenor itu dilantik, mereka dikehendaki mengisytihar harta masing-masing untuk mengelakkan rasuah.

Satu langkah Saidina Umar r.a. yang nampak terkehadapan dan boleh dianggap sebagai mendahului zaman apabila beliau menjalankan sistem pentadbiran dalam istilah perundangan moden dipanggil ‘prinsip perasingan kuasa’ (separation of power). Meskipun caranya agak berbeza dengan amalan masa kini, tetapi Saidina Umar r.a. telah berjaya melaksanakannya apabila para kadi diberi kebebasan untuk menjalankan tugasnya tanpa takutkan kuasa politik. Pernah terjadi seorang muslim meminta fatwa dari seorang hakim dan hakim itu telah mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan pendapat Saidina Umar r.a. sendiri, namun beliau tidak bertindak memaksa pendapatnya dipakai dan jauh sekali untuk berindak terhadap hakim tersebut.

Dalam bidang pentadbiran tanah pula, khalifah Umar bin Al-Khattab r.a. telah menghapuskan pemerasan tuan-tuan tanah terhadap petani-petani. Beliau juga menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru dengan memberikan hak milik kepada mereka yang mengusahakannya.


Dalam soal ketenteraan, beliau telah membahagikan tentera Islam kepada dua bahagian:

i. Tentera sepenuh masa di mana mereka dibayar gaji tetap dan mendapat kemudahan-kemudahan sampingan yang lain. Namun mereka tidak diberikan habuan tanah untuk mengelakkan mereka menetap di sesuatu tempat.
ii. Orang-orang awam yang dapat dikerahkan pada masa-masa tertentu dan mereka ini layak untuk mendapat habuan tanah.

Beliau juga telah menubuhkan bandar tentera yang dinamakan masalih seperti Kufah, Basrah, Damsyik dan Fustat. Tujuannya, setelah tentera selesai melakukan operasi, mereka akan kembali berehat di situ dan tidak perlu kembali ke Madinah yang terlalu jauh.

Selain dari itu Umar juga telah membuat perubahan dalam pengurusan negara seperti:

i. Mewujudkan takwim hijrah. Kiraan dibuat berdasarkan tahun berlakunya hijrah Nabi SAW ke Madinah.
ii. Memperluaskan wilayah-wilayah Islam antaranya ke Syria, Mesir dan Afrika Utara.
iii. Mengasaskan al Diwan atau buku catatan Negara. Asalnya dibuat catatan nama-nama tentera serta keluarga dengan jumlah sara hidup untuk diberi gaji.
iv. Menubuhkan baitul mal yang mendapat sumber daripada zakat, ghanimah, fay’, jizyah, kharaj, cukai perniagaan dan harta orang mati yang tiada waris.Dengan adanya perubahan-perubahan pentadbiran seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Al Khattab r.a. seperti di atas serta sumbangan-sumbangan lain yang tidak disebutkan, maka tidak hairanlah jika Umar bin Al - Khattab r.a. digelar sebagai Amirul Mukminin bahkan di kalangan rakyat, istilah ‘keadilan’ begitu sinonim dengan nama Umar r.a. itu sendiri. Ini terbukti dalam beberapa kejadian termasuklah beliau sanggup menghukum anaknya sendiri kerana telah disabitkan melakukan kesalahan.

Saidina Uthman r.a.

Sebelum wafat, Saidina Umar telah melantik enam orang sebagai ahli syura bagi membincangkan masalah pengganti baginda. Mereka ialah Saidina Ali, Saidina Uthman, Zubair bin Awwam, Abd Rahman bin ‘Auf, Talhah bin ‘Ubaidillah dan Saad bin Abi Waqqas. Setelah perbincangan dilakukan, persetujuan diambil untuk melantik Saidina Uthman bin Affan sebagai khalifah.

Jasa besar yang telah dilakukan oleh Uthman bin Affan ialah pengumpulan al-Quran dalam satu mashaf. Ini dilakukan bagi menyatukan bentuk bacaan al Quran kerana wilayah Islam yang semakin luas menyebabkan timbul perlbagai versi bacaan mengikut dialek masyarakat yang berbeza. Dengan usaha yang dilakukan, umat Islam kembali bersatu dengan hanya satu bentuk bacaan sahaja.

Dalam pentadbiran beliau melantik wakil pemerintahannya di Mesir untuk melancarkan sistem pemerintahan.

Saidina Ali r.a.

Golongan Muhajirin dan Ansar telah memberikan bai’ah kepada Saidina Ali di Masjid Nabawi secara terbuka bagi mengelakkan tersebarnya fitnah yang lebih besar akibat pembunuhan Saidina Uthman.


3.2.2 CONTOH PERLAKSANAAN PRINSIP DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

i. Keadilan

Dalam satu peperangan, saidina Ali telah kehilangan baju besi miliknya. Kemudian beliau mendapati baju tersebut ada pada seorang Yahudi. Kes ini dibawakan kepada hakim Syuraih. Hakim meminta Saidina Ali sebagai pendakwa memberikan bukti baju besi itu miliknya. Malangnya Saidina Ali tidak dapat mengemukakan sebarang bukti.

Maka Syuraih telah memutuskan baju besi tersebut adalah milik Yahudi bukan milik Saidina Ali walaupun baginda seorang khalifah. Akhirnya Yahudi yang menjumpai baju besi tersebut, memulangkannya kepada Saidina Ali yang merupakan pemilik sebenar. Beliau juga memeluk Islam kerana melihat keadilan yang ditunjukkan oleh pemerintah Islam.

ii. Kesamarataan

Sabda Nabi “…Jika sekiranya Fatimah binti Muhammad SAW mencuri nescaya aku akan potong tangannya”.

Hadith ini menggambarkan bahawa, dalam pemerintahan Islam yang dijalankan oleh Nabi, semua orang tidak tanpa mengira kedudukannya adalah sama pada pandangan undang-undang. Tidak dilebihkan seseorang kerana kedudukannya yang tinggi sekiranya melakukan kesalahan, tetap akan dihukum seperti orang bawahan.

Saidina Umar pernah menghukum seorang seorang amir dari keturunan Ghassan kerana beliau telah memukul seorang pemuda suku Fazzarah yang terpijak jubahnya ketika sedang bertawaf. Saidina Umar memberikan keizinan kepada pemuda tadi untuk memukul balas amir tersebut.

Kedua-dua ksiah di atas menunjukkan hukuman dalam kerajaan Islam sama rata. Tidak ada rakyat kelas dua dalam negara.

iii. Kebebasan

Dalam satu perhimpunan Saidina Umar menyeru agar masyarat memberikan ketaatan kepada beliau. Bangun seorang pemuda menghunuskan pedang dengan menyatakan beliau akan membetulkan khalifah dengan pedangnya. Saidina Umar mengucapkan terima kasih kepada beliau kerana bersedia dan berani menegur khalifah. Umar memberikan kebebasan kepada masyarat untuk membuat teguran kepada beliau secara terbuka. Umar juga pernah bercadang menetapkan mas kahwin agar tidak terlalu tinggi.Tindakan baginda ditegur oleh seorang wanita kerana mas kahwin adalah hak wanita bukan hak pemerintah menentukannya. Umar akhirnya menerima teguran tersebut dengan baik.

iv. Ketelusan

Kerajaan Yaman telah menghadiahkan kain kepada kerajaan Islam di Madinah. Kain itu telah diagihkan kepada seluruh penduduk Madinah. Saidina Umar yang menjadi khalifah ketika telah ditanya oleh rakyat tentang baju yang dipakainya, kerana baginda mendapat dua bahagian kain sedangkan orang lain hanya satu bahagian sahaja. Anak baginda bernama Abdullah, menjelaskan satu bahagian lagi adalah miliknya yang diserahkan kepada ayahnya kerana saiz Umar yang besar perlu kepada kain yang lebih.

Kisah ini menggambarkan ketelusan yang diamalkan dalam pemerintahan. Tidak ada perkara yang disembunyikan dari pengetahuan rakyat apabila mereka ingin mendapatkan penjelasan.3.3 SISTEM SYURA

3.3.1 PENGERTIAN SYURA DAN DALIL

Syura dari segi bahasa bererti mesyuarat. Manakala dari segi istilah pula ia bermaksud permesyuaratan, perbincangan, pertukaran fikiran atau pengumpulan pandangan dan pendapat matang oleh sekumpulan manusia dari kalangan pemimpin yang bertanggungjawab dalam segala hal dan urusan berkaitan kepentingan dan kebajikan bersama menyentuh agama, bangsa, organisasi dan negara demi mencari hak dan kebenaran atau menentukan keputusan atau ketetapan yang terbaik berasaskan kepada disiplin ilmu, iman, takwa dan ihsan.

Firman Allah s.w.t :


Maksudnya: “Dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat menyukai orang yang bertawakal kepadanya.”
Ali ‘Imran (3): 159


3.3.2 PRINSIP DAN AMALAN SYURA

Syura adalah prinsip fitrah yang sememangnya wujud dalam jiwa manusia. Manusia suka apabila urusan mereka dibincangkan dengan meneliti pandangan yang pelbagai. Manusia tidak suka dipaksa dengan cara zalim dan menekan kepentingan mereka. Syura adalah prinsip asas dalam khilafah insaniah yang juga prinsip asas khilafah ummah dalam masyarakat dan negara.

Firman Allah s.w.t:
Maksudnya: “....dan (ingatlah) ketika Tuhan berfirman kepada malaikat: sesungguhnya aku hendak menjadi seorang Khalifah di bumi...”

Al-Baqarah (2): 30

Allah s.w.t tidak menurunkan Khalifah insaniah ke dunia di atas bahu individu tertentu sahaja, malah dipertanggungjawabkan bersama kepada semua manusia. Ini dijelaskan dalam al-Quran. Firman Allah s.w.t :

Maksudnya: “Allah menjanjikan orang beriman dan beramal soleh di antara kamu (wahai umat Muhammad s.a.w) bahawa ia akan menjadikan mereka Khalifah yang memegang kuasa pemerintah di bumi, sebagaimana ia menjadikan orang yang sebelum mereka: Khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguat dan mengembangkan Agama mereka (agama Islam) yang diredhainya untuk mereka, dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan selepas mereka mengalami ketakutan (daripada ancaman musuh) mereka terus beribadah kepadaku dan tidak diutus ke muka bumi menyekutukan sesuatu yang lain denganku.
Al-Nur (24): 55

Ayat tersebut jelas menunjukan bahawa syura berkait rapat dengan akidah. Selepas segala urusan dapat disusun dengan baik menurut syura, hasilnya adalah kehidupan aman, damai dan sejahtera. Dengan itu manusia hendaklah sentiasa menyembah Allah s.w.t dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu, kerana itulah tujuan utama manusia diciptakan.
a. Syura Pada Zaman Rasulullah s. a. w.

Rasulullah s.a.w. mengamalkan syura dengan sahabat mengenai kepentingan umat Islam, antara yang dapat dilihat, semasa berada di Mekah, baginda sentiasa bertemu dengan para sahabat untuk menyampaikan mesej dakwah Islam dan mengatur gerak kerja dakwah ke atas penduduk Mekkah. Dengan konsep syura ini umat Islam di Mekah bertambah bilangan dan bersatu dalam tindakan sehingga mereka terpaksa berhijrah apabila terdapat tentangan kuat daripada masyarakat Quraisy. Sebelum berhijrah ke Yathrib (Madinah) dan mengasaskan kerajaan Islam yang pertama, baginda mengadakan rundingan dengan penduduk Yathrib iaitu Aus dan Khazraj yang menerima baik agama Islam. Rundingan tersebut dilakukan dalam dua perjanjian iaitu perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua.

Dalam situasi genting juga, baginda sanggup berlapang dada untuk berunding dengan para sahabat seperti yang berlaku semasa keberangkatan baginda dan para sahabat untuk menunaikan ibadah haji yang pertama dalam Islam. Kedatangan tentera Islam untuk menunaikan haji seara aman tidak dibenarkan oleh kaum Quraisy. Malahan wakil rundingan tentera Islam yang dihantar untuk merundingkan kebenaran tersebut juga ditawan oleh mereka. lalu, baginda mengambil sikap berunding dengan para sahabat untuk mendapatkan penyelesaian. Keputusan perang telah dicapai untuk menyerang dan membebaskan tawanan Islam iaitu Ali. Walau bagaimanapun Kaum Quraisy telah membebaskan tawanan tersebut.

Dari segi merangka perundangan dan membahaskannya, pada zaman Rasulullah tidak wujud, ini disebabkan semua permasalahan perundangan Islam boleh dirujuk secara langsung dengan Rasulullah. Baginda akan menyelesaikan segala kemuskilan agama dengan memberi jawapan berdasarkan sama ada dari wahyu atau al-Quran atau hadis.

Rasulullah s.a.w sentiasa mengadakan perbincangan, perundingan, meminta pendapat dan pandangan serta bermesyuarat dengan para sahabat setiap kali sebelum melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar dan penting. Rasulullah s.a.w sentiasa menghormati semua pendapat, pandangan dan cadangan semua sahabat tanpa mengira kedudukan mereka. Contohnya baginda menerima cadangan Salman al-Farisi agar menggali parit (khandak) untuk menghadapi tentera kafir Makkah dalam peperangan Al-Ahzab atau Khandak.

b. Syura Pada Zaman Khulafa’ Al- Rasyidin

Semasa pemerintahan khalifah berikutnya, fungsi syura yang dapat dikaitkan dengan dewan rakyat dan dewan senat mula terserlah, tetapi bukan dalam bentuk institusi. Ini disebabkan sumber perundangan langsung iaitu al-Quran dan hadis sudah mencapai tahap kemuncaknya dengan kewafatan Rasulullah s.a.w. Sehubungan itu ulama Islam yang pernah mendampingi dan mendalami ilmu pengetahuan agama dengan baginda berperanan menghuraikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintah dan juga rakyat.

Majlis Syura merupakan satu kaedah bagi orang-orang Islam dalam mempertahankan kedaulatan sistem khalifah di zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Khalifah Umar r.a. pernah menyatakan beberapa kali bahawa tertegaknya sistem demokrasi Islam adalah dengan adanya syura. Ahli-ahli Majlis Syura tidak ditetapkan dan ia bergantung kepada keperluan pentadbiran sesebuah negara. Setiap ahli dalam Majlis Syura bebas mengemukakan pendapat atau pandangan mereka masing-masing sama ada mereka bersetuju atau tidak dengan cadangan khalifah. Mereka juga bertanggungjawab menasihati khalifah dalam hal-hal yang bersangkutan dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan di dalam syura


Para sahabat yang menggantikan Rasullah s.a.w iaitu para Khulafa’ Al- Rasyidin semuanya mengikut jejak langkah Rasulullah s.a.w yang mengutamakan amalan syura dengan para sahabat dalam menjalankan pemerintahan dan pengurusan negara Islam. Contohnya Khalifah Umar bin Al-Khattab tetap mengutamakan syura dengan menyatakan: “Tiada Khalifah tanpa mesyuarat.”

Ia membuktikan bahawa para Khulafa’ Al-Rasyidin mementingkan dan mengutamakan amalan bermesyuarat untuk melaksanakan sesuatu tugas dan bertanggungjawab untuk kepentingan umat sejagat.


3.3.3 DEMOKRASI

Seringkali syura dikelirukan dengan demokrasi. Mengikut pengertian Kamus Dewan, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihanraya. Secara jelasnya ia merupakan sistem politik yang membolehkan rakyat sesebuah negara mempunyai pilihan ke atas persaingan di antara pertubuhan-pertubuhan dan para pemimpin politik. Rakyat diberi hak untuk mengawal kerajaan dan menentukan bentuk perkembangan sistem politik menerusi kuasa mengundi yang dimilik oleh mereka. Dalam sistem demokrasi, pegawai-pegawai yang dipilih oleh golongan majoriti berkuasa ke atas peraturan-peraturan yang dibuat untuk rakyat. Pemilihan ketua-ketua dan penamaan calon ditentukan oleh pengundi.

3.3.4 PERBEZAAN ANTARA SYURA DENGAN DEMOKRASI
SYURA DEMOKRASI

1. Sistem yang memberi kuasa kepada sekumpulan pemimpin Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi yang bertanggungjawab menentukan sesuatu keputusan atau peraturan negara.
1. Sistem yang memberi kuasa kepada rakyat jelata untuk membuat keputusan secara terbuka.

2. Konsep pemerintahan syura diamanahkan kepada manusia supaya berjihad demi mendaulatkan agama Allah s.w.t
2. Konsep pemerintahan demokrasi untuk mendaulatkan kuasa manusia atau rakyat.

3. Sistem pemerintahan ini adalah dari Allah untuk Allah dan demi kerana syariat Allah s.w.t

3. Sistem pemerintahannya mengikut dasar dari rakyat untuk rakyat dan demi kerana rakyat

4. Konsep syura dilaksanakan bagi menjauhi masyarakat daripada dosa dan menjamin kesejahteraan dunia dan akhirat.
4. Sistemnya menjalankan pemerintahan tanpa mengira dosa atau pahala serta tidak menjamin kesejahteraan akhirat.

5. Kekuasaan bukan terletak ditangan seseorang pemimpin tetapi adalah hak mutlak Allah s.w.t

5. Kekuasaan itu ada pada penguasa atau pemerintah yang berjaya dalam sesuatu pihanraya.

6. Pemilihan pemimpin mestilah mengikut syarat-syarat dan ciri-ciri yang ditentukan oleh syarak.
6. Pemilihan pemimpin adalah berasaskan kepada pengaruh atau popularitinya dalam masyarakat.
3.4 INSTITUSI HISBAH

3.4.1. PENGERTIAN DAN DALIL

Hisbah dari segi bahasa bererti pengawasan dan pertimbangan atau ‘check and balance’. Dari segi istilah pula ia bermaksud suatu institusi yang menjalankan usaha untuk negara bagi menjamin kesejahteraan, keadilan dan segala peraturan atau undang-undang dilaksanakan dengan adil dalam seluruh aktiviti kehidupan.

Hisbah merupakan suatu sistem yang ditegakkan atas dasar tanggungjawab seseorang muslim untuk melaksanakan yang maaruf dan membasmi kemungkaran.
Firman Allah s.w.t:Maksudnya: ”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang ma’ruf (baik) serta melarang daripada segala yang mungkar (buruk) ; merekalah orang-orang yang beruntung .”

Ali ‘Imran (3): 104

Berdasarkan kepada ayat di atas, hisbah merupakan suatu fardhu kifayah tetapi adakalanya menjadi fardhu ain apabila hisbah tertentu ke atas seseorang untuk melaksanakannya seperti orang yang dilantik oleh pihak yang berkuasa menjadi Muhtasib. Muhtasib bermaksud orang yang melaksanakan hisbah.


3.4.2 PRINSIP HISBAH

Dari segi prinsipnya, Institusi Hisbah ini bertanggungjawab untuk memastikan seseorang pemimpin atau kerajaan melaksanakan tugas dengan amanah dan adil dengan cara membuat laporan, memberi nasihat dan panduan sekiranya berlaku unsur-unsur khianat dan penindasan. Di samping itu, badan ini juga berfungsi sebagai pemberi cadangan untuk penambahbaikan sesuatu perkara yang sedang dilakasanakan atau akan dilaksanakan.


3.4.3 TUGAS DAN PERANAN INSTITUSI HISBAH

Antara tugas dan peranan institusi hisbah ialah:

i. Menyiasat segala dakwaan penyelewengan dan penyalahgunaan
kuasa para penjawat awam dalam semua kategori.
ii. Membuat laporan sekiranya dakwan itu benar.
iii. Memberi cadangan untuk mengatasi penyelewengan tersebut.
iv. Meneliti segala peraturan atau undang-undang supaya tiada unsur
khianat dan penindasan.
v. Memberi cadangan untuk memperbaiki segala kelemahan untuk
menjamin keselesaan rakyat dan keberkesanan pemerintahan.

Hisbah dapat dilaksanakan seperti berikut:

i. Menghukum yang zahir dan bukan mencari yang tersembunyi.Jika terdapat tanda-tanda maksiat, hendaklah bertindak setelah yakin
ii. Bertindak tanpa menunggu aduan kerana tugas mereka mewakili masyarakat umum.
iii. Jika terdapat pertelingkahan, hendaklah diserahkan kepada hakim untuk menyelesaikannya
iv. Jika kes yang tidak perlu kepada saksi, mereka boleh mentajuhkan hukuman, sebaliknya kes yang perlukan saksi hendaklah dirujuk kepada hakim.

....bersambung/

No comments: