AHLAN WASAHLAN

Wednesday, May 20, 2009

MUNAKAHAT

ILMU FIQH (Munakahat)

BAHAGIAN : PERTUNANGAN DAN MEMILIH JODOH

DALAM ISLAM

1. Pendahuluan

2. Pertunangan

3. Memilih lelaki (bakal suami)

4. Memilih perempuan (bakal isteri)

5. Tujuan pertunangan

6. Cara-cara meminang

Bab : PERTUNANGAN DAN MEMILIH JODOH MENURUT ISLAM

1) PENDAHULUAN

Allah SWT telah mencipta makhlukNya dengan berpasangan termasuklah manusia di mana manusia dari Adam AS. Kemudian Allah ciptakan daripadanya Siti Hawa AS menjadikan berpasangan suami isteri sehingga lahirlah keturunan yang ramai terdiri dari lelaki dan perempuan. Kedua insane yang berlainan jenis ini saling perlu memerlukan antara satu sama lain justeru itu timbullah bibit-bibit cinta dan perasaan kasih sayang ibarat anak kecil merintih memerlukan belaian ibu yang dikasihi. Dan seterusnya ingin berkongsi hidup sebagaimana makhluk yang lain yang melata di bumi Allah ini.

Dalam konteks ini, Islam telah memberi garis panduan bagaimana untuk memilih calon suami dan calon isteri bermula dari pertunangan sehingga ke alam perkahwinan.

2) PERTUNANGAN

Peminangan ialah pernyataan atau permintaan dari seorang lelaki kepada pihak perempuan untuk mengahwininya baik dilakukan olehnya sendiri ataupun dengan perantaraan pihak-pihak tertentu yang dipercayai ataupun keluarganya sesuai dengan kehendak Islam.

Ke Arah Pertunangan

Sebelum diadakan peminangan, langkah permulaan ialah memilih pasangan yang akan menjadi calon suami atau isteri mengikut lunas-lunas yang disyariatkan oleh Allah SWT.

3) MEMILIH LELAKI

Lelaki yang paling diutamakan ialah lelaki yang soleh yang mempunyai pendidikan agama yang sempurna serta berpegang teguh dengan ajaran Islam. Di mana melalui panduan agama, seorang suami itu berwajiban menggauli isterinya dengan baik dan memberi nafkah sesuai dengan tuntutan Islam.

Firman Allah Taala dalam surah An-Nisaa’ ayat 34: Maksudnya :

“Lelaki itu pemimpin yang bertanggungjawab atas kaum wanita dan kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan kerana telah membelanjakan harta mereka”.

Dalam ayat di atas jelas bahawa suami mempunyai kekuasaan terhadap isteri di mana isteri hanya membantu suami dalam urusan rumahtangga. Lelaki yang benar-benar dapat mengendalikan kewajiban seorang suami mestilah berupaya menjadi ketua keluarga yang bertugas memimpin, mendidik dan memberi kasih sayang terhadap rumahtangga.

Di antara faktor penting dalam mengutamakan agama yang disarankan oleh Islam ialah :-

1. Mempunyai akidah yang sempurna dan kefahaman agama yang kukuh serta praktikal.

2. Melaksanakan syariat Islam berdasarkan prinsip yang berterusan.

3. Mengamalkan sikap kesederhanaan dalam hidupnya.

4. Mengetahui besarnya ganjaran nafkah di dalam rumahtangga.

Selain dari itu wajar bagi lelaki seorang yang tajam fikirannya, bijak menyelesaikan masalah, mempunyai sifat-sifat yang mulia, seorang yang penyayang, suka memberi dan menerima, bertolak ansur dan mengambil berat terhadap keluarganya.

Walau bagaimanapun, sebagai kaum lelaki sudah masanya dari sekarang melengkapkan diri dengan mencari dan mempelajari ilmu Islam sebanyak mungkin untuk persediaan di hari muka. Oleh itu, ingatlah bahawa kaum wanita pada hari ini sudah mengerti memilih calonnya di mana bukan sahaja lelaki yang kacak malahan bijak pula dalam selok belok agama yang sememangnya layak menjadi suami.

4) MEMILIH PEREMPUAN

Di antara garis panduan memilih calon isteri yang dianjurkan oleh Islam ialah supaya pemilihan yang dibuat benar-benar dapat menjamin kerukunan rumahtangga dan dapat menjadi aman damai serta diberkati Allah sepanjang masa.


Aspek yang utama ditinjau dari hadis Rasulullah SAW ialah dengan sabdanya, maksudnya :

Dikahwini perempuan (dijadikan isteri) itu kerana empat perkara, kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikkannya dan kerana agamanya. Maka utamakanlah perempuan yang mempunyai agama dan beruntunglah hidup kamu…”

Di antara yang disunatkan dan digalakkan memilih perempuan untuk dipinang ialah :

a. Zuriat yang banyak

Memilih perempuan yang boleh mendatangkan zuriat yang banyak memanglah digalakkan oleh Islam. Di sini boleh diperhatikan dari sudut keluarganya (keturunannya) di samping kesuburan tubuh badan di mana tidak menghalang ianya hamil. Selain itu, umur juga boleh diambil kira bagi mengekalkan zuriat yang banyak.

<

b. Anak gadis / bujang

Pemilihan anak gadis amat dititik beratkan kerana di mana usia gadis, kurang bebanan peribadi. Segalanya-galanya serba baru, dapat mengeratkan kasih sayang tanpa gangguan. Tenaga yang masih muda dapat memberi sepenuh masa untuk suami. Walau bagaimanapun, memilih seorang janda juga digalakkan sekiranya di sana ada tujuan yang baik untuk memilihnya.

c. Sedikit mas kahwin

Perempuan yang menjadi pilihan adalah sedikit belanja mas kahwinnya di mana mudah bagi pihak lelaki menjelaskannya dan sesuai dengan tuntutan Islam. Sekiranya terlalu besar mas kahwin itu, bukan sahaja menjadi keberatan bagi lelaki malah boleh memberi kesan yang negatif di masa akan datang.

d. Bukan hubungan keluarga

Pemilihan ini bagi meluaskan skop keturunan di mana keluarga akan bertambah ramai lagi dan mental sesebuah keluarga itu boleh mempengaruhi hidup. Lebih-lebih lagi perhubungan sebuah keluarga dengan keluarga dalam menemukan jodoh.

<e. Baligh

< Memilih perempuan biarlah ianya sudah cukup umur (baligh) di mana dapat memahami ertu perkahwinan, berfikir secara orang dewasa, kurang memberi tunjuk ajar, tidak mudah merajuk dan juga boleh hamil.

<

<f. Akal yang sempurna

< Memilih akal yang sempurna ialah berfikir secara seorang muslim yang soleh, gemar membaca Al-Quran serta memahaminya, mengetahui hala dan haram, banyak bersabar, bertindak dengan adil dan juga menghormati hak dirinya dan hak orang lain.

<

g. Sesuai (kufu)

Persesuaian adalah diperlukan untuk memilih pasangan hidup lebih-lebih lagi dalam dunia moden ini di mana wanita mempunyai kedudukan yang agak sama dengan kaum lelaki malah terdapat lebih dari lelaki. Hal ini kadangkala menjadi isu besar di kalangan ibu dan bapa hari ini, kononya anak perempuannya tidak sesuai berkahwin. Tetapi dalam masa yang sama juga mereka telah keluar dan bebas bergaul tanpa dilarang oleh ibubapanya.

Firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 235, ertinya :

<

“Tidak berdosa meminang perempuan (yang dalam idah lagi dengan kata sindirian)”

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, maksudnya:

“Apabila seorang dari kamu meminang perempuan, sekiranya dia dapat lihat perempuan itu hendaklah dia melihatnya sehingga bertambah keinginan kepada perkahwinan”.

Sebelum meminang, seorang lelaki harus melihat perempuan yang akan dipinang pada muka dan dua tapak tangan sahaja. Dan begitu juga sebaliknya dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya agar kedua-duanya dapat menepati kehendak dan maksud masing-masing.

Menurut pendapat jumhur ulamak, melihat pada perempuan dengan tujuan meminang hanya tertentu pada muka dan dua tapak tangannya. Kerana dengan melihat muka dapat diketahui kecantikan raut muka serta paras rupa untuk calon isteri atau sebaliknya. Sementara melihat kedua tapak tangan bertujuan supaya dapat mengetahui kesuburan badan.

Sabda Rasulullah SAW, ertinya :

Apabila salah seorang daripada kamu meminang perempuan maka tidak berdosa atasnya melihat perempuan itu asalkan sahaja semata-mata untuk meminangnya sekalipun dia tidak mengetahui”.

Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabatnya yang bernama Mughirah bin Syukbah, sabdanya bermaksud :

“Lihat dahulu perempuan itu maka melihatnya adalah pokok utama bagi suami isteri hidup dalam aman damai”

Keharusan pihak lelaki boleh melihat perempuan yang akan dipinang pada anggota-anggota yang telah disebutkan sebelum ini walaupun dengan tanpa keredhaannya, dan sebaik-baiknya kehadiran pihak lelaki itu hendaknyalah waktu melihat itu dilakukan sebelum meminang, Ini kerana seandainya ia tidak secucuk di hati pihak lelaki dengan sebab-sebab yang tertentu bolehlah ia mengundurkan diri tanpa akan menyakitinya.

Jika kedapatan pihak lelaki tidak berupaya melihat perempuan yang akan dipinang oleh sesuatu sebab, maka bolehlah ia mengutuskan orang tertentu yang dipercayai sebagai perantaraan untuk pergi melihatnya. Ini supaya orang tadi menerangkan sifat-sifat peribadi serta keadaan perempuan itu yang mana bertujuan untuk mengahwininya.

Kedapatan beberapa perkara yang amat diambil berat oleh syarak dalam soal pinang meminang iaitu :

a. Peminangan tidak boleh dilakukan kepada wanita yang dipinang oleh seseorang melainkan ianya telah melepaskan hak peminangannya.

Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, maksudnya :

“Orang muslim adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya hingga nyata sudah ditinggalkan”.

Sabda Nabi SAW, maksudnya :

“Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Maka sesungguhnya orang yang ketiga bersama dengannya ialah syaitan kecuali bersama mahram.”

b. Haram seorang lelaki meminang dengan cara terus terang seorang perempuan yang di dalam eddah sama ada raj’i atau bain atau eddah wafat. Dan haram meminang cara sindiran perempuan yang di dalam eddah raj’i, dan dibolehkan meminang secara sindiran perempuan yang di dalam eddah wafat tanpa khilaf dan diharuskan juga meminang perempuan yang dalam eddah bain sama ada disebabkan perceraian atau fasakh menurut pendapat yang terkuat dari pendapat Imam Syafie.

Contoh ayat Sareh :

“Apabila telah habis eddahmu, aku akan berkahwin dengan kamu”.

Contoh ayat Kinayah :

“Kamu ini cantik, banyak lelaki inginkan kamu”.

c. Wanita yang akan dipinang bukan mahramnya yang mana dilarang dalam perkahwinan.

Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud :

“Lihatlah dia (bakal tunangan) dengan ini akan lebih menguatkan (mengeratkan) perhubungan kamu berdua”.


Perlu diingat walaupun Islam mengharuskan melihat perempuan ajnabi dengan tujuan meminang tetapi janganlah ia mengambil peluang untuk memuaskan perasaan atau hawa nafsunya. Malahan menjadi haram semula sekiranya hajat melihatnya itu sudah mencukupi atau langkah peminangan.

5) TUJUAN PERTUNANGAN

Di antara tujuan pertunangan ialah :

1. Persetujuan mengikut janji untuk perkahwinan.

2. Untuk menghebahkan kepada masyarakat sekeliling.

3. Supaya dapat mengeratkan hubungan silaturrahim di antara keluarga kedua belah pihak.

4. Hendak melahirkan sikap jimat cermat dan membentuk ciri-ciri kejujuran serta keyakinan diri.

5. Untuk menentukan kadar mahar (mas kahwin) dan lain-lain pemberian.

6. Untuk menentukan tarikh, tempat dan hari perkahwinan yang dipersetujui.

7. Persediaan mempelajari hukum perkahwinan sebelum mendirikan rumahtangga.

Sayugia bahawa perempuan yang paling baik menjadi bakal isteri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, maksudnya:

Sebaik-baik perempuan (isteri) apabila kamu menatapinya menyeronokkan hati kamu(suami), apabila disuruh oleh kamu dia mentaati suruhan dan apabila kamu tiada dia sentiasa menjaga dirinya dan harta kamu”.

Wajar juga wanita yang bijak mengatur rumahtangga, berjimat cermat, rajin dan pandai menyimpan, tambahan pula dapat melapangkan dada suami, semua ini diambil kira di dalam memilih jodoh.

6) CARA MEMINANG

1. Memulai majlis meminang dengan bertahmid.

2. Sendiri atau melalui orang lain, jika ada waris keluarga lebih baik supaya mereka yang bertandang untuk meminang.

3. Pemberian sebagai adat tanda jadi ikatan pertunangan boleh diterima asal tidak bercanggah dengan prinsip Islam.

4. Bersetuju menerima pinangan di antara kedua belah pihak dengan janji tertentu dan tidak memakan masa yang lama.

5. Wakil yang adil menyampaikan hajat pinang mengikut adat kelaziman negara itu sama ada melalui sareh atau kinayah.

6. Segala persetujuan hendaklah disaksikan atau ditulis.

Walaupun setelah pertunangan antara pihak lelaki dan pihak perempuan dimeteraikan melalui istiadat perminangan oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi perhubungan di antara mereka tetap dianggap seperti hubungan ajnabi dengan ajnabiah yang lain.

Maka sewajarnyalah sama-sama menjaga suasana perhubungan itu dengan baik agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang maha suci.


ILMU FIQH (Munakahat)

Bahagian : PERKAHWINAN DAN HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGANNYA

1. Pengertian Perkahwinan.

2. Rukum Nikah dan huraiannya.

3. Perempuan yang haram dikahwini dan huraiannya.

4. Maskahwin (mahar) dan huraiannya.

5. Walimatul Urus dan huraiannya.

6. Nusyuz (isteri durhaka) dan huraiannya.

7. Talaq, hukum dan huraiannya.

8. Tebus Talaq dan huraiannaya.

9. Fasakh (batal perkahwinan) dan huraiannya.

10. Rujuk dan huraiannya.

11. Iilaa’ dan huraiannya.

12. Zihar dan huraiannya.

13. Al-Li’an dan huraiannya.

14. Iddah dan huraiannya.

15. Ihdad.

16. Perkahwinan Poligami.

Bab : PERKAHWINAN DAN HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGANNYA

1) PENGERTIAN PERKAHWINAN

Maksud perkahwinan ialah akad yang menghalalkan di antara lelaki dengan perempuan hidup bersama dan menetapkan tiap-tiap pihak daripada mereka hak-hak dan tanggungjawab. Dalam erti kata lain, suatu akad yang menghalalkan persetubuhan dengan sebab perkataan yang mengandungi lafaz nikah, perkahwinan dan sebagainya.

Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menyebut mengenai pensyariatan perkahwinan dianjurkan secara langsung atau tidak langsung kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah semulajadinya.

Berikut dinyatakan beberapa ayat Al-Quran Al-Karim mengenai perkahwinan dan tujuan-tujuan disyariatkannya.


Allah berfirman dalam surah An-Nisaa’ ayat 3, ertinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bilah menikah) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang sajalah, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenangnya.”

Dari ayat tersebut di atas, dapat diambil penjelasan bahawa seorang lelaki disuruh oleh Allah Taala untuk berkahwin jika berkemampuan, sehingga kepada empat orang isteri dengan cara berlaku adil terhadap mereka sepertimana yang ditentukan oleh syarak. Sebaliknya jika bimbang tidak dapat berlaku adil maka berkahwinlah dengan seorang sahaja.

Allah berfirman, ertinya :

“Wahai manusia ! Bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menjadikan kamu dari satu diri, dan daripadanya dijadikanNya serta dari keduanya Dia memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang kamu telah bertanya tentang namaNya yang peliharalah keluargamu. Sesungguhnya Allah Pengawas atas kamu.”

Di antara hadis Rasulullah SAW yang menerangkan mengenai perkahwinan adalah sebagaimana berikut – ertinya :

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud katanya, Rasulullah SAW bersabda kepada kamu: Wahai kumpulan anak-anak muda ! Barangsiapa di antara kamu yang mampu berkahwin hendaklah berkahwin. Kerana sesungguhnya perkahwinan itu menutup pandangan dan memelihara kemaluan. Tetapi barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab yang demikian itu akan menahan nafsunya.”

Dijelaskan dalan hadis di atas bahawa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya yang mempunyai kemampuan dan keupayaan supaya berkahwin, kerana perkahwinan merupakan tuntutan syariat dan sunnah Nabi SAW. Antara faedah yang ketara di sini ialah seseorang itu dapat menjauhkan diri dari perkara negatif atau perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Taala seperti berbuat zina dan sebagainya. Sekiranya seseorang itu tidak mampu berkahwin hendaklah dia berpuasa itu dapat mengekang nafsu syahwat.

Memandangkan kelengkapan ajaran Islam dalam menjamin kesejahteraan rumahtangga, keturunan dan keselamatan umat, maka syariat Islam telah mengadakan beberapa peraturan hukum perkahwinan agar manusia tidak akan tergelincir ke dalam kerosakan dan kehancuran kerana sudah menjadi fardhu ain terhadap orang Islam dan mengaku dirinya Islam wajib mempelajari hukum-hukum Allah termasuk hukum nikah cerai dan rujuk.

Perkahwinan hendaklah diasaskan kepada beberapa factor penting untuk menjamin kebahagiaan antaranya ialah :

1. Perkahwinan diasaskan dengan rasa taqwa kepada Allah. Tanpa taqwa, dikhuatiri perkahwinan itu tidak akan mencapai kepada matlamatnya, tambahan pula berkahwin itu juga merupakan ibadat dan sunnah.

2. Perkahwinan hendaklah juga diasaskan kepada rasa Al Mawaddah dan Ar Rahman. Tanpa dua perkara ini perkahwinan akan hancur dan tinggallah cita-cita sahaja.

3. Sesebuah rumahtangga juga perlu diasaskan kepada dasar hidup bersama secara yang baik dan diredhai Allah SWT. Maka itulah yang biasa disebut Al Mu’assarah Bi Al Maaruf.

4. Perkahwinan juga berasaskan kepada amanah dan tanggungjawab bukannya kehendak nafsu semata-mata. Suatu amanah hendaklah ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sementara tanggungjawab dilaksanakan dengan jujur dan ikhlas hati.

2) HIKMAH PERKAHWINAN

Setiap ciptaan Allah SWT mempunyai faedah dan hikmahnya yang tersendiri. Faedah dan hikmah tersebut boleh dilihat dan difikir oleh akal manusia, hanya Allah Taala sahaja yang mengetahuinya. Begitulah juga dengan perkahwinan, mempunyai faedah dan seterusnya kepada masyarakat Islam.

Di antara faedah dan hikmahnya ialah :-

1. Supaya manusia itu hidup berpasangan menjadi suami isteri yang sah bagi mengatur dan membangunkan rumahtangga dengan janji-janji setia (akad nikah) sehidup semati.

2. Supaya perhubungan lelaki dan wanita akan lebih bermakna lagi di sisi Allah dengan ikatan dan pertalian yang kukuh di mana tidak mudah putus atau diputuskan.

3. Membangunkan masyarakat dari asas-asas rumahtangga yang damai dan berdisiplin.

4. Supaya umat manusia berkembang biak bagi meramaikan dan memakmurkan bumi Allah yang luas ini.

5. Supaya dapat melahirkan keturunan bangsa manusia yang diakui sah serta kekal pula dalam masyarakat dan negara.

6. Supaya dapat menumpukan perasaan mahabbah, kasih sayang, tanggungjawab seorang suami kepada isteri, seorang bapa kepada anaknya, seorang datuk kepada cucunya dan seterusnya dari sebuah masyarakat kepada negara.

7. Perkahwinan membuka pintu rezeki serta nikmat hidup.

8. Perkahwinan memelihara agama, kesopanan, kehormatan dan kesihatan.

9. Menyempurnakan naluri manusia bagi mendapat kepuasan nafsu dan keinginan syahwat serta menjauhkan diri dari gangguan godaan maksiat dan kezalinan yang amat dilarang oleh agama.

Pendek kata perkahwinan adalah peraturan dari Allah Taala yang diturunkan untuk kebaikan seluruh masyarakat manusia bagi mencapai kebahagiaan umat dengan baik dan sempurna. Jika keadaan rumahtangga itu kucar kacir dan tidak kukuh, maka keadaan umat itu juga turut lemah dan sengsara akhirnya.

3) HUKUM-HUKUM PERKAHWINAN

Hukum asal suatu perkahwinan adalah harus sahaja tetapi dalam pada itu berkemungkinan boleh berubah menjadi wajib, sunat, haram dan makruh di mana sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menempuh perkahwinan.

Huraiannya adalah seperti berikut :-

1. Perkahwinan yang wajib.

Orang yang diwajibkan berkahwin ialah orang yang sanggup untuk berkahwin, sedang ia khuatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan zina.

2. Perkahwinan yang sunat

Orang yang disunatkan berkahwin ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk berkahwin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang.

3. Perkahwinan yang haram

Orang yang diharamkan berkahwin ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk berkahwin tetapi kalau ia berkahwin diduga akan menimbulkan kemudharatan terhadap pihak yang lain seperti orang gila, orang yang suka membunuh atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.

4. Perkahwinan yang makruh

Orang yang makruh hukumnya berkahwin ialah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk berkahwin (dibolehkan melakukan perkahwinan) tetapi ia dikhuatiri tidak dapat mencapai tujuan perkahwinan. Oleh itu dianjurkan sebaliknya ia tidak melakukan perkahwinan.

Demikian huraian hukum-hukum perkahwinan yang boleh dijadikan panduan dan juga pengajaran yang baik kepada sesiapa yang hendak berkahwin.


RUKUN NIKAH

1. Calon isteri. (perempuan)

2. Calon suami. (lelaki)

3. Wali.

4. Dua orang saksi.

5. Akad ijab dan qabul.

1) SYARAT-SYARAT CALON ISTERI

1. Bukan mahram dengan bakal suami.

2. Bakal isteri itu tentu orangnya, tidak sah perkahwinan kalau seorang bapa berkata: “Saya nikahkan awak dengan salah seorang daripada anak-anak perempuan saya”. Pendeknya mestilah ditentukan yang mana satu daripada anak-anaknya itu.

3. Bukan isteri orang dan bukan pula masih dalam iddah.

4. Benar-benar yang ia seorang perempuan – bukan khunsa.

5. Dengan rela hatinya bukan dipaksa-paksa kecuali bakal isteri itu masih gadis maka bapa atau datuk (bapa kepada bapa) boleh memaksanya berkahwin.

2) SYARAT-SYARAT CALON SUAMI

1. Bukan mahram dengan bakal isteri.

2. Dengan pilihan hatinya sendiri, tidak sah berkahwin dengan cara paksa.

3. Lelaki yang tertentu, tidak sah perkahwinan kalau wali berkata kepada dua orang lelaki : “Saya nikahkan anak perempuan saya Aminah dengan salah seorang daripada kamu berdua.”

4. Bakal suami mestilah tahu yang bakal isteri itu sah berkahwin dengannya.

5. Bakal suami itu bukan sedang dalam ilham.

6. Bakal suami tidak dalam keadaan beristeri empat.

3) SYARAT-SYARAT WALI

1. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi. Firman Allah:

Ertinya : Wahai orang yang beriman janganlah kamu ambil orang Yahudi dan orang Nasrani untuk menjadi wali.

(Surah Al-Maidah : Ayat 51)

2. Baligh

3. Berakal

4. Merdeka

5. Lelaki, perempuan tidak boleh menjadi wali. Sabda Rasulullah SAW :

Ertinya : Tidak harus perempuan mengkahwinkan perempuan dan tidak perempuan mengkahwinkan dirinya sendiri, dan kami berkata: perempuan yang mengkahwinkan dirinya sendiri adalah penzina.

(Riwayat Al-Dar Al-Qatni)

6. Adil – tidak pasiq, sabda Rasulullah SAW :

Ertinya : Tidak sah perkahwinan itu melainkan dengan wali yang adil.

7. Tidak dalam ihram, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Ertinya : Orang yang sedang berihram tidak boleh berkahwin dan tidak boleh mengkahwinkan orang lain.

<(Riwayat Muslim)

8. Tidak cacat akal atau fikirannya samada kerana terlalu tua atau lainnya.

9. Tidak dari orang yang ditahan kuasanya dari membelanjakan hartanya kerana bodoh atau terlalu boros.

4) SYARAT-IJAB DAN QABUL

a. Syarat-syarat ijab :

1. Hendaklah dengan perkataan nikah atau tazwij yang terang dan tepat.

2. Lafaz ijab itu tidak mengandungi perkataan yang menunjukkan perkahwinan itu terbatas waktnya.

3. Dari wali sepertii katanya : “Saya nikahkan awak dengan anak saya Fatimah dengan mas kahwin lima ratus ringgit tunai / bertangguh”, atau pun dari wakil wali seperti katanya : Saya nikahkan dikau dengan Fatimah binti Yusof yang telah berwakil wali ayahnya kepada saya dengan mas kahwin sebanya lima ratus ringgit tanai / bertangguh”.

4. Tidak dengan lafaz ta’liq seperti kata wali : “Saya nikahkan dikau dengan anak saya Fatimah sekiranya anak saya itu diceraikan dan selesai iddahnya”.

b. Syarat-syarat Qabul :

1. Tidak berselang lama atau tidak diselangi dengan perkataan-perkataan lain di antara ijab dan qabul. Ertinya di antara ijab dan qabul tidak diselangi oleh sesuatu samada perkataan-perkataan yang lain daripada ijab dan qabul atau diam yang lama, bukan diam untuk bernafas.

2. Diterima oleh calon suami seperti katanya : “Saya terima nikahnya dengan mas kahwin sebanyak yang tersebut tunai / bertangguh”. Ataupun wakilnya seperti katanya: “Saya terima nikahnya untuk Osman, (kalau calon suami itu bernama Osman) dengan mas kahwin yang tersebut”.

3. Lafaz qabul itu tidak berta’liq.

4. Lafaz qabul itu tidak mengandungi perkataan yang menunjukkan nikah itu terbatas waktunya.

5. Hendaklah disebut nama bakal itu atau ganti namanya, seperti kata calon suami : “Saya terimalah nikah Fatimah atau nikahnya”.

6. Lafaz qabul itu sesuai dengan lafaz ijab.

7. Hendaklah lafaz qabul itu lafaz yang terang bukan sindiran.

5) SYARAT-SYARAT SAKSI

1. Kedua saksi perkahwinan itu mestilah beragama Islam.

2. Lelaki

3. Berakal

4. Baligh

5. Merdeka

6. Adil (tidak fasiq).

7. Melihat, tidak sah menjadi saksi orang yang buta.

8. Mendengar, tidak sah menjadi saksi orang yang pekak.

9. Kuat ingatan, maksudnya ingat apa yang didengar dan yang dilihat.

10. Faham dengan bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul.

11. Bukan yang tertentu menjadi wali seperti bapa atau saudara lelaki yang tunggal (tidak ada saudara lelaki yang lain), ertinya : tidak sah perkahwinan sekiranya bapa atau saudara yang tunggal itu mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan perkahwinan itu sedangkan mereka menjadi saksi dalam perkahwinan tersebut.

6) SUSUNAN WALI

1. Bapa

2. Datuk sebelah bapa hingga ke atas

3. Saudara seibu sebapa

4. Saudara sebapa

5. Anak saudara lelaki seibu sebapa hingga ke bawah.

6. Anak saudara lelaki sebapa hingga ke bawah

7. Bapa saudara seibu sebapa hingga ke atas.

8. Bapa saudara sebapa hingga ke atas.

9. Anak bapa saudara seibu sebapa (sepupu) hingga ke bawah.

10. Anak bapa saudara sebapa (sepupu) hingga ke bawah.

11. Kemudian hakim (Sultan) termasuklah orang-orang yang dilantik oleh Sultan seperti Kadhi atau naib Kadhi.

Di dalam susunan wali tersebut, wali yang paling hampir kepada perempuan digelar dengan wali aqrab dan yang terjauh digelar dengan wali ab’adh.

Untuk menjadi wali perkahwinan itu mestilah didahulukan yang lebih aqrab kemudian kalau tidak ada yang lebih aqrab baharulah yang selepas dan begitulah seterusnya.

7) WALI HAKIM

Hakim mempunyai kuasa untuk menjadi wali dalam satu-satu perkahwinan di masa yang tertentu seperti berikut :

1. Ketika tidak ada wali yang tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah Salallahu Aalihi Wassallam :

Ertinya : Sultan menjadi wali bagi mereka yang tidak ada wali.

2. Wali enggann mengahwinkannya walaupun wali mujbir (bapa atau datuk) sekiranya keengganan itu kurang dari tiga kali, tetapi jika keengganan itu lebih dari tiga kali maka wali yang lebih jauh darinya berhak menjadi wali sebagaimana dalam susunan wali.

Sebagai contoh wali yang enggan menikahkan yaitu : perempuan yang baligh, berakal memohon kepada wali supaya mengahwinkan dengan seorang lelaki yang setaraf dengannya sedangkan wali bapa atau datuk mahukan seorang yang lain yang setaraf juga. Bentuk yang demikian tidaklah dianggap wali itu enggan atau ingkar, kerana wali itu lebih matang daripada perempuan itu dari segi perhatian dan pandangan untuk kepentingan atau kebahagiaan perempuan tersebut.

3. Wali berada di tempat yang jauh sekadar perjalanan yang mengharuskan qasar sembahyang iaitu kira-kira enam puluh batu dan tidak ada pula wali yang sedarjat dengan wali yang jauh itu di tempat perempuan yang akan dikahwinkan itu.

4. Wali sedang di dalam ihram dan tidak ada wali yang lain yang sedarjat yang tidak di dalam ihram.

5. Wali itu sendiri berkahwin dengan sempurna itu, seperti anak bapa saudara yang ketika sepatutnya beliau menjadi wali, tetapi oleh kerana beliau inginkan perempuan itu untuk menjadi isterinya dan tidak ada wali yang lain yan sedarjat dengannya maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali.

6. Hakim menjadi wali untuk mengahwinkan perempuan yang sudah baligh tetapi gila, sekiranya perlu dikahwinkan dan tidak ada wali yang mujbar (bapa atau datuk).

7. Wali di dalam tahanan dan tidak boleh dihubungi sama sekali.

8. Wali bersembunyi.

9. Wali ghaib dan tidak diketahui hidup atau mati atau di mana ia tinggal.

8) WALI MUJBIR

Sebelum ini telah dinyatakan susunan wali, di dalam susunan wali tersebut terdapat dua golongan iaitu :

1. Wali mujbir : iaitu bapa dan datuk (bapa kepada bapa) sekiranya bapa sudah tidak ada, kedua-dua ini berhak mengkahwinkan perempuan yang masih gadis (anak dara) tanpa meminta keizinan daripada gadis tersebut lbih dahulu dengan syarat-syarat yang akan diterangkan kemudian. Walau bagaimanapun kedua-duanya disunatkan meminta keizinan gadis itu terlebih dahulu, sabda Rasulullah SAW.

Ertinya : Janda lebih berhak ke atas dirinya dan anak dara dikahwinkan dia oleh bapanya.


2. Bukan Mujbir iaitu : wali perkahwinan bagi yang bukan anak dara atau yang berkahwin itu anak dara tetapi bukan wali bapa atau datuk. Dalam keadaan ng begini wali tidak boleh mengkhwinkan tanpa meminta keizinan terlebih dahulu, kerana sabda Rasulullah SAW.

Ertinya : Janganlah kamu kahwinlah janda sehingga kamu meminta keizinan mereka terlebih dahulu.

(Riwayat At-Tarmidzi)

Oleh sebab seorang janda sudah mengetahui maksud atau tujuan perkahwinan sebab itulah tidak boleh dipaksa dengan tidak mendapat keizinan.

9) SYARAT-SYARAT SAH BAPA ATAU DATUK MENGKAHWINKAN ANAK DARA TANPA KEIZINANNYA

1. Tidak ada permusuhan di antara calon isteri dengan walinya.

2. Tidak ada permusuhan di antara calon isteri dengan bakal suami.

3. Kufu’ atau setaraf di antara bakal suami dengan calon isteri.

4. Bakal suami sanggup membayar mas kahwin dengan tunai.

Keempat-empat syarat tersebut adalah menjadi syarat bagi sahnya perkahwinan itu. Selain dari syarat-syarat tersebut di tambah dengan syarat-syarat lain seperti berikut:

1. Hendaklah mas kahwin yang setanding (mahar misil).

2. Mas kahwin itu hendaklah dari wang yang digunakan dalam negeri itu.

3. Bakal suami itu bukanlah dari orang yang menyusahkan bakal isteri untuk hidup bersamanya seperti orang buta atau terlalu tua.

Sekiranya ketiga-tiga syarat ini tidak diperolehi dan perkahwinan itu dilakukan juga, maka perkahwinan itu sah, tetapi wali adalah berdosa, pendeknya perkahwinan haram dilakukan.


PEREMPUAN YANG HARAM DIKAHWINI

Perempuan yang haram dikahwini terbahagi kepada dua bahagian :

1. Haram buat selama-lamanya.

2. Haram buat sementara waktu.

1) SEBAB-SEBAB HARAM DIKAHWINI

1. Haram dengan sebab keturunan

2. Haram dengan sebab susuan

3. Haram dengan sebab persemendaan (musoharah).

2) HARAM DENGAN SEBAB KETURUNAN

1. Ibu dan ibu kepada ibu (nenek) hinggalah ke atas.

2. Anak, cucu dan seterusnya ke bawah.

3. Saudara perempuan seibu atau sebapa atau seibu sahaja.

4. Saudara perempuan bagi bapa (emak saudara) hingga ke atas.

5. Saudara perempuan ibu (emak saudara) hingga ke atas.

6. Anak saudara dari saudara lelaki hingga ke bawah.

7. Anak saudara dari saudara perempuan hingga ke bawah.

Sebagai dalil bagi pengharaman tersebut ialah firman Allah :

Ertinya : Diharamkan ke atas kamu mengahwini ibu kamu, anak saudara, emak saudara sebelah bapa, emak saudara sebelah ibu, anak saudara dari saudara lelaki, dan anak saudara dari saudara perempuan kamu.

(Surah An-Nisa : ayat 23)

PERHATIAN :

Anak perempuan yang lahir hasil dari perzinaan, tidak haram dengan bapa zinanya kerana anak perempuan yang lahir dari zina dianggap orang asing (ajanabiah) baginya, ini ialah kerana mani zina itu tidak dihormati, walau bagaimanapun makruh bagi bapa zina mengahwini anak zinanya, berdasarkan perselisihan pendapat di antara utalam Abu Hanifah (mazhab Hanafi) yang berpendapat :

Tidak halal bagi bapa zina mengahwini anak perempuan yang hasil dari zinanya dan anak zinanya itu dianggap sebagai muhrimnya, iaitu sama seperti anak biasa.

Walaupun tidak halal dikahwini tetapi tidak berhak mendapat pusaka dari bapa zinanya itu.

Bagi ibu yang berzina dan semua muhrimnya adalah haram mengahwini anak zinanya, begitu juga anak zina itu berhak mendapat pusaka dari ibunya.

3) HARAM DENGAN SEBAB PENYUSUAN

1. Ibu yang menyusukan.

2. Saudara perempuan yang sepersusuan.

Firman Allah :

Ertinya : Dan diharamkan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara kamu sepersusuan.

Perempuan-perempuan yang haram dengan sebab susuan adalah sama dengan orang-orang yang haram dengan sebab keturunan, sebagaimana sabda Nabi SAW :

Ertinya : Haram dari susuan sebagaimana haram dari keturunan.

(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

SYARAT-SYARAT HARAM DENGAN SEBAB SUSUAN

1. Ibu yang menyusukan itu telah baligh.

2. Anak yang disusukan itu berusia dua tahun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

Ertinya : Tidaklah susuan itu melainkan dalam lingkungan umur dua tahun.

(Riwayat Al-Dar Qatni)

3. Bilangan menyusunya sampai lima kali yang berasingan dan setiap kali menyusu mesti sampai kenyang, sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aishah :

Ertinya : Adalah pada ayat yang diturunkan dari Quran ialah sepuluh kali susu yang maklum lagi mengharamkan kemudian dimansuhkan dengan lima kali susu sahaja.

(al-Hadith)

4. Susu yang diberi kepada anak-anak itu mestilah ditelan dan sampai ke perut kanak-kanak itu pada kelima-lima kalinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Ertinya :Tidak diharamkan kahwin dari susuan itu melainkan susuan yang sampai kepada perut kanak-kanak itu dan penyusuan itu pula mesti budak yang menyusu itu belum berumur dua tahun.

(Riwayat : At-Tarmidzi)

Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut maka tidaklah haram berkahwin di antara ibu yang menyusukan dengan anak yang disusukan dan seterusnya.


4) HARAM DENGAN SEBAB PERSEMENDAAN (BERAMBIL-AMBILAN)

1. Ibu mertua samada dari keturunan atau penyusuan.

2. Ibu tiri, datuk tiri hingga ke atas.

3. Menantu perempuan (isteri anak), isteri cucu hingga ke bawah.

4. Anak tiri dengan syarat sudah disetubuhi ibunya, jika belum disetubuhi kemudian diceraikan, maka tidaklah haram mengkahwinkan anak tiri itu samada anak tiri itu dari keturunan atau penyusuan.

Pengharaman keempat-empat orang ini berdasarkan firman Allah :

Ertinya : Dan diharamkan ibu isteri kamu, dan anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu jika ibunya telah kamu setubuhi, maka jika ibunya itu belum kamu setubuhi maka bolehlah kamu mengkahwini anak tiri itu dengan begitu juga haram mengkahwini isteri anak kamu yang sejati.

(Surah An-Nisa:ayat 23)

Dan firman Allah :

Ertinya: Janganlah kamu kahwini perempuan-perempuan yang telah dikahwini oleh bapa kamu (ibu tiri).

(Surah An-Nisa : ayat 22)

5) PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM DIKAHWINI BUAT SEMENTARA WAKTU DENGAN SEBAB MENGHIMPUNKANNYA

1. Saudara-saudara perempuan bagi isteri. Sebagaimana firman Allah :

Ertinya : Da haram kamu menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara kecuali apa yang telah lalu.

2. Anak saudara isteri sebelah bapa.

3. Anak saudara isteri sebelah ibu.

4. Anak saudara isteri dari saudara lelaki.

5. Anak saudara isteri dari saudara perempuan.

Sabda Rasulullah SAW :

Ertinya : Tidak boleh dikahwini seorang perempuan yang dihimpunkan dengan emak saudara sebelah bapa dan tidak boleh antara emak saudara sebelah bapa dengan anak perempuan saudara lelakinya dan tidak boleh dikahwini seorang perempuan dihimpun dengan emak saudaranya sebelah ibu begitu juga di antara emak saudara sebelah ibu dengan anak perempuan dari saudara perempuan, tidak yang besar dengan yang kecil dan tidak yang kecil dengan yang besar.

(Riwayat At-Tarmidzi)


Bab : MASKAHWIN

1) PENGERTIAN MASKAHWIN (AL-MAHAR)

Maskahwin ialah : pemberian yang wajib diberi oleh suami kepada isterinya dengan sebab perkahwinan. Sebagaimana firman Allah:

Ertinya : Berikanlah kepada orang-orang perempuan itu maskahwin mereka S.A.W.:

Sabda Rasulullah SAW :

Ertinya : Carilah untuk dijadikan maskahwin walaupun sebentuk cincin yang dibuat daripada besi.

(Riwayat Al-Bukhari Muslim)

Dari hadith tersebut nyatalah bahawa maskahwin boleh dijadikan daripada apa sahaja, asalkan sesuatu yang berguna dan berfaedah, samada berupa wang, barang atau sesuatu yang bermanfaat, Sebagaimana Rasulullah pernah mengkahwinkan seorang lelaki yang tidak ada memiliki sesuatu apa pun untuk dijadikan maskahwin, lalu Rasulullah bertanya kepada lelaki itu adakah pada engkau sedikit dari ayat-ayat Quran, lelaki itu menyahut bahawa dia ada mengingati beberapa surat, kemudian Rasulullah pun mengkahwinkan lelaki itu dengan bermaskahwinkan surat yang diajarkan kepada perempuan yang bakal menjadi isteri lelaki itu.

Maskahwin ini tidak dihadkan oleh syarak banyak atau sedikit. Jadi untuk menentukan banyak atau sedikitnya maskahwin ini terpulanglah kepada persetujuan kedua belah pihak pengantin dan biasanya mengikuti taraf atau darjat pengantin tersebut, walau bagaimanapun pihak syarak tidak mengalakkan maskahwin yang terlalu tinggi yang menyebabkan kesukaran bagi pihak lelaki, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.:

Ertinya : Sebaik-baik maskahwin ialah yang lebih rendah.

Hadis tersebut menunjukkan bahawa disunatkan maskahwinkan itu rendah nilainya, supaya tidak menjadi keberatan kepada lelaki untuk mencarinya, walaupun begitu, bukanlah bermaksud rendah sehingga sampai menjatuhkan taraf wanita.

2) BAHAGIAN MAHAR

1. Mahar Misil

Ialah mahar yang dinilai mengikut maskahwin saudara-saudara perempuan yang telah berkahwin lebih dahulu dan hendaklah dinilai sama dengan maskahwin keluarga yang paling dekat sekali, seperti kakak, emak saudara dan seterusnya di samping menilai keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya.

2. Mahar Musamma

Ialah maskahwin yang telah ditetapkan dan telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dengan tidak memandang kepada nilai maskahwin saudara-saudara perempuan itu.

3) HUKUM MENYEBUT MASKAHWIN DI WAKTU AKAD

1. Sunat

Sunat, kerana Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan dari menyebutnya di masa akad bila menikahkan orang lain. Dengan menyebutnya di masa akad, dapat mengelakkan dari berlaku perselisihan berhubung dengannya, juga dapat membezakan di antara perkahwinan biasa dengan perkahwinan seorang perempuan yang menghebahkan dirinya kepada Rasulullah tanpa mahar.

Sekiranya mahar tersebut tidak dinyatakan di masa akad bukanlah bererti akad perkahwinan itu tidak sah tetapi makruh jika tidak disebut.

2. Wajib

Wajib disebut mahar di waktu akad dalam keadaan yang berikut :

1. Jika bakal isteri itu seorang yang masih budak kecil, gila, atau bodoh, sedangkan bakal suami ingin membayar mahar yang lebih tinggi dari mahar yang sepatutnya (mahar misil).

2. Jika bakal isteri yang sudah baligh, bijak dan boleh menguruskan diri sendiri dan telah membenarkan wali untuk mengkahwinkannya, tetapi ia tidak menyerahkan kepada walinya untuk menetapkan maskahwinnya.

3. Jika bakal suami itu seorang yang tidak boleh menguruskan hal dirinya sendiri, seperti ia masih budak, gila atau bodoh dan sebelum akad telah mendapat persetujuan dari bakal isteri tersebut tentang bayaran maskahwin kurang dari mahar yang sepatutnya, oleh yang demikian maskahwin wajib dinyatakan sebagaimana yang dipersetujui.

Maksud wajib di sini bukanlah bererti perkahwinan itu tidak sah, tetapi perbuatan itu dianggap berdosa dan maskahwin dibayar mengikut kadar yang sepatunya (mahar Misil).

4) WAJIB MASKAHWIN

Maskahwin wajib dibayar mengikut sebagaimana yang tersebut di dalam akad, Jika dinyatakan di masa akad, maskahwin wajib juga dibayar dengan keadaan yang berikut :

1. Bila suami menetapkan yang ia akan membayarnya sebelum dukhul (setubuh) dan dipersetujui oleh pihak isteri. Oleh yang demikian, isteri berhak menghalang suami dari mensetubuhinya sehingga suami tersebut menentukan kadar maskahwin yang akan diberinya, samada dengan secara tunai atau berhutang. Jika dijanjikan tunai maka pihak isteri berhak menghalang suami tersebut dari mensetubuhinya sehingga dijelaskan maskahwin itu.

2. Bila penetapan maskahwin itu dibuat oleh qadhi dengan sebab keingkaran pihak suami dari membuat ketetapan atau dengan senan perbalahan atau perselisihan kedua belah pihak tentang kadar maskahwin tersebut dan bila qadhi menentukannya maskahwin tersebut hendaklah dibayar tunai (tidak boleh berhutang).

3. Bila suami menyetubuhi isterinya wajib dibayar maskahwin menurut kadar yang seimbang dengan taraf isteri tersebut.

5) GUGUR SEPARUH MASKAHWIN

Apabila berlaku talak sebelum persetubuhan maka gugurlah separuh maskahwin, firman Allah :

Ertinya : Dan jika kamu menceraikan perempuan sebelum mensetubuhinya, sedangkan kamu telah menentukan maskahwinnya, maka bagi perempuan itu setengah dari apa yang kamu tentukan itu.

Hal ini berlaku sekiranya perceraian itu berpunca dari pihak suami seperti suami menjadi murtad, atau suami menganut Islam sedangkan isterinya tidak dan sebagainya, tetapi jika penceraian itu berpunca dari pihak isteri, seperti suami menfasakhkan perkahwinan tersebut dengan sebab kecacatan yang ada pada isteri, maka maskahwin itu akan gugur semuanya.

6) MATI SUAMI ATAU ISTERI SEBELUM PERSETUBUHAN

Jika seorang suami meninggal dunia sebelum berlaku persetubuhan, pihak warithnya wajib membayar maskahwin sepenuhnya kepada janda tersebut dan jika maskahwin itu belum ditentukan kadarnya, maka wajib dibayar dengan nilai mahar misil.

Sebaliknya pula jika seorang isteri meninggal dunia sebelum berlaku persetubuhan, pihak suami wajib membayar maskahwin sepenuhnya kepada wraith jandanya itu, jika maskahwin belum dijelaskan lagi sebelum, sabda Rasulullah S.A.W. :

Ertinya : Dari Al-Qamah katanya : Seorang perempuan telah berkahwin dengan seorang lelaki kemudian lelaki itu mati sebelum sampai mensetubuhi isterinya itu dan maskahwinnya pun belum ditentukan kadarnya, kata Al-Qamah: mereka mengadukan hal tersebut kepada Abdullah maka Abdullah berpendapat, perempuan itu berhak mendapat pusaka dan wajib pula ia beriddah, maka ketika ini Ma’kil bin Sanan Al-Shakbi menjelaskan bahawa sesungguhnya nabi S.A.W. telah memutuskan terhadap Buruq bte Wasiq seperti yang dibuat oleh Abdullah tadi.

(Riwayat Al-Kamsah dan Sahih At-Tirmidzi)

7) AL-MUT’AAH

Ertinya:Satu pemberian dari suami kepada isteri sewaktu ia menceraikannya. Pemberian ini wajib diberikan sekiranya perceraian itu berlaku dengan kehendak suami, bukan kemahuan isteri.

Banyaknya pemberian ini adalah berdasarkan kepada persetujuan atau keredhaan kedua-dua belah pihak, di samping mempertimbangkan keadaan kedua-duanya, kaya atau miskin dan sebagainya tidak kurang dari separuh mahar. Firman Allah:

Ertinya :Terangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik.

(Al-Ahzab : ayat 49)

Bab : WALIMATUL URUS

1) HUKUM MENGADAKANNYA

Hukum mengadakan kenduri kahwin ini adalah sunat muakad ( yang sangat dituntut) sebagaimana sabda Nabi S.A.W. :

Ertinya : Kata Nabi S.A.W. kepada Abdul Rahman bin Auf sewaktu beliau berkahwin, hendaklah kamu mengadakan kenduri kahwin sekalipun menyembelih seekor kambing.

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

2) HUKUM MENGHADIRI MAJLIS KAHWIN

Menerima jemputan ke majlis adalah wajib terhadap setiap orang yang dijemput kecuali ada sesuatu keuzuran tidak dapat menghadirinya, seperti sakit dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW:

Ertinya : Apabila kamu dijemput untuk menghadiri majlis kenduri kahwin hendaklah kamu menghadirinya.

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

3) SYARAT-SYARAT WAJIB PERGI KE MAJLIS KAHWIN BILA DIUNDANG

1. Yang dijemput itu bukan khusus kepada orang-orang kaya sahaja.

2. Yang menjemput itu juga beragama Islam.

3. Yang dijemput itu juga beragama Islam.

4. Kenduri itu tidak menggunakan wang atau harta haram.

5. Yang dijemput itu tidak menerima pada satu masa, maka hendaklah menerima jemputan yang lebih dekat dari segi keluarga kemudian dipandang dari segi dekat tempatnya.

6. Tidak didapati perkara-perkara yang mungkar di majlis itu seperti mengadakan minuman keras dan sebagainya.


Bab : NUSYUZ (ISTERI DURHAKA)

1) PENGERTIAN NUSYUZ

Suatu tindakan yang dilakukan oleh isteri yang dianggap menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang munasabah menurut hukum syarak. Tindakan itulah dikira durhaka.

2) TANDA-TANDA ISTERI NUSYUZ

Di bawah ini dinyatakan beberapa gambaran yang menandakan seorang isteri itu nusyuz :

1. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan keadaan suami, tiba-tiba isteri tidak mahu berpindah ke rumah itu, atau isteri meninggalkan rumah tanpa izin si suami.

2. Apabila kedua suami tinggal di rumah kepunyaan isteri dengan izin isteri kemudian suatu masa isteri mengusir atau melarang suami memasuki rumah tersebut.

3. Apabila isteri musafir tidak bersama suami ataupun bukan bersama muhramnya (orang yang hram berkahwin dengannya) walaupun perjalanan yang wajib seperti pergi menunaikan ibadat haji, kerana perempuan yang musafir tanpa diiringi suami atau muhrimnya dianggap sudah melakukan satu perkara yang salah (maksiat).

4. Apabila isteri bermuka masam atau pun ia memalingkan muka, bercakap kasar dan sebagainya sedangkan suami berkeadaan lemah lembut, bermanis muka dan sebagainya.

3) PERKARA-PERKARA YANG PERLU DILAKUKAN APABILA ISTERI NUSYUZ

Apabila suami melihat tanda-tanda yang menunjukkan isterinya itu nusyuz, hendaklah suami itu :

1. Menasihati dengan cara yang baik dan menerangkan kepadanya bahawa nusyuz itu adalah salah dan dikutuk oleh Allah serta memberitahunya bahawa isteri yang nusyuz boleh dipotong atau tidak diberi sara hidupnya, firman Allah :

Ertinya : Isteri yang kamu takuti kedurhakaan mereka, maka berilah nasihat kepada mereka.

(Surah An-Nisa: ayat 34)

2. Jika nasihat itu tidak sedikitpun memberi kesan, maka hendaklah suami meninggalkan dari keseketiduran dengan isteri tersebut, sebagaimana firman Allah :

Ertinya : Dan tinggalkan dari seketiduran dengan mereka.

(sambungan ayat 34 surah An-Nisaa’)

Dari ayat ini dapat difahamkan bahawa Allah menyuruh suami-suami meninggalkan dari seketiduran sahaja, bukan meninggalkan percakapan, kerana meninggalkan percakapan lebih dari tiga hari adalah haram, bukan sahaja terhadap isteri-isteri malah terhadap orang lain juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

Ertinya : Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bercakap dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Maksudnya, ialah bila berjumpa di antara satu sama lain, tetapi kalau tidak bertemuan, tidaklah diharamkan walaupun tidak bercakap bertahun-tahun lamanya.

3. Jika tidak seketiduran pun tidak memberi apa-apa kesan, malah isteri tersebut terus nusyuz, maka diharuskan bagi pihak suami memukul isteri tersebut dengan syarat pukulan itu tidak sampai mencederakan atau melukakan sebagaimana firman Allah :

Ertinya : Dan pukullah mereka (isteri).

(Sambngan ayat 34 surah An-Nisa)

Dalam peringkat yang akhir ini, harus dilakukan oleh suami sekiranya difikirkan dengan cara ini akan memberi kesan. Sebaliknya kalau difikirkan tidak akan memberi kesan, maka tidaklah harus dilakukan. Dalam hal ini, suami mestilah berhati-hati , supaya tidak terpukul di tempat-tempat yang mendatangkan bahaya seperti muka, perut dan sebagainya.


Bab : TALAQ

1) PENGERTIAN TALAQ

Dari segi bahasa Arab bererti : melepaskan ikatan.

Dari segi istilah syarak : melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talaq atau sebagainya.

2) DALIL-DALIL DISYARIATKAN TALAQ

1. Firman Allah :

Ertinya : Talaq itu dua kali, sesudah itu suami diberi kelonggaran untuk rujuk semula dengan baik atau (kalau tidak ingin rujuk semula) hendaklah dilepaskan dengan baik.

(Surah Al-Baqarah : ayat 229)

2. Hadith Rasulullah SAW :

Ertinya : “Tidak ada sesuatu perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah selain dari talaq.”

(Riwayat Abu Daud)

3) HIKMAH TALAQ

Di antara tujuan-tujuan perkahwinan ialah :

1. Untuk hidup di dalam pergaulan yang sempurna.

2. Sebagai satu jalan yang paling mulia untuk mengatur rumahtangga dan keturunan.

3. Sebagai satu jalan yang amat teguh guna memperkukuhkan tali tersaudaraan di antara keluarga suami dengan kaum kerabat isteri, yang mana pertalian it akan menjadi satu jalan yang membawa kepada tolong menolong antara satu sama lain.

Sekiranya dalam pergaulan di antara suami isteri itu tidak dapat menyampaikan tujuan tersebut bahkan sebaliknya menimbulkan perpecahan di antara keduanya yang menyebabkan tidak ada persepakatan dalam hidup di antara keduanya, maka dengan keadilan Allah SWT memberi satu jalan keluar dari segala kesukaran itu, iaitu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan ini akan menimbulkan ketenteraman kepada ketua kedua-dua belah pihak dan supaya kedua-duanya (suami isteri) dapat mencari pasangan yang sesuai dan secucuk dengannya.

Lebih-lebih lagi, sekiranya berlaku perselisihan di antara suami isteri itu tidak ada jalan lain untuk mengatasinya selain dari perceraiannya, setelah berikhtiar untuk mencari jalan bagi mendamaikan kedua-duanya tetapi menemui jalan buntu, oleh itu dengan adanya hukum bercerai ini, maka segala kerumitan itu akan dapat diatasi.

4) HUKUM TALAQ

Memandangkan kepada kemuslihatan atau kemudharatan di antara suami isteri, maka hukum talaq terbahagi kepada empat:

1. Wajib

Iaitu apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, sedangkan kedua-dua hakim (dari pihak suami dan isteri) yang menghakimkan perkara itu berpendapat mereka perlu bercerai.

2. Sunat

Apabila suami tidak sanggup lagi menanggung nafkah isteri dengan cukup, atau pun isteri tidak menjaga kehormatan dirinya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Ertinya : Seseorang lelaki datang menemui Nabi SAW lalu berkata: “Bahawasanya isteriku tidak menolak akan tangan orang yang menyentuhnya,” jawab Nabi SAW, “hendaklah engkau ceraikan isteri engkau itu.”

3. haram (bidaah):

Dalam dua keadaan :

a. Menjatuhkan talaq di waktu isteri dalam haid.

b. Menjatuhkan talaq sewaktu isteri suci yang telah disetubuhinya di waktu suci itu. Sepatutnya kalau hendak diceraikan jangan disetubuhi lagi selepas isteri suci daripada haid.

4. Makruh

Iaitu jika menceraikan isteri yang baik dan tidak terdapat apa-apa kesalahan.


5) RUKUN TALAQ

Rukun ada tiga perkara :

1. Yang menjatuhkan talaq (suami).

2. Isteri yang kena talaq.

3. Lafaz talaq.

6) SYARAT-SYARAT SUAMI YANG MENJATUHKAN TALAQ

1. Baligh – tidak sah talaq dari suami yang masih kanak-kanak.

2. Berakal – tidak sah talaq dari suami yang gila atau yang hilang akal kecuali yang disengajakan, maka jatuhlah talaqnya.

3. Dengan kehendak sendiri – tidak sah talaq dengan paksaan sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

Ertinya : Tidak sah talaq dengan paksaan.

7) SYARAT-SYARAT SAH PAKSAAN

1. Orang yang memaksa itu berkuasa untuk melaksanakan segala ugutan secara zalim.

2. Yang kena paksa itu lemah atau tidak berdaya untuk mempertahankan diri samada dengan lari atau sebagainya.

3. Dengan sengaja – tidak sah talaq dengan tidak sengaja (tidak berniat) seperti terlanjur lidah bagi orang yang latah, atau guru yang mengucapkannya untuk mengajar murid-muridnya.

8) LAFAZ TALAQ

Cara melafazkan talaq terbahagi kepada dua :

1. Lafaz yang terang-terang menunjukkan talaq (sareh) iaitu lafaz yang digunakan itu adalah talaq atau cerai, seperti kata suami : “aku talaq atau ceraikan engkau”.

2. Lafaz sindirian (kinayah) iaitu lafaz-lafaz yang mengandungi makna talaq dan makna yang lain berdasarkan kepada niat orang yang melafazkan seperti kata suami : “berpisah kita, baliklah awak ke rumah ibu bapa awak” dan sebagainya.

Lafaz kinayah ini memerlukan niat untuk sah talaq itu, ertinya suami yang mengucapkan kata-kata seperti itu mestilah meniatkan yang ia bermaksud dengan kata-katanya itu sebagai talaq:

9) BEBERAPA MASALAH TALAQ

1. Tidak sah talaq kecuali dengan berlafaz samada lafaz itu lafaz sareh atau kinayah.

2. Lafaz talaq disyaratkan disebut dengan jelas sekadar terdengar kepada dirinya sendiri maka tidak sah talaq sekiranya dilafazkan dengan suara rendah sehingga tidak kedengaran kepada diri sendiri.

3. Talaq dikira gugur walaupun dilafazkan tidak di hadapan isteri.

4. Talaq dikira gugur walaupun tidak di hadapan saksi.

5. Untuk jatuhnya talaq disyaratkan suami itu orang yang berakal, bukan gila dan bukan kanak-kanak.

6. Talaq tidak boleh digurau sendakan. Andainya seorang suami memainkan perkataan talaq terhadap isteri samada di dalam keadaan biasa atau dalam satu-satu lakonan drama, sandiwara dan sebagainya, maka gugur talaq isterinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Ertinya : Tiga perkara yang disungguh-sungguhkan menjadi sungguh dan dipermainkan-mainkan pun menjadi sungguh iaitu nikah, talaq dan rujuk.

10) TALAQ SUNNI DAN BID’I

1. Talaq Sunni :

Iaitu isteri yang pernah disetubuhi kemudian dijatuhkan talaq ke atasnya ketika sedang suci dari haid dan tidak pula disetubuhi dalam masa sucinya itu, kerana demikian akan mempercepatkan selesai idahnya. Firman Allah :

Ertinya : Apabila kamu mentalaq perempuan ( isteri), maka hendaklah kamu talaq pada yang mereka boleh terus masuk dalam kitaran idahnya, waktu tersebut ialah waktu suci.

Hadith riwayat Ibn Umar R.A. :

Ertinya : Bahasanya tatkala Ibn Umar mengugurkan talaq ke atas isterinya yang sedang dalam haid, maka Umar memberitahu hal ini kepada Nabi SAW, lalu Nabi menyuruh Umar memberitahu anaknya (Ibn Umar) supaya dirujuknya semula, kemudian diceraikan apabila sudah suci.

Hadith di atas menunjukkan bahawa masa menggugurkan talaq ke atas isteri hendaklah ketika suci yang tidak disetubuhi dan sunat dirujuk semula jika menggugurkan talaq ketika haid.

2. Talaq Bid’I :

Iaitu menggugurkan talaq ke atas isteri yang pernah disetubuhi di waktu ia sedang dalam haid atau di waktu suci tetapi disetubuhi di dalam suci itu. Talaq ini ditegah, kerana menggugurkan talaq di waktu hadi menyebabkan panjangnya masa idah dan menggugurkan talaq di waktu suci yang disetubuhi mengakibatkan penyesalan bila didapati isteri itu hamil selepas itu.

11) TALAQ YANG BUKAN SUNNI DAN BID’I

1. Menggugurkan talaq ke atas isteri yang masih kecil dan belum haid.

2. Menggugurkan talaq ke atas isterinya yang telah tua yang putus sama sekali daripada haid.

3. Menggugurkan talaq ke atas isteri yang sedang hamil.

4. Isteri yang menebus talaq (khulu’) tetapi belum pernah disetubuhi, kerana ia tidak perlu idah.

Keempat-empat orang itu harus dijatuhkan talaqnya pada bila-bila masa sahaja.

12) BILANGAN TALAQ

Bagi suami yang merdeka (bukan hamba) berhak menggugurkan talaq terhadap isterinya dari talaq satu hingga tiga. Pada talaq satu atau dua, suami boleh dirujuk kembali sebelum habis idahnya, jika telah habis idahnya, suami masih boleh berkahwin semula dengan akad yang baru.

Firman Allah :

Ertinya : Talaq itu dua kali sesudah itu suami dibenarkan merujuk kembali dengan baik atau melepaskannya dengan baik (jika tidak ingin kembali).

(Surah Al-Baqarah : ayat 229)


Adapun talaq tiga, tidak boleh rujuk kembali dan tidak boleh berkahwin semula melainkan perempuan (isteri) itu telah berkahwin dengan lelaki yang lain dan disetubuhi kemudian diceraikan pula oleh suami yang kedua itu serta selesai idahnya.

Ertinya : Maka jika diceraikan oleh suami yang kedua tidaklah ada halangan bagi yang pertama kembali kepada bekas isterinya itu jika kedua-duanya bersangkutan baik untuk aturan Allah.

(Surah Al-Baqarah : ayat 230)

Dari itu terbuktilah bahawa suami yang pertama boleh berkahwin semula dengan bekas isterinya itu setelah itu diceraikan oleh suami yang kedua (selepas selesai idahnya) dengan syarat suami yang kedua itu mestilah bersetubuh dengan isterinya itu. Oleh itu tidaklah memadai berkahwin sahaja kemudian diceraikan tanpa disetubuhi.

Sayugia diingat perkahwinan yang kedua ini hendaklah benar-benar dengan kemahuan lelaki dan perempuan itu, bukan kerana hendak membolehkan semula suami pertama itu mengahwini bekas isterinya sebagaimana yang banyak berlaku di zaman sekarang. Perbuatan seperti ini adalah berlawanan dengan ajaran Islam dan Allah memurkai perbuatan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Ertinya :Rasulullah SAW telah mengutuk oran gyang menjadi muhallil (cina buta) begitu juga orang yang menyuruh membuat cina buta (lelaki yang pertama).

(Riwayat Ahmad Nasai dan Tarmidzi)


13) CARA MENJATUHKAN TALAQ TIGA

1. Menjatuhkan talaq itu tiga kali pada masa yang berlainan seperti : suami menjatuhkan talaq satu terhadap isterinya. Kemudian dalam masa idah ditalaqnya satu lagi kemudian dalam masa idah kedua ditalaqnya lagi dengan talaq satu.

2. Suami menjatuhkan talaq satu terhadap isterinya kemudian selepas selesai idah dikahwininya semula kemudian ditalaqnya lagi, setelah selesai idah dikahwininya lagi, kemudian ditalaqnya lagi bagi kali yang ketiganya.

Kedua-dua cara tersebut ulamak berpendapat bahawa talaq itu jatuh menjadi talaq tiga dan berlakulah hukum-hukum talaq tiga sebagaimana yang tersebut di atas tadi.

3. Cara yang ketiga suami menjatuhkan talaq seperti katanya: “saya talaq awak dengan tiga talaq,” atau katanya: “saya talaq awak, saya talaq awak, saya talaq awak,” dengan cara diulang-ulang perkataan tersebut berturut-turut tiga kali.

14) BEBERAPA PENDAPAT ULAMA MENGENAI CARA DI ATAS

1. Jatuh talaq tiga dan berlakulah hukum-hukum talaq tiga padanya.

2. Tidak jatuh talaq sama sekali, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Ertinya : Sesiapa yang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak menurut perintah kami maka pekerjaan itu ditolak.

(Riwayat : Muslim)

Talaq tiga bukan perintah Rasulullah malah dilarang oleh baginda. Talaq tiga cara di atas adalah ditolak sama sekali, maksudnya tidak sah.

3. Jatuh talaq satu maka berlakulah hukum talaq satu padanya, bererti suami masih boleh rujuk semula selama isteri tersebut masih dalam idah atau boleh berkahwin semula jika telah selesai idahnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Ertinya : Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Raqanah telah menjatuhkan talaq ke atas isterinya dengan talaq tiga pada tempat yang satu kemudian beliau mereka terlalu sedih terhadap perceraian itu maka Nabi SAW bertanya kepadanya, kata baginda: bagaimana cara engkau mengugurkan talaq itu? Jawab Raqanah “talaq tiga pada satu masa (sekali gus) kemudian Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya talaq yang demikian itu talaq satu maka rujuklah dia.”

(Akrajah Ahmad dan Yali Wasahih)

15) ISTISNA’ DALAM TALAQ

Istisna’ ertinya : mengurangkan maksud perkataan yang telah terdahulu dengan perkataan yang kemudian.

Istisna’ dalam kalimah talaq hukumnya sah dengan syarat-syarat yang berikut :

1. Berhubung perkataan yang pertama dengan kedua, tidak diselangi perkataan asing yang tidak bersangkut paut dengan talaq atau diam yang lama lebih dari sekadar bernafas.

2. Kalimah yang kedua tidak menghabisi maksud kalimah yang pertama, misalnya : suami berkata kepada isteri: “engkau tertalaq tiga melainkan satu gugur atau jatuh dua talaq, tetapi kalau ia berkata: “engkau tertalaq tiga melainkan tiga” hukumnya gugur talaq tiga, kerana kalimah yang kedua iaitu perkataan “melainkan tiga” menghabisi maksud kalimah pertama iaitu “engkau talaq tiga”.

16) TA’LIQ TALAQ

Ertinya talaq yang digantung atau dikaitkan dengan sesuatu yang lain, andainya sesuatu yang lain, andainya sesuatu itu diperolehi atau dilakukan maka gugurlah talaq tersebut, misalnya suami berkata kepada isteri: “kalau awak keluar dari rumah ini tanpa mendapat kebenaran dariku maka gugurlah talaq awak,” atau sekiranya awak balik ke rumah ibu bapa awak maka gugurlah talaq awak dan sebagainya.

17) BEBERAPA CONTOH TALAQ TA’LIQ YANG LAIN

Oleh kerana talaq yang dita’liqkan itu ada kalanya dita’liq dengan sesuatu waktu, syarat dan dengan perkara yang mustahil, di bawah ini dinyatakan contoh-contoh dan hukum-hukum ta’liq tersebut:

1. Ta’liq dengan suatu waktu contohnya, suami berkata kepada isterinya: awak tertalaq pada bulan sekian (syawal dan sebagainya) atau pada awal bulan sekian (syawal dan sebagainya) atau pada awal bulan sekian, dengan kata-kata yang demikian gugurlah talaq isterinya pada awal juz malam pertama dari bulan tersebut. Ertinya pada malam satu haribulan sebaik sahaja ghurub matahari tiga puluh haribulan bagi bulan yang sebelumnya. Sekiranya suami berkata kepada isterinya:”awak pada hari pertama dari bulan syawal, maka gugurlah talaq tersebut bermula dari terbit fajar (al-sidiq) pada hari pertama itu”, dan kalau talaq itu dita’liqkan dengan akhir bulan, maka gugurlah talaq itu di akhir juz dari bulan tersebut ghurub matahari akhir bulan tersebut, kalau dita’liqkan pada pertengahan bulan, gugur talaq bila ghurub matahari pada hari yang kelima belas dari bulan tersebut.

2. Ta’liq dengan sesuatu syarat contohnya: suami berkata kepada isteri: kalau awak masuk rumah itu maka awak tertalaq” – gugur ta’laq apabila isteri memasukki rumah itu.

3. Ta’liq dengan sesuatu yang mustahil akan berlaku pada adat contohnya, kata suami kepada isteri: “awak tertalaq kalau awak naik ke langit”, atau dita’liq dengan sesuatu yang mustahil pada akal, seperti kata suami: “awak tertalaq sekiranya awak boleh ketawa dan menangi serentak pada satu ketika”. Cara ini tidaklah gugur talaq isteri tersebut, kerana talaq itu dita’liqkan dengan sesuatu yang mustahil akan berlaku.

18) ORANG YANG TIDAK SAH MENGUGURKAN TALAQ

1. Budak.

2. Oran gila.

3. Orang yang tidur.

Sabda Rasulullah SAW :

Ertinya : Perbuatan tiga orang ini adalah tidak sah:

1. Budak sehingga baligh.

2. Orang gila sehingga sembuh gilanya.

3. Orang yang tidur sehingga terjaga dari tidurnya.

Adapun talaq orang gila yang gilanya itu berpunca dari mabuk yang dibuatnya sendiri dengan sengaja memakan atau meminum minuman yang memabukkan adalah sah talaqnya.

4. Orang yang dipaksa supaya menceraikan isterinya, talaqnya tidak sah, kerana sabda Rasulullah SAW:

Ertinya : Tidak sah talaq pada paksaan.

(Riwayat Abu Daud dan Hakim)

19) BEBERAPA MASALAH

1. Sekiranya lahir tanda-tanda yang menunjukkan bahawa yang dipaksa mengugurkan talaq isterinya dengan kemahuan atau pilihan sendiri maka gugurlah talaq isterinya itu, seperti suami itu dipaksa mengugurkan talaq tiga, tetapi dia mengugurkan talaq satu sahaja.

2. Sekiranya yang memaksa berkata : ceraikan isteri awak, kalau tidak saya akan bunuh awak besok hari, maka gugurlah talaq isterinya, kerana ugutan itu tidak dilaksanakan dengan segera dan serta merta.

3. Jika waris bagi yang dibunuh berkata kepada pembunuh: ceraikan isteri awak, kalau tidak saya bunuh awak, tiba-tiba diceraikannya, maka gugurlah talaq isterinya itu, kerana yang memaksa itu tidak dianggap seorang yang zalim, kerana ianya berhak menuntut bela berhadap pembunuh.

Bab : TEBUS TALAQ (KHULU’)

1) PENGERTIAN KHULU’

Dari segi bahasa arab ertinya: cabut, tanggal seperti menanggalkan baju, pakaian dan sebagainya. Pengertian ini berdasarkan firman Allah:

Ertinya : mereka itu (isteri-isteri) adalah pakaian kamu dan kamu (suami-suami) adalah pakaian mereka.

(Surah : Al-Baqarah : ayat 187)

Dari ayat tersebut dapat difahamkan bahawa isteri-isteri itu dianggap pakaian untuk suami dan suami-suami merupakan pakaian untuk isteri-isteri, oleh yang demikian sekiranya berlaku khulu’, seolah-olahnya suami isteri itu masing-masing telah meninggalkan atau mencabut pakaiannya.

Dari segi syarak ertinya : perceraian yang diminta oleh isteri kepada suaminya dengan bayaran.


2) DALIL HARUS KHULU’

1. Firman Allah SWT :

Ertinya : Tidak halal bagi kamu mengambil apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka sesuatu, kecuali jika takut kedua-duanya bahawa mereka kedua tidak menurut perintah-perintah Allah maka tidaklah berdosa kedua-duanya tentang barang yang dibuat tebusan oleh perempuan itu.

(Surah Al-Baqarah : ayat 229)

2. Sabda Rasulullah SAW:

Ertinya : Ambillah kebun yang dijadikan maskahwin itu dan ceraikanlah dia.

(Riwayat Al-Bukhari)

Hadith ini ditujukan oleh Rasulullah SAW terhadap Sabit bin Qais yang mana isterinya bernama Habibah bte Sahal Al-Nasari memohon cerai di samping mengembalikan semua maskahwinnya kepada Sabit bin Qais, tebusan talaq yang dilakukan oleh isteri Sabit ini adalah merupakan tebusan talaq yang pertama kali berlaku di dalam Islam.

3) HIKMAH KHULU’

Kalau talaq merupakan suatu perkara yang dibenci oleh syarak, begitulah juga khulu’, kerana kedua-duanya ini mempunyai erti yang sama iaitu memutuskan ikatan perkahwinan, tetapi oleh kerana beberapa sebab yang tidak dapat diatasi maka syarak membenarkan dan mengharuskan talaq, begitu juga tebusan talaq, cuma tebusan talaq itu selalunya adalah kemahuan isteri-isteri. Di sini bolehlah dibuat kesimpulan tentang hikmah-hikmah yang diharuskan khulu’:

1. Perbalahan atauu pergaduhan yang berlaku di antara suami isteri itu tidak dapat diperbaiki lagi.

2. Untuk mengelakkan kemudharatan yang diamali oleh isteri bila hidup dengan suami-suami yang tidak bertanggungjawab.

3. Bila isteri tidak sanggup lagi hidup dengan suami dan inginkan berpisah dari suaminya.

4. Bila kedua-duanya tidak dapat lagi memohon syarat-syarat berumahtangga sebagai suami isteri, sebagaimana firman Allah dalam ayat:

4) RUKUN KHULU’

1. Isteri

2. Suami

3. Bayaran

4. Sighah (lafaz).

5) BEBERAPA PERKARA YANG BERHUBUNG DENGAN KHULU’

1. Isteri yang menebus talaq itu tidak boleh dirujuk semula, kecuali dengan akad nikah yang baharu serta memenuhi syarat-syaratnya.

2. Bayaran tebus talaq itu tidak dihadkan sedikit atau banyak, berhutang atau tunai, wang atau barang-barang lain, malah terpulanglah kepada persetujuan dan kerelaan suami isteri itu asalkan bayaran itu dari sesuatu yang berfaedah.

3. Tebus talaq boleh dilakukan bila-bila masa sahaja, boleh dilakukan di masa perempuan sedang suci atau haid, berlainan dengan talaq biasa, diharamkan di waktu haid dan di waktu suci yang disetubuhi di ketika suci itu, kerana tebus talaq ini adalah dari kemahuan dan kerelaan perempuan itu sendiri.

4. Jika talaq secara paksa tidak sah, maka begitu juga tebus talaq tidak boleh dipaksa, malah mestilah dengan persetujuan suami isteri, tetapi dalam pada itu kalau pihak suami berdegil dan berkeras tidak mahu sedangkan ianya mesti dilakukan, ntuk mengelakkan kemudharatan atau kesengsaraan yang dialami oleh isteri. Dalam hal ini pihak qadhi boleh bertindak.

5. Cara melafazkan tebus talaq, seperti kata suami: “Saya ceraikan awak dengan bayaran dua ratus ringgit” lalu isteri menjawab : “saya terima dengan bayaran tersebut,” atau kata isteri : “ceraikan saya dengan bayaran dua ratus ringgit” jawab suami: “saya ceraikan awak dengan bayaran tersebut”.


Bab : FASAKAH

(MEMBATALKAN PERKAHWINAN)

1) PENGERTIAN

Fasakh bererti : membatalkan perkahwinan melalui kuasa qadhi, sekiranya didapati sesuatu sebab atau kecacatan samada pada isteri atau suami, oleh yang demikian pihak isteri juga pihak suami bolehlah melaporkan kepada kadhi sebab-sebab ianya menuntut fasakh itu.

2) SEBAB-SEBAB YANG MEMBOLEHKAN FASAKH

1. Dengan sebab didapati sesuatu kecacatan pada suami atau isteri seperti gila, sopak, kusta, mati pucuk, (‘Unnah pada lelaki) dan sebagainya.

2. Dengan sebab suami menghilangkan diri bertahun-tahun lamanya dan tidak diketahui samada hidup atau mati. Bila berlaku hal yang demikian pihak isteri melaporkan kepada kadhi untuk menuntut fasakh.

3. Dengan sebab murtad salah seorang dari suami isteri atau kedua-duanya sekali.

4. Dengan sebab salah seorang dari suami isteri memeluk agama Islam dan tidak diikuti oleh seorang lagi hingga selesai idah, maka terfasakhlah nikahnya, tetapi sekiranya yang seorang lagi mengikut memeluk agama Islam dalam masa idah, tidaklah terfasakh nikahnya.

5. Dengan sebab suami melakukan persetubuhan syubhah (salah sangka) dengan ibu atau anak kepada isterinya (anak tiri suami) dengan yang demikian maka terfasakhlah nikah isterinya.

6. Suami tidak mampu membiayai nafkah, tempat kediaman atau membayar maskahwin, apabila terdapat hal yang demikian, pihak isteri bolehlah memberitahu qadhi, dan qadhi boleh menfasakhkan nikah itu setelah diberi tempoh kepada suami untuk menjelaskannya tidak kurang dari tiga hari.

3) PERINGATAN

Nikah yang difasakhkan tidak boleh dirujuk semula, sekiranya bekas suami isteri ingin hidup bersama kembali, hendaklah dilakukan akad yang baharu, ini adalah berlainan dengan talak biasa yang mana perkahwinan boleh disambung semula selama isterinya itu sedang dalam idah kecuali cerai talak tiga. Perkahwinan tidak boleh disambung semula dengan rujuk atau akad baharu sehingga bekas isteri berkahwin lebih dahulu dnegan seorang yang lain kemudian diceraikan dan selesai dari idah pula.


Bab : RUJUK

1) PENGERTIAN

Rujuk ertinya : mengembalikan isteri yang telah dicerai kurang dari tiga kali kepada perkahwinan yang asal dalam masa idah dengan syarat-syarat yang tertentu.

2) DALIL-DALIL YANG MEMBOLEHKAN RUJUK

1. Firman Allah Taala :

Ertinya : Dan suami-suami perempuan lebih berhak mengembalikan mereka jika mereka inginkan berbaik-baik semula.

2. Sabda Rasulullah SAW :

Ertinya : Telah datang kepada aku jibril lalu berkata : Rujuklah Hafsah itu semula, kerana ia adalah seorang perempuan yang banyak berpuasa, kuat beribadat dan dia adalah isteri engkau di syurga.

3) HUKUM RUJUK

1. Wajib – bagi suami yang menceraikan salah seorang dari isteri-isterinya jika ia belum menyempurnakan pembahagian giliran terhadap isteri yang diceraikan itu.

2. Haram – sekiranya rujuk itu mejadi sebab bagi menyakiti atau mendatangkan kemudharatan kepada isteri tersebut.

3. Makruh - jika perceraian itu lebih baik diteruskan dari berbaik semula.

4. Harus - iaitu hukum rujuk yang asal, maksudnya, hukum rujuk pada asalnya adalah harus.

5. Sunat – sekiranya rujuk itu mendatangkan kebaikan kepada keduaya.


4) RUKUN RUJUK

1. Isteri

2. Suami

3. Lafaz rujuk

5) SYARAT-SYARAT ISTERI YANG DIRUJUK

1. Isteri yang diceraikan itu pernah disetubuhi, isteri yang belum pernah disetubuhi bila diceraikan tidak boleh rujuk kembali, kecuali dengan akad yang baharu, kerana isteri tersebut tidak mempunyai idah.

2. Isteri yang diceraikan itu bukan cerai talaq tiga, kerana cerai talaq tiga tidak boleh rujuk kembali.

3. Isteri yang diceraikan itu bukan cerai tebus talaq (khulu’), kerana cerai dengan bayaran (tebus talaq) tidak boleh dirujuk kembali kecuali dengan akad yang baharu.

4. Isteri tersebut masih berada dalam idah, tidak boleh rujuk lagi bila selesai idahnya kecuali dengan akad yang baharu.

5. Keadaan isteri yang dirujuk tertentu kalau seorang suami menceraikan beberapa orang isterinya kemudian ia ingin rujuk semula kepada salah seorang isteri-isterinya itu dengan tidak ditentukan yang mana satu yang hendak dirujuknya itu, maka rujuk secara yang demikian tidak sah.

6. Isteri yang diceraikan itu halal bagi suami yang hendak merujuk itu, jika isteri yang diceraikan itu menjadi murtad (keluar dari Islam) maka tidak sah rujuk ketika isteri itu masih murtad.

6) SYARAT-SYARAT SUAMI YANG MERUJUK

Rujuk itu dengan kemahuannya sendiri bukan dipaksa oleh itu suami yang dipaksa supaya merujuk isterinya, tidak sah rujuknya dengan syarat paksaan itu secara zalim dan ia tidak dapat mempertahankan dirinya (lihat syarat-syarat paksaan di bahagiannya talaq).

Begitu juga tidak sah rujuk dari suami yang gila, maksudnya, sebelum suami itu gila ia telah menjatuhkan talaq isterinya kemudian kebetulan ia gila semasa bekas isterinya itu sedang dalam idah.

Bagi yang mabuk, akibat perbuatannya sendiri, yang bodoh yang sedang dalam ihram haji atau umrah rujuk dari mereka ini adalah sah.


7) SYARAT-SYARAT LAFAZ RUJUK

Lafaz rujuk terbahagi kepada dua :

1. Lafaz sareh : iaitu lafaz terang dan jelas menunjukkan rujuk seperti kata suami : saya rujuk awak, atau : saya kembalikan isteri saya kepada saya.

2. Lafaz kinayah : iaitu lafaz sindiran yang mempunyai erti lain dari rujuk, sebab itulah lafaz kinayah diwajibkan bersamanya niat, seperti kata suami: saya pegang awak kembali, atau : saya kahwin awak dan sebagainya.

8) DISYARATKAN SIFAT RUJUK ITU

1. Dengan perkataan tunai ertinya, tidak digantungkan atau dikaitkan dengan sesuatu. Contohnya, kata suami : saya rujuk awak kembali sekiranya awak suka dan sebagainya.

2. Dengan tidak dihadkan atau dibataskan waktunya, seperti kata suami: saya rujuk awak semula dalam masa sebulan, dan sebagainya. Dengan kata yang demikian tidak sah rujuk itu.

9) BEBERAPA PERKARA BERHUBUNG DENGAN RUJUK

1. Sunat diadakan saksi bila seorang suami ingin rujuk semula dengan isterinya yang diceraikan, walaupun ada pendapat yang mengatakan wajib diadakan saksi sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad menurut satu riwayat.

2. Rujuk melalui persetubuhan dengan melafazkan perkataan:

a. Imam Al-Syafie berpendapat : rujuk secara demikian tidak sah, sekalipun disertai dengan niat rujuk.

b. Ada pendapat yang lain mengatakan : secara yang demikian adalah sah, berdasarkan firman Allah :

Ertinya : Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka. Di dalam ayat tersebut tidak ditentukan rujuk itu samada dengan perkataan atau dengan perbuatan.

(al-Baqarah : ayat 228)

3. Rujuk dengan cara menulis surat, adalah sah dengan ayat disertakan niat dan qasad rujuk, kerana rujuk secara yang demikian dikira seperti lafaz kinayah yang memerlukan niat.

4. Rujuk dari suami yang bisu dengan menggunakan isyarat yang boleh difahami oleh semua lapisan manusia, adalah sah dan dikira sama seperti lafaz sarih. Tetapi kalau isyarat itu hanya difahami oleh orang yang tertentu, maka dikira seperti lafaz kinayah dan memerlukan niat.

10) SYARAT-SYARAT SAH RUJUK (KAHWIN SEMULA) SELEPAS TALAQ TIGA

1. Selepas selesai idah dari suami yang pertama.

2. Berkahwin bekas isteri tersebut dengan lelaki lain.

3. Suami yang kedua mesti melakukan persetubuhan dengannya.

4. Bercerai dengan suami yang kedua, fasakh atau mati.

5. Selesai idahnya bila bercerai dengan suami yang kedua itu. Sekiranya didapati syarat-syarat tersebut, suami pertama diharuskan rujuk kembali kepada bekas isterinya itu dengan akad perkahwinan yang baru, mengikut syarat-syarat dan rukun-rukun nikah yang lalu.

11) BEBERAPA MASALAH BERHUBUNG DENGAN NIKAH SELEPAS TALAQ TIGA

1. Sekiranya perkahwinan suami yang kedua itu disyaratkan bercerai setelah disetubuhi maka perkahwinan itu tidak sah jika syarat itu disebut di dalam idah, tetapi sebaliknya kalau syarat tersebut dibuat sebelum akad perkahwinan itu sah, tetapi perbuatan itu makruh.

2. Jika di dalam akad perkahwinan suami yang kedua itu, pihak isteri mensyaratkan bahawa suami yang kedua itu tidak boleh mensetubuhinya, maka perkahwinan itu tidak sah, kerana syarat tersebut bertentangan dengan maksud perkahwinannya. Sebaliknya kalau syarat tersebut dibuat oleh pihak lelaki, perkahwinan itu sah, kerana suami berhak samada ia mahu mensetubuhi atau sebaliknya, sedangkan isteri adalah berkewajipan untuk menyerahkan dirinya kepada suami.

3. Dakwaan isteri yang ditalaq tiga diterima dengan syarat ia bersumpah bila ia mengaku yang ia telah berkahwin dengan seseorang yang lain serta telah melakukan persetubuhan dengan suami tersebut, kemudian diceraikan dan telah pn habis idahnya. Sekiranya di antara masa ia diceraikan talaq tiga dahulu itu munasabah dan boleh selesai perkara tersebut. Dengan yang demikian bekas suami yang pertama diharuskan berkahwin semula dengannya.

Bab : AL-IILAA’

1) PENGERTIAN IILAA’

Ialah sumpah seorang suami yang ia tidak mahu melakukan persetubuhan dengan isterinya dalam masa lebih dari empat bulan atau pun ia bersumpah dengan tidak menyatakan tempoh masa.

2) DALIL IILAA’

1. Firman Allah :

Ertinya : mereka (suami) yang bersumpah terhadap isteri-isteri mereka (tidak akan mensetubuhinya) maka isteri hendaklah menunggu selama empat bulan. Sekiranya suami-suami yang bersumpah itu kembali semula (mensetubuhi) sesungguhnya Allah pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka bermaksud untuk menggugurkan talak, maka Allah pendengar lagi mengetahui.

(Surah Al-Baqarah : ayat 226 – 227)

1. Sabda Rasulullah SAW :

Ertinya : Rasulullah SAW telah bersumpah tidak mahu bersetubuh dengan isteri-isterinya dan ia mengharamkan, ia jadikan yang haram itu halal dan ia jadikan kifarat pada sumpahnya itu.

(Riwayat At-Turmizi)

3) HUKUM IILAA’

Sekiranya suami yang mengiilaa’ isterinya itu tidak juga mahu mensetubuhi semula dengan masa empat bulan itu, maka isteri boleh membuat pengaduan kepada kadhi meminta supaya suaminya itu mensetubuhinya semula serta membayar kifarah sumpahnya dan jika suami tidak juga mengindahkan tuntutan tersebut, pihak isteri boleh menuntut supaya suami menggugurkan talaknya. Jika suami berdegil juga, tidak mahu menunaikan salah satu dari dua perkara tersebut, pihak kadhi berhak menggugurkan talak satu.

Hukum di atas adalah berdasarkan dalil-dalil yang telah dinyatakan sebelum ini. Sebahagian ulama’ berpendapat : apabila tempoh iilaa’ itu sampai empat bulan, suami tidak juga kembali kepada isterinya (mensetubuhi) dengan sendirinya gugur talak isteri itu sebagai talak ba’in, maksudnya tidak perlu dikemukakan hal itu kepada kadhi.

4) KIFARAH IILAA’

Apabila suami mensetubuhi semula isteri yang diilaa’nya itu sebelum sampai empat bulan dari tarikh iilaa’nya, maka suami wajiblah membayar kifarah sumpahnya itu, kerana ia dianggap telah melanggar sumpah yang dibuatnya. Kifarah tersebut adalah seperti berikut :

1. Memberi sedekah makanan kepada sepuluh orang miskin, tiap-tiap seorang diberi secupak makanan yang asasi (beras di Malaysia) atau

2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miksin, atau

3. Memerdekakan seorang hamba yang mukmin.

5) RUKUN IILAA’

1. Suami yang mengiilaa’ (Halif).

2. Isteri yang disumpah (Mahluf alaihi).

3. Sesuatu yang dibuat sumpah dengannya (Mahluf bih) iaitu dengan nama Allah, sifat-sifatnya dan sebagainya.

4. Masa (madah)

5. Sighah (lafaz iilaa’)

6) SYARAT-SYARAT SUAMI YANG BERSUMPAH

1. Hendaklah yang bersumpah itu benar-benar suami, bukan tuan kepada hampa perempuan dan bukan orang asing.

2. Hendaklah suami itu sah talaknya jika ia menjatuhkan talak isterinya, ertinya suami itu bukan masih kanak-kanak, gila dan bukan yang dipaksa, kerana mereka itu tidak sah talaknya maka begitulah juga tidak sah iilaa’nya.


3. Suami bukan yang terpotong zakarnya atau mati pucuk kecuali jika perkara-perkara itu berlaku setelah iilaa’.

7) SYARAT : (SESUATU YANG DIBUAT SUMPAH)

Tidak dimestikan sumpah iilaa’ itu dengan menggunakan nama Allah atau sifat-sifatnya sahaja, malah suami dikira mengiilaa’ isterinya jika mentaklidkan sumpah dengan talak, memerdekakan hamba atau melakukan sesuatu ibadat, contohnya kata suami kepada isterinya : “ Jika saya mensetubuhi awak maka wajib saya memerdekakan hamba atau bersedekah, puasa atau sembahyang dan sebagainya”.

8) SYARAT TEMPOH MASA IILAA’

Tempoh masa illa’ ialah lebih dari empat bulan, seperti kata suami. Saya akan mensetubuhi awak selama lima bulan, atau pun tidak menghadkan masa selama seperti katanya : saya tidak akan mensetubuhi awak, atau dikaitkan tempoh masa itu dengan sesuatu perkara yang akan berlaku tetapi masih jauh, katanya; saya tidak akan mensetubuhi awak sehingga saya mati atau awak mati atau si polan itu mati. Apabila seorang suami berkata kepada isterinya seperti contoh-contoh tersebut di atas, maka ia dianggap telah mengilla’ isterinya itu.

Jika suami berkata kepada isterinya: saya tidak akan mensetubuhi awak selama sempat bulan, perkataan yang sedemikian tidak dikatakan illa’, tetapi hanyalah umpah bahasa, kerana tempoh masa tersebut tidak melebihi empat bulan.

Jika suami berkata kepada isterinya: Demi Allah saya tidak akan mensetubuhi awak selama empat bulan dan apabila berlalu empat bulan, suami itu berkata lagi saya tidak mahu mensetubuhi awak selama empat bulan, kata-kata yang demikian dianggap suami itu telah menggilla’ isterinya, kerana sumpahnya itu telah melebihi empat bulan.

Jika ia berkata : Demi Allah saya tidak akan mensetubuhi awak selama lima bulan, apabila berlalu lima bulan, dia berkata lagi : Demi Allah saya tidak akan mensetubuhi awak selama enam bulan. Kata-kata yang demikian dianggap suami telah melakukan dua kali illa’ dan tiap-tiap satu darinya mempunyai hukum-hukum yang berasingan.


9) SYARAT-SYARAT LAFAZ IILAA’

Lafaz illa’ terbahagi kepada dua :

1. Lafaz sarih : iaitu lafaz yang terang-terang menunjukkan illa’, tidak mengandungi erti yang lain, seperti kata suami : demi Allah saya tidak akan mensetubuhi awak.

2. Lafaz kinayah : iaitu lafaz yang boleh mengandungi erti yang lain selain dari illa’ dan lafaz kinayah ini memerlukan niat, seperti kata suami: demi Allah saya tidak akan sentuh awak, atau tidak akan memeluk awak.

10) BEBERAPA MASALAH BERHUBUNG DENGAN IILAA’

1. Jika isteri yang diiilaa’ itu sedang dalam masa idah raj’i, maka masa empat bulan itu dikira dari masa suami rujuk semula.

2. Jika isteri yang diilaa’ itu murtad, sakit gila atau mengerjakan haji yang wajib masa empat bulan itu akan terputus. Masa iilaa’ selama empat bulan itu dikira semula setelah isteri yang diilaa’ itu telah sihat atau selesai mengerjakan haji tersebut.

3. Jika isteri yang diilaa’ itu mengaku yang suaminya telah mensetubuhinya kembali setelah empat bulan masanya, sedangkan suami tidak mengakuinya, maka pihak isteri tidak berhak mengemukakan tuntutan lagi, kerana ia telah membuat pengakuan terlebih dahulu.

4. Jika suami mengulang-ulangkan sumpah iilaa’ itu beberapa kali hukumnya adalah seperti berikut :

a. Sekiranya ia bermaksud dengan sumpah yang diulang-ulangnya itu hanya untuk menguatkan lagi sumpah yang pertama : kata-kata itu diakui dan diterima dengan syarat ia mesti bersumpah, yang ia bermaksud seperti di atas, sekalipun diulang sumpah itu pada tempat yang berlainan dan lama perantaraan masa antara sumpah pertama dan sumpah kedua yang berikutnya.

b. Jika ia bermaksud dengan sumpah yang diulang-ulang itu sebagai sumpah yang lain, diterima dengan apa yang dimaksudkannya itu dan sumpah itu menjadi bertambah mengikut banyak mana diucapkan (dua atau pun tiga) atau seterusnya. Sekiranya bilangan sumpahnya banyak, untuk membatalkan kembali sumpahnya itu, memadai dengan hanya sekali jima’ (setubuh) dan cukup dengan membayar satu kifarah sahaja, begitu juga suami yang mengiilaa’ itu akan terlepas dari semua sumpahan jika ia menceraikan isterinya itu (ertinya tanpa dikenakan kifarah).

c. Jika ia tidak bermaksud dengan sumpah iilaa’ yang diulangnya itu sebagai menguatkan sumpah yang pertama dan tidak pula ia bermaksud membuat satu-satu sumpah yang baru, maka hukumnya:

i. Dikira sumpah sahaja jika diulang sumpah itu pada satu tempat.

ii. Dikira berbilang sumpah tersebut mengikut bilangan yang diucapkan, sekiranya diulangi sumpah tersebut pada tempat-tempat yang berlainan.

Bab : ZIHAR

1) PENGERTIAN ZIHAR

1. Dari segi bahasa Arab diambil dari perkataan belakang, kerana bentuk zihar pada asalnya adalah seperti berikut : kata suami kepada isterinya: awak itu dengan saya seperti belakang ibu saya. Jadi dengan sebab kebiasaan orang Arab Jahiliah menggunakan perkataan “Zihar”.

2. Dari segi istilah syara’ bererti : suami menyerupakan isterinya dengan ibunya atau pun seorang yang haram berkahwin dengannya. Dengan ini menyebabkan isteri itu menjadi haram kepadanya. Seperti kata suami kepada isteri: awak ini saya lihat serupa dengan ibu saya.

2) DALIL ZIHAR

Firman Allah Taala :

Ertinya : Orang-orang yang menzihar isterinya, tidaklah isterinya itu menjadi ibunya tidaklah yang menjadi kepada mereka melainkan perempuan-perempuan yang melahirkan mereka dan sesungguhnya mereka itu menyentuh perkataan yang mungkar dan dusta.

(Surah Al-Mujadalah : ayat 2)


3) HIKMAH DILARANG ZIHAR

Sebagaimana yang diketahui di zaman jahiliah bahawa seorang suami bila berkata kepada isterinya : “awak dengan aku seperti belakang ibuku” ini adalah kerana ia bermaksud untuk mengharamkan isterinya itu hidup bersamanya buat selama-lamanya.


Oleh itu, ini adalah merupakan satu keburukan dan penyeksaan terhadap kaum perempuan. Syara’ telah melarang perbuatan yang demikian dan menganggap sebagai suatu perkara yang mungkar dan dusta. Sebagaimana tersebut dalam ayat di atas.

Perbuatan atau perkataan yang demikian dikatakan satu perkataan mungkar, kerana adalah satu perkara yang merupakan penyeksaan terhadap kaum perempuan dan pengharaman terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ini adalah dilarang kerana oleh syara’.

Perkataan tersebut dikatakan dusta semata-mata adalah disebabkan kerana isteri itu bukanlah ibu dan tidak mempunyai persamaan langsung di antara keduanya.

Walau bagaimanapun syara’ tidaklah membiar begitu sahaja tentang perbuatan suami itu malah syara’ akan mengambil tindakan terhadap suami yang melakukannya iaitu diwajibkan membayar kifarah, supaya terelak dari mengulangi kembali perbuatan tersebut. Selepas membayar kifarah, suami boleh kembali semula seperti biasa. Ini berlainan sekali dari apa yang berlaku di zaman jahiliah yang menganggap isteri-isteri yang telah dizihar itu gugur talaqnya sebagai talaq bain yang tidak boleh dirujuk sama sekali buat selama-lamaya.

4) RUKUN ZIHAR

1. Suami yang menzihar

2. Isteri yang dizihar

3. Lafaz zihar

4. Orang yang diserupakan (ibu dan sebagainya)

5) SYARAT-SYARAT MENZIHAR (SUAMI)

1. Dari suami yang sah talaqnya, kalau ia menggugurkan talaq, sekalipun suami yang mati pucuk atau yang terpotong zakarnya. Oleh itu tidak sah zihar dari yang bukan suami dan tidak sah menzihar perempuan yang bukan isterinya, walaupun perempuan itu akan dikahwininya selepas itu.

2. Suami yang berakal – tidak sah zihar dari suami yang gila atau masih budak.

3. Dengan kemahuan suami itu sendiri bukan dipaksa.

6) SYARAT-SYARAT MENZIHAR (ISTERI)

Hendaklah yang dizihar itu isteri, sekalipun isteri itu masih kecil (kanak-kanak) gila, sakit, kafir kitabiah atau pun sedang dalam idah raj’i- tidak sah zihar perempuan yang bukan isteri, kalau seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan yang bakal dikahwininya: “jika saya berkahwin dengan awak maka awak itu dengan saya seperti belakang ibu saya”, kemudian lelaki itu mengahwininya, zihar itu tidak sah (tidak berlaku) begitu juga tidak berlaku zihar kalau seorang tuan hamba berkata kepada hambanya (perempuan) “awak dengan saya seperti belakang ibu saya” kerana hamba bukannya isteri.

7) SYARAT-SYARAT YANG DISERUPAKAN

1. Hendaklah orang yang diserupakan itu dari golongan perempuan, jika diserupakan dengan orang lelaki walaupun dari keluarganya yang paling dekat seperti bapa dan sebagainya, zihar itu tidak sah, begitu juga tidak sah kala diserupakan dengan seorang khunsa.

2. Hendaklah orang yang diserupakan itu dari perempuan yang haram nikah dengannya samada sebab keturunan seperti ibu atau sebab susuan seperti ibu susuan atau pun sebab persemendaan seperti ibu mertua atau ibu tiri.

3. Perempuan yang diserupakanj itu tidak halal dikahwini sebelum itu seperti isteri bapanya (ibu tiri) yang berkahwin dengan bapanya sebelum ia dilahirkan lagi.

Adapun ibu tiri yang berkahwin dengan bapanya setelah ia dilahirkan, tidak jadi zihar jika diserupakan dengannya, kerana perempuan itu sah berkahwin dengannya sebelum berkahwin dengan bapanya dahulu.

Begitu juga isteri anaknya (menantu perempuan) kerana ianya hala berkahwin dengannya sebelum berkahwin dengan anaknya, seterusnya isteri yang telah diceraikan dengan talak tiga, isteri yang telah lian dan isteri-isteri Rasulullah SAW, ini semuanya tidak jadi zihar apabila disabitkan dengan mereka, kerana pengharaman kahwin dengan isteri-isteri Rasulullah itu adalah sebagai penghormatan kepada Rasulullah dan memuliakannya.


8) SYARAT SIGHAH ZIHAR

Lafaz itu hendaklah menunjukkan zihar. Lafaz zihar terbahagi kepada dua :

1. Lafaz Sareh : iaitu kata-kata yang terang yang digunakan tertentu pada zihar sahaja dan tidak mengandungi erti yang lain dari zihar, seperti kata suami kepada isteri “awak ini dengan saya seperti belakang ibu saya atau seperti tangannya atau kepalanya.

2. Lafaz Kinayah : iaitu kata-kata yang mengandungi makna zihar dan makna yang lain, lafaz kinayah ini memerlukan niat untuk menentukan maksud yang sebenar. Seperti kata suami kepada isterinya “awak semacam mata ibuku dan sebagainya dari perkataan-perkataan yang mengandungi erti zihar atau lain dari zihar sebagai menandakan kemuliaan atau penghormatan.

9) SYARAT TASBIAH (MENSERUPAKAN)

Orang-orang Arab jahiliah selalunya menggunakan perkataan (zihar) yang bererti belakang untuk menzihar isteri-isteri mereka, selain dari perkataan (zihar) terdapat juga perkataan-perkataan yang lain seperti mata, kepala, tangan dan sebagainya. Pendek kata ada kalanya digunakan seluruh anggota perempuan dan ada juga yang menggunakan sebahagian anggota sahaja seperti menyebut muka, kepala, tangan dan sebagainya. Oleh itu disyaratkan menyebut anggota yang lahir sahaja.

Tidak sah tasbiah itu dengan menggunakan anggota batin seperti hati, limpa dan sebagainya, andainya seorang suami berkata kepada isterinya “kepada awak serupa hati ibu saya” perkataan seperti ini tidak sah dijadikan zihar.

Zihar tidak berlaku apabila ditasbihkan dengan sesuatu yang ada pada perempuan seperti susu, air liur air mani dan sebagainya, kecuali ditasbiahkan dengan sebahagian anggotanya, seperti kuku, ramput dan gigi, barulah sah ziharnya, contohnya kata suami “awak semacam kuku ibu saya” dan seterusnya.


10) HUKUM MEMBATASKAN WAKTU ZIHAR DAN MENTA’LIQKAN

1. Sah menghadkan waktu zihar samada pada jangka waktu yang singkat atau panjang seperti kata suami “awak dengan saya seperti belakang ibu saya dalam masa sehari atau sebulan” dalam masa yang disebutkan itu suami diharamkan mensetubuhi isterinya itu apabila disetubuhinya kembali wajiblah ia membayar kifarah zihar.

2. Jika suami berkata kepada isterinya “awak semacam belakang ibu saya selama lima bulan. Kata-kata yang demikian dianggap suami telah menzihar dan mengiilaa’ isterinya itu apabila ia mensetubuhi isterinya itu dalam tempoh masa tersebut, ia diwajibkan membayar kifarah zihar,selepas itu ia tidak mensetubuhinya sehingga berlalu masa tersebut isteri berhak menuntut dua perkara iaitu menuntut suami supaya mewarithnya kembali atau menceraikannya seperti yang diterangkan di dalam illa’.

Jika suami berkata kepada isterinya “demi Allah awak serupa belakang ibu saya” kemudian suami itu mensetubuhi isterinya itu dalam masa tempoh iilaa’ (empat bulan) ia diwajibkan membayar dua kifarah, iaitu zihar dan kifarah iilaa’.

Sah dita’liqkan zihar dengan sesuatu, seperti kata suami kepada salah seorang dari isterinya “jika saya zihar madu awak (isteri yang satu lagi) maka awak serupa dengan belakang ibu saya” dan kebetulan ia benar-benar menzihar isteri yang pertama itu, oleh yang demikian ia dianggap telah menzihar kedua-duanya sekali.

11) CARA MEMBAYAR KIFARAH ZIHAR

Apabila seorang suami yang menzihar isterinya ingin kembali isteri kifarah tersebut adalah mengikut susunan berikut :

Yang dizihar itu hendaklah terlebih dahulu ia menbayar kifarah, cara membayar:

1. Memerdekakan hamba yang mu’min lelaki atau perempuan.

2. Jika tidak mampu atau tidak berdaya untuk merdekakan hamba, hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut dengan tidak berselang, sekiranya diselang-selangkan walaupun kerana sakit, maka puasa yang lalu terputus dan mestilah diulang semula.

3. Jika tidak terdaya berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka ia hendaklah memberi sedekah makanan kepada enam puluh orang miskin, tiap-tiap seorang diberikan secupak dan makanan utama bagi negeri itu.

Seorang itu dikira lemah dari berpuasa jika terdapat salah satu dari perkara berikut, dan bolehlah ia menunaikan kifarah yang ketiga iaitu memberi sedekah makanan kepada enam puluh orang miskin :

1. Ia ditimpa oleh penyakit yang ghalibnya penyakit itu akan berlarutan sehingga dua bulan pendapat doctor dan sebaik-baiknya biarlah dari jenis penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh lagi.

2. Ia takutkan penyakit itu akan bertambah teruk bila berpuasa.

3. Sekiranya ia berpuasa selam dua bulan berturut-turut ini akan menimbulkan kesusahan dan kemudharatan kepadanya, kerana tidak terdaya mengerjakannya.

4. Orang itu didapati terlalu kuat nafsunya. Tidak sanggup menahan untuk menunaikan puasa tersebut, ini bagi orang yang mempunyai nafsu yang luar biasa.

Bab : AL-LI’AN

1) PENGERTIAN LI’AN

Pada bahasa : berjauhan, dipetik dari perkataan “Laknat Allah’ bererti Allah melaknatkan atau menjauhkannya. Dinamakan li’an, kerana suami isteri itu tidak mendapat rahmat dari Allah atau kerana kedua-duanya tidak boleh hidup bersama buat selama-lamanya.

Pada syara’ : Beberapa perkataan yang tertentu yang dijadikan hujjah oleh suami untuk menuduh isteri yang menjemukan tempat tidurnya dan menutup keaipannya. Kata-kata ini dinamakan li’an, kerana suami berkata : “Allah melaknat ke atasnya sekiranya ia berdusta.


2) DALIL LI’AN

Firman Allah Taala’ :

Ertinya : Orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedangkan saksi tidak ada selain mereka sendiri, maka saksinya ialah empat kali bersumpah dengan Allah, menerangkan bahawa dia benar dan yang kelimanya, sesungguhnya laknat Allah ke atasnya sekiranya ia berdusta.

(Surah An-Nur : ayat 6 – 7)

Sebab-sebab turun ayat ini ialah kerana Hilal bin Umaiyah telah menuduh di hadapan nabi bahawa isterinya telah melakukan zina dengan Syarik bin Sahma’, maka Rasulullah telah bersabda kepadanya : saksi atau pun sebab belakang kamu, dan baginda bersabda lagi : apabila salah seorang dari kita melihat lelaki berzina dengan isterinya maka suami itu mestilah mencari saksi terlebih dahulu sebelum menuduh. Kata Hilal : demi Allah yeng mengutuskan sebagai Rasul, sesungguhnya saya adalah benar dan Allah akan menurunkan ayat untuk melepaskan aku dari kena hukum atau denda. Tidak berapa lama kemudian Allah pun menurunkan ayat ini.

Akibat dari li’an suami, timbullah beberapa hukum seperti berikut :

1. Dia tidak diseksa (dipukul)

2. Si isteri wajib dihukum had (dera) mengikut had zina

3. Suami isteri bercerai buat selama-lamanya

4. Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami

Untuk melepaskan isteri dari seksa zina (rejam) dia boleh berli’an pula sebagai membalas li’an suami, ini berdasarkan firman Allah :

Ertinya : dan terlepaslah seksaan dari isteri yang dili’an itu dengan mengucapkan empat kali sumpah dengan Allah, bahawa suaminya itu berdusta, ada yang kelimanya sesungguhnya kemurkaan Allah ke atasnya jika suami itu benar atas tuduhannya itu.

(Surah An-Nur : ayat 8-9)

3) HIKMAH DIADAKAN LI’AN

Sebelum kita memperkatakan tentang hikmah li’an, elok juga kita mengetahui asal usulnya di zaman jahiliah dahulu. Sebenarnya di zaman jahiliah apabila seorang suami yang menuduh isterinya berzina, ia akan membaw isteri itu menemui ahli-ahli nujum untuk ditilik melalui ramalan-ramalan yang salah. Apabila datang Islam cara di atas adalah ditolak, kerana beberapa sebab, di antaranya :

1. Islam tidak suka kepada ahli-ahli nujum, kerana mereka selalunya bersifat dusta dan meramalkan perkara-perkara yang mereka tidak diketahui.

2. Ahli-ahli Nujum adalah sangat merbahaya, kerana mereka akan menukarkan sesuatu yang benar kepada tidak benar dan mereka akan menuduh orang-orang yang tidak bersalah, semata-mata mengikut ramalan-ramalan yang salah, sedangkan mereka sendiri adalah jahil, oleh kerana itulah Islam menukar cara itu kepada li’an.

Setelah kita mengetahui secara ringkas tentang cara li’an di zaman jahiliah, di bawah ini diterangkan beberapa hikmah li’an mengikut apa yang dibolehkan oleh Islam:

1. Perkahwinan adalah berdasarkan saling cinta mencintai dan saling bersefahaman di antara suami isteri. Jadi kalahlah berlaku tudah menuduh antara satu sala lain, tentulah akan melakukan perasaan dan menghilangkan kepercayaan di antara mereka serta melahirkan sifat-sifat benci dan hasad dengki.

2. Untuk menakutkan para suami dan isteri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan menjatuhkan maruah.

3. Menjaga kehormatan suami dari mendapat keaiban.

4. Untuk mengelakkan dari mewarithi keturunan yang buruk, ertinya bukan keturunan suami yang sebenar.

5. Untuk kepentingan suami yang melihat kejadian buruk itu berlaku dan tidak sempat mencari saksi-saksi yang diperlukan …..

4) SYARAT-SYARAT SAH LI’AN

1. Mesti tuduh dahulu.

2. Perkataan empat kali sumpah itu mestilah berturut-turut dan yang kelima disertai sumpahan laknat ke atasnya.

3. Perkataan-perkataan itu mestilah diajar oleh kadhi atau hakim.

4. Satu lafaz dengan lafaz yang lain tidak boleh ditukar-tukarkan.

5. Sumpah keempat-empat kali itu mestilah ditauhidkan dengan lafaz asad.

5) KIFIYAT LI’AN (CARA BERLI’AN)

1. Suami mestilah berkata di hadapan hakim atau wakil hakim. Li’an tidak diterima kecuali hakim hadir di majlis tersebut.

2. Mestilah suami yang memulakan kata-kata li’an dengan mengikut kata-kata hakim “saya naik saksi dengan nama Allah bahawa saya adalah dari golongan orang benar dalam tuduhan saya terhadap isteri saya bahawa dia melakukan zina. Lafaz ini digunakan bagi li’an yang dihadiri sama oleh isteri.

Kalau isteri tidak ada dalam majlis itu samada tidak ada dalam negeri atau pun sakit, maka suami yang berlian mestilah menyentuh nama isteri, bapa dan keturunannya.

Kalau didapati ada anak yang hendak dinafikan, suami mestilah menyebut pada tiap-tiap kali kalimah li’an itu seperti katanya : “bahawa anak yang dilahirkan olehnya bukan anakku tetapi anak daripada zina.”

Kalau suami terlupa menyebut di dalam salah satu sumpah itu dia mestilah menambah lagi maksudnya tambah yang ditinggalkannya bukan diulang semua kelima-limanya.

3. Suami yang berli’an itu mestilah bersumpah sebanyak empat kali sebagai mengganti tempat empat saksi yang tidak diperolehinya dan sumpah yang kelima adalah sebagai menguatkan keempat-empat sumpah itu.

4. Suami mestilah berkata di dalam sumpah yang kelima “bahawa aku akan mendapat laknat Allah jika aku daripada orang-orang yang berdusta dengan tuduhan-tuduhan zina itu” kata-kata ini diucapkan selepas hakim menasihatkan bahawa laknat Allah itu terlalu berat, sebagaimana sabda nabi kepada Hilal bin Umaiyah:

Ertinya : Bertakwalah kepada Allah, seseungguhnya azab di dunia adalah lebih ringan daripada azab di akhirat.


6) TEMPAT YANG DISUNATKAN MELAKUKAN LI’AN

Sunat mengadakan majlis li’an pada tempat-tempat yang mulia, seperti di dalam masjid, supaya lebih memberi kesan dan ikhtiar kepada orang-orang Islam seluruhnya, selain dari masjid boleh juga diadakan di mahkamah-mahkamah tinggi sebagaimana sekarang ini bila membicarakan kes-kes yang besar …..

7) BEBERAPA PERKARA BERHUBUNGAN DENGAN LI’AN

1. Suami diharuskan li’an bila ia yakin bahawa isterinya itu benar-benar berzina yang dilihatnya sendiri atau dia yakin dengan sebab ada orang-orang yang menceritakan kepadanya yang isterinya itu melakukan perkara tersebut atau pun terdapat tanda-tanda yang menunjukkan perkara itu berlaku, seperti suami melihat isterinya itu berkhalwat dengan seorang lelaki lain ataupun pernah dilihatnya lelaki itu keluar dari ruamh perempuan atau perempuan itu keluar dari rumah lelaki itu.

2. Kalau hanya terdapat tanda-tanda dan khabar-khabar angin sahaja, maka suami tidak boleh berli’an dengan sewenang-wenangnya tanpa disiasat lebih dahulu, kerana besar kemungkinan khabar-khabar angin itu disebabkan oleh musuhnya atau lelaki yang inginkan isterinya itu, juga kita tidak boleh menuduh hanya dengan tanda-tanda sahaja, kerana boleh jadi lelaki itu memasukki rumah perempuan itu kerana sesuatu seperti ketakutan atau untuk mencuri dan sebagainya.

3. Jika suami masih ragu-ragu juga, cara yang sebaik-baiknya dilakukan ialah dengan menceraikan isterinya itu secara baik, dengan yang demikian dapat menutup segala kejahatan dari tersebar dan dapat mengelakkan dari segala keburukan yang mingkin berlaku, cara seperti ini boleh dilakukan seandainya isteri itu tidak mempunyai anak, sebaliknya jika ia mempunyai anak dan suami tahu yang anak itu bukan darinya, malah hasil dari perbuatan sumbang itu, maka suami mesti menafikan anak tersebut bukan anaknya, supaya terelak dari dikata atau disebut anak itu keturunannya (dia bapanya).

Keadaan seperti ini dapat diketahui jika suami itu belum pernah mensetubuhi isterinya itu atau pun pernah disetubuhi tetapi anak yang lahir itu belum cukup atau belum samapai enam bulan dari tarikh perkahwinan (persetubuhan).

4. Jika suami tahu bahawa isterinya itu berzina, tetapi ia masih ragu tentang anaknya, adakah anak itu anaknya atau pun anak dari lelaki lain (anak zina). Dalam keadaan yang demikian suami mestilah mengakui bahawa anak itu anaknya, untuk menjaga maruah dan kehormatan, oleh itu haram ia membuat tuduhan atau berli’an mengikut pendapat yang sah.

5. Li’an yang dibuat oleh suami yang masih kanak-kanak atau gila adalah tidak sah, kerana segala sumpahan yang mereka lakukan tidak diakui, begitu juga mereka tidak dikenakan hadk atau denda kerana menurut zina, iaitu lapan puluh kali sebat.

Bab : IDDAH

1) PENGERTIAN IDDAH

Iddah ialah masa menunggu yang diwajibkan ke atas seseorang perempuan yang ceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), tujuannya, untuk mengetahui samada perempuan itu hamil atau sebaliknya atau untuk menunaikan satu perintah dari Allah.

2) HIKMAH IDDAH

Iddah ialah masa menunggu yang diwajibkan ke atas seorang perempuan yang ceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), tujuannya, untuk mengetahui samada perempuan itu hamil atau sebaliknya atau untuk menunaikan satu perintah dari Allah.

2) HIKMAH IDDAH

1. Untuk mengetahui samada isteri yang diceraikan itu (cerai hidup atau cerai mati) hamil atau sebaliknya. Dengan ini akan terletak dari bercampur aduk keturunan, apabila bekas ister tersebut berkahwin dengan lelaki lain pula.

2. Untuk memanjangkan masa rujuk, jika cerai itu talak raj’i. Dengan adanya masa yang panjang dan lama dapat memberi peluang kepada suami untuk berfikir dan mungkin menimbulkan penyesalan terhadap perbuatannya itu dengan ini akan rujuk kembali.

3. Sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia. Bagi seorang isteri yang kematian suami yang dikasihinya sudah tentu akan meninggalkan kesan yang pahit di jiwanya, dengan adanya iddah selama empat bulan sepuluh hari adalah merupakan suatu masa yang sesuai untuk ia bersedih, sebelum memulakan hidup yang baru di samping suami yang lain.


3) BAHAGIAN IDDAH

Iddah terbahagi kepada dua bahagian :

1. Iddah perempuan yang kematian suami.

a. Jika hamil – iddahnya ialah dari tarikh mati suaminya sehingga lahir anak yang dikandungnya itu. Hukum ini berdasarkan firman Allah:

Ertinya : Perempuan-perempuan yang hamil, iddah mereka ialah sehingga lahir anak yang dikandung oleh mereka.

(Surah Talaq : ayat 4)

b. Jika tidak hamil – iddahnya ialah selama empat bulan sepuluh hari, walaupun ia belum pernah disetubuhi atau pun isteri itu masih kanak-kanak atau suami yang mati itu masih kanak-kanak. Hukum ini berdasarkan firman Allah :

Ertinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedangkan mereka meninggalkan isteri, hendaklah isteri-isteri itu beriddah selama empat bulan, sepuluh hari.

(Surah Al-Baqarah : ayat 234)

Kedua-dua ayat tersebut telah menerangkan hukum yang jelas bagi iddah isteri yang kematian suami, samada isteri yang hamil atau sebaliknya. Tetapi terdapat dua pendapat yang berlainan berhubung dengan iddah perempuan yang kematian suami, sedangkan ia hamil dan anak yang dikandungnya itu lahir sebelum sampai empat bulan sepuluh hari dan tarikh kematian suaminya. Adakah iddahnya selesai dengan lahirnya anak tersebut atau pun iddah akan selesai apabila cukup empat bulan sepuluh hari ?


1. Pendapat Jamhurul Al-Salaf : iddahnya akan habis dan selesai apabila lahir sahaja anak yang dikandung itu, walaupun belum sampai empat bulan sepuluh hari dari tarikh mati suaminya. Ini berdasarkan ayat empat, surah al-Talaq yang lalu.

2. Pendapat yang lain yang diriwayatkan dari Ali : iddahnya ialah mengikut masa mana yang lebih panjang, maksudnya, jika anak yang dikandungnya itu lahir sebelum sampai empat bulan sepuluh hari dari tarikh mati suaminya itu, iddahnya tunggu sehingga genap empat bulan sepuluh hari.

Selain dari itu terdapat juga perselisihan pendapat berhubung dengan iddah perempuan yang kematian suami, sedangkan ia hamil tetapi anak yang dikandungnya itu bukan anak dari suami yang mati, malah hasil dari zina isteri, adakah iddahnya selesai apabila lahir anak yang dikandungnya itu atau pun ia beriddah selama empat bulan sepuluh hari sahaja :

1. Pendapat Al-Syafie – iddahnya dengan kiraan bulan (empat bulan sepuluh hari).

2. Pendapat Abu Hanafiah – iddahnya selesai sehingga lahir anak yang dikandungnya itu.

Iddah perempuan yang diceraikan oleh suami (cerai hidup) atau fasakh :

a. Jika hamil – iddahnya selesai apabila lahir sahaja anak yang dikandungnya itu samada hidup atau mati, ini berdasarkan ayat yang lalu. Begitu juga akan selesai iddahnya apabila lahir (gugur) seketul daging yang ada rupa atau bentuk anak Adam, walaupun tak begitu jelas bagi pandangan biasa, tetapi menurut kata-kata bidan yang berpengalaman atau ahli-ahli perubatan bahawa yang lahir itu, itulah yang dikandung oleh perempuan ini, ertinya tidak ada yang lain dari itu.

b. Jika tidak hamil dan perempuan itu dari golongan perempuan yang mempunyai haid- iddahnya ialah tiga kali suci, hukum ini berdasarkan firman Allah :

Ertinya : perempuan-perempuan yang ditalak, hendaklah mereka beriddah tiga kali suci.

(Al-Baqarah : ayat 228)

Jika perempuan itu diceraikan di masa suci yang tidak disetubuhi, walaupun hampir masa haid, iddahnya akan selesai sebaik sahaja masuk pada haid yang ketiga, tetapi jika ia diceraikan di waktu sedang haid, iddahnya akan selesai apabila masuk haid yang keempat. Lihat semula bahagian talaq sunni dan bad’i.

Iddah perempuan yang mustahdhah (yang keluar darah selain dari darah haid dan nifas) sedangkan ia tahu bilangan hari haid, maksudnya perempuan yang sudah biasa menempuh masa haid sebelum itu – iddahnya ialah tiga kali suci juga, tetapi iddah perempuan yang mustahadhah yang masih belum tahu bilangan masa haidnya dengan tepat, seperti perempuan yang baru sahaja mengalami haid- masa iddahnya dengan kiraan bulan iaitu selama tiga bulan.

c. Jika perempuan yang diceraikan itu masih budak (belum pernah haid) atau atau pun yang telah tua tidak ada haid lagi – iddahnya ialah : selama tiga bulan. Hukum ini berdasarkan firman Allah:

Ertinya : Perempuan-perempuan tua yang tidak haid lagi dari perempuan-perempuan kamu, jika kamu ragu, maka iddahnya tiga bulan begitu juga perempuan-perempuan yang belum pernah haid.

(Al-Talak : ayat 4)

Perempuan yang tidak haid adalah seperti berikut :

1. Yang masih kecil (belum cukup umur).

2. Yang sudah cukup umur tetapi belum pernah haid.

3. Perempuan yang sudah pernah haid tetepi sudah tua dan putus haidnya tak ada lagi.

4. BEBERAPA MASALAH DAN HUKUM BERHUBUNG DENGAN IDDAH

1. Isteri yang diceraikan oleh suaminya sebelum disetubuhi (belum pernah), tidak dikenakan iddah, berdasarkan firman Allah)”

Ertinya : Wahai orang yang beriman apabila kamu menghuni perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu talak mereka sebelum kamu setubuhi, maka mereka tidak dikenakan iddah.

(Surah Al-Ahzab : ayat 49)

2. Perempuan yang terputus haidnya sebelum atau sudah digugurkan talak, disebabkan sesuatu seperti sakit, nifas atau menyusukan anak – hendaklah ia bersabar menunggu kedatangan haids semula, kemudian barulah berjalan iddahnya iaitu tiga kali suci, dan sekiranya tidak datang haid, ia mesti menunggu sehingga sampai ke peringkat umur putus asa dari haid, kemudian bolehlah ia beriddah mengikut kiraan bulan iaitu tiga bulan.

3. Jika datang haid bagi perempuan yang tidak ada haid atau pun haid semula bagi perempuan yang sudah putas asa dari haid (orang tua) sedang kedua-dua jenis perempuan ini beriddah mengikut kiraan bulan – hukumnya, kedua-dua mestilah beriddah semula, mengikut kiraan suci iaitu tiga kali suci, sebagaimana orang yang sembahyang dengan bertayammum, sebab ketiadaan air, tiba-tiba diperolehi air sedang ia bersembahyang, terbatallah sembahyangnya dan ia mesti mengambil wudu’, kemudian memulakan sembahyang lain (dari mula).

4. Perempuan yang dicerai dengan talak raj’i jika ia sedang dalam iddah, tiba-tiba bekas suaminya itu meninggal dunia, maka iddahnya beralih mengikut iddah mati iaitu, empat bulan sepuluh hari, kecuali jika ia diceraikan dengan talak ba’in, iddahnya adalah seperti biasa, kerana ia tidak dianggap sebagai isteri lagi, sebab cerai ba’in cerai yang tidak boleh dirujuk semula.

5) HAK-HAK PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH

1. Perempuan yang taat (tidur nusyuz) dalam masa iddah raj’i (yang boleh rujuk semula), berhak menerima dari suami yang menceraikannya, tempat tinggal, pakaian dan segala perbelanjaan yang lain, makanan dan sebagainya. Kecuali jika ia nusyuz (durhaka) maka tidaklah berhak mendapat segala-segala itu, adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

Ertinya : Dari Fatimah bte Qais, telah bersabda, Rasulullah SAW kepdaanya: perempuan yang berhak menerima nafkah, tempat kediaman dari bekas suaminya itu ialah apabila bekas suaminya itu berhak rujuk semula dengannya.

(Riwayat Ahmad dan Nasa’i)

2. Perempuan yang sedang dalam iddah ba’in, samada ba’in sighah, seperti tebus talak atau ba’in Kubri iaitu talak tiga yang hamil, berhak mendapat tempat kediaman, pakaian dan makanan. Firman Allah:

Ertinya : Jika mereka hamil maka hendaklah kamu beri nafkah mereka hingga lahir anak kandungan tersebut.

(Surah Al-Talak : ayat 6)

3. Perempuan yang di dalam iddah ba’in sighah atau kubri yang tidak hamil, berhak menerima dari bekas suaminya hanya tempat tinggal sebagaimana firman Allah :

Ertinya : berilah mereka tempat kediaman yang sepadan dengan keadaan dan taraf kamu.

Surah al-Talak : ayat 6

Ini adalah satu pendapat dari ulama’ dan pendapat yang lain pula mengatakan bahawa perempuan yang cerai ba’in dan tidak hamil, tidak berhak menerima tempat tinggal dan juga nafkah, berdasarkan hadith Rasulullah:

Ertinya: Dari Fatimah bte Qais Nabi SAW mengenai perempuan yang dicerai talak tiga, sabda Rasulullah, ia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan tidak berhak menerima nafkah.

Firman Allah SWT dalam surah al-Talaq ayat 6 :

Mengikut pendapat mereka ialah ditujukan untuk perempuan yang sedang di dalam iddah raj’i sahaja.


Bab : IHDAD (HIDAD)

a. Ertinya : dilarang isteri yang kematian suami (dalam masa iddah) menghiasi tubuh badan dengan pakaian-pakaian perhiasan seperti emas dan sebagainya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

Ertinya : Isteri-isteri yang kematian suami tidak boleh memakai pakaian perhiasan, tidak boleh bercelak dan tidak boleh berinai.

(Riwayat Abu Daud dan al-Nasa’i)

b. Ihdad adalah terbatas kepada tubuh badan sahaja, tidak termasuk perkara-perkara lain seperti mengasihi rumah dan sebagainya.

c. Masa Ihdad tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang kematian suami dan tidak lebih dari tiga hari bagi kematian yang lain dari suami seperti ibu bapa, sahabat karib dan sebagainya.

d. Ihdad adalah khusus kepada perempuan sahaja, tidak harus dilakukan oleh lelaki.

Bab : PERKAHWINAN POLIGAMI

Seorang lelaki boleh berkahwin dengan seorang perempuan yang lain dalam masa ianya beristerikan dengan seorang atau dua ataupun tiga isteri, dengan kata lain poligami ialah perkahwinan lebih daripada satu dan poligami merupakan suatu perkahwinan yang jelas disyariatkan oleh Islam berdasarkan kepada nas Al-Quran yang bermaksud.

“Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak berlaku adil,maka seorang sajalah.”

(Surah An-Nisaa’ : 3)

Syarat-syarat poligami di antaranya ialah :-

1. Melakukan keadilan di antara para isteri dan tidak melebihi antara seorang isteri dari yang lain dan tidak membezakan mereka mengikut tabiat semulajadi sebagai manusia.

2. Keadilan di sini ialah menyara nafkah zahir dan batin seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.

3. Menentukan bilangan bagi giliran.

4. Layanan sehari-hari terhadap isteri.

Jika mengetahui tidak dapat berlaku adil dan sengaja melanggar syarat-syarat yang diharuskan poligami, maka ia telah sengaja melakukan penindasan dan kezaliman.

Firman Allah Ta’aala dalam surah Az-Zuhruf ayat 65, maksudnya :

“Neraka Wil (kecelakaan dan kebinasaan) adalah bagi orang-orang yang zalim dengan azab siksa yang tidak terperi pada hari Kiamat.

Walau bagaimanapun, keharusan berpoligami itu tidaklah secara mutlak kepada semua lelaki. Sekiranya seorang suami tidak boleh berlaku adil di antara isteri-isterinya berdasarkan kepada nas tersebut di atas, maka undang-undang keluarga Islam di bawah Seksyen 23 telah memperuntukkan bahawa berpoligami tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Malah seseorang yang hendak berkahwin lagi secara poligami terlebih dahulu dia mesti mendapatkan kebenaran bertulis dari Hakim Syariah. Agama Islam mengharuskan poligami adalah kerana keadaan masa dan hajat umat manusia seluruhnya.

Bila dikaji dengan mendalam, jelas bahawa Islam mengharuskan poligami ialah kerana terdapat beberapa faedah dan sebab-sebab untuk memelihara kesucian agama Islam dan kebaikan manusia. Di antaranya :-

1. Menjamin kemuliaan agama Islam dan kehormatan umatnya dari sebarang godaan.

2. Menutup dan mengurangkan perzinaan dan pelacuran.

3. Membiakkan keturunan dengan cara yang halal.

4. Mengurangkan bilangan anak-anak di luar nikah dan pengguguran.

5. Seorang perempuan tidak dapat menyempurnakan kehendak nafsu suami kerana beberapa halangan yang tidak dapat dielakkan sedangkan suaminya tidak terbatas.

6. Perempuan sentiada berkehendakkan pimpinan dan sokongan dari kaum lelaki dengan sebab kelemahannya yang semulajadi.

7. Bilangan kaum perempuan lebih banyak daripada kaum lelaki pada bila-bila masa sahaja terutama pada masa peperangan.

8. Setiap pasangan suami isteri pada asalnya ingin mendapat zuriat dan keturunan tetapi kadangkala seseorang yang berkahwin itu didapati mandul, di kala itu hilanglah tujuan asalnya kalau tidak dibenarkan poligami.

9. Nafsu berahi kaum lelaki untuk melakukan hubungan kelamin tidak terbatas pada setiap peringkat umur, meningkat 70 – 80 tahun nafsunya masih kuat.

10. Kebanyakan perempuan-perempuan yang umurnya dalam umur 50 tahun atau perempuan yang telah kering darah haidnya, tidak merasa sanggup lagi melayani nafsu suaminya, malah sudah mula hendak melarikan diri dari melakukan hubungan kelamin dan terasa jijik bila mendengar soal-soal itu.

RAJAH-JAM
A

NOTA RAJAH

A - AGAMA

B - PERASAAN

C - FIKIRAN

1. Perkahwinan - Ikatan suami-isteri.

2. Rumah - Kasih sayang

- Ketenangan

- Pendidikan

3. Masalah - Berbincang

- Nasihat / Teguran

- Aduan

4. Anak - Kesihatan

- Ilmu Agama

- Masa Depan

5. Nafkah - Dzahir dan Batin

- Halal

- Sesuai

Petunjuk :

Suami

Isteri

BAB
3

TANGGUNGJAWAB

SUAMI ISTERI

1. Pendahuluan

2. Tujuan Perkahwinan

3. Apa dia Kebahagiaan dan di mana letaknya

4. Tanggungjawab suami terhadap isteri

5. Tanggungjawab isteri terhadap suami

6. Bagaimana memasukkan rahmat ke dalam rumahtangga


Bab
3

TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI

1) PENDAHULUAN

Keluarga ialah kelompok yang paling kecil dari masyarakat. Keadaan sesebuah keluarga itu boleh mempengaruhi masyarakat sekelilingnya. Berkecai keluarga, berkecailah masyarakat dan jika aman damai dan bahagia setiap kelurga akan membawa kebahagiaan kepada masyarakat itu. Demikianlah pembentukan keluarga adalah asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih besar.

Tanggungjawab adalah amanah Allah yang telah diletakkan ke bahu manusia, manusia memikul berbagai tanggungjawab di antaranya tanggungjawab kepada keluarga dan tanggungjawab ini akan ditanya Allah sama ada telah disempurnakan atau sebaliknya. Sabda Rasulullah, maksudnya :

“Setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu bertanggungjawab di atas jagaanya. Lelaki (suami) adalah penjaga di atas anggota keluarga rumahnya dan dia adalah bertanggungjawab di atas jagaannya itu. Perempuan (isteri) bertanggungjawab menjaga rumah suaminya dan bertanggungjawab terhadap jagaannya. Bukankah setiap kamu itu penjaga dan setiap kamu adalah bertanggungjawab ke atas jagaannya.”

Apabila seseorang itu selesai diijab-kabulkan maka sama ada ia sedar atau tidak ia telah memikul tanggungjawab sebagai suami atau isteri.

2) TUJUAN PERKAHWINAN

1. Untuk meneruskan wujudnya keturunan manusia.

Firman Allah, maksudnya :

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu dari diri yang satu, lalu dijadikan daripadanya pasangan (suami isteri) lalu diperkembang-biakkan daripada keduanya lelaki dan wanita yang ramai”.


2. Pemeliharaan terhadap keturunan

Dengan perkahwinan manusia dapat menentukan zuriat dan keturunannya dan mempunyai harga diri. Tanpa perkahwinan tentulah sesebuah masyarakat itu akan jadi porak peranda.

3. Menjaga masyarakat dari sifat yang tidak bermoral

Sabda Rasulullah SAW, maksudnya :

“Wahai anak-anak muda! Barangsiapa di antara kamu yang mampu berkahwin hendaklah berkahwin. Kerana sesungguhnya perkahwinan itu membendung pandangan dan memelihara kemaluan. Tetapi barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, sebab yang demikian itu akan menahan nafsu.”

4. Menjaga ketenteraman jiwa

Firman Allah, maksudnya :

“Di antara tanda-tanda kebesaranNya, diciptakanNya bagi kamu pasangan suami isteri dari diri kamu untuk kamu merasa ketenteraman di antara satu sama lain dan dijadikannya kasih sayang dari belas kasih antara kamu, sesungguhnya dalam hal itu menjadi keterangan bagi orang yang berfikir.

5. Memberi perlindungan kepada anak yang dilahirkan

Perkahwinan menjamin keselamatan kanak-kanak. Tanpa ikatan perkahwinan seseorang boleh mengelakkan diri dari menjaga kebajikan seseorang anak. Oleh kerana itu akan lahirlah masyarakat kucar-kacir dan terbiar.

Untuk menjamin kebahagiaan di dalam sesebuah rumahtangga suami isteri hendaklah memahami tujuan perkahwinan dan juga mengetahui dengan jelas tanggungjawab masing-masing sebagaimana yang telah digariskan oleh Islam.

3) APA DIA KEBAHAGIAAN DAN DI MANA LETAKNYA ?

Kebahagiaan adalah suatu perkara yang abstrak yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak boleh diukur, ditimbang atau dibeli dengan harta, Kebahagiaan” (2); suatu keadaan yang dirasai oleh manusia di dalam dirinya, iaitu; “Ketenangan hati, kelapangan dada dan kerihatan atau keselesaan hati kecil”, ianya berpunca dari dalam hati manusia, bukan dari luar, sebagaimana berlaku satu kisah seorang suami marahkan isterinya, katanya mengugut; “Kanda akan lakukan tindakan sampai engkau menderita”, jawab isteri dengan tenang; “Kanda tidak akan dapat menjadikan saya menderita sebagaimana kanda tidak mampu membahagiakan saya”, jawab suami dengan penuh marah; “Kenapa tidak?” , kata isteri; “Kalau kebahagiaan ada pada gaji, boleh kanda potong, atau pada perhiasan boleh kanda rampas daripadaku, tetapi kebahagiaan berada di tempat yang kanda tidak terdaya menguasainya dan semua manusia tidak berjaya”, tanya suami dengan penuh hairan; “Apa dia?” Jawab isteri dengan penuh yakin; “Saya dapati kebahagiaan saya terletak pada iman saya dan iman saya berada dalam hati saya dan hati saya tidak siapa dapat menguasainya kecuali Tuhan saya”.

Ya, itulah kebahagiaan yang sebenarnya yang tidak seorang dapat memberi dan merampaskannya. Kebahagiaan menjadi syurga impian oleh setiap individu tak kira kaya atau miskin, raja atau rakyat, pendak kata tidak ada seorang pun di dunia ini yang inginkan kecelakaan untuk dirinya. Ianya tidak terletak pada harta atau pangkat tetapi pada hati.

Tetapi walau bagaimanapun kadar harga yang tertentu adalah diperlukan untuk melaksanakan kebahagiaan hidup, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maksudnya :

“Empat perkara yang membawa kebahagiaan, isteri yang baik, rumahtangga yang lapang, jiran yang baik dan kenderaan yang selesa”

4) TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP ISTERI

Suami adalah merupakan ketua yang akan memimpin dan mencorakkan sesebuah rumahtangga. Sikap suami mempunyai pengaruh yang akan besar terhadap suasana yang mesra, aman dan damai atau sebaliknya. Oleh itu, suami mestilah menjadi seorang yang benar-benar matang fikirannya, tahu tugas dan tanggungjawabnya, serta bersifat jujur dalam memimpin dan mengetahui rumahtangga yang baru dibina itu. Untuk melahirkan sebuah perkongsian hidup yang benar-benar bahagia maka Allah SWT sendiri menggariskan beberapa kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh suami terhadap isteri, antaranya ialah :

i. Wajib atas suami memberi mas kahwin kepada bakal isterinya. Firman Allah SWT maksudnya : “Berikanlah mas kahwin kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang wajib”.

ii. Memberi nafkah zahir dan batin, nafkah zahir termasuklah :

a. Tempat tinggal / tempat kediaman bersama (suami dan isteri) iaitu rumah yang selayaknya yang memberi keselesaan dan keamanan.

b. Keperluan hidup iaitu makanan, pakaian dan peralatan yang munasabah dan selayaknya menurut kemampuan suami, sabda Rasulullah SAW maksudnya :

“Dan wajib ke atas kamu memberikan mereka (isteri-isteri) rezeki mereka dan pakaian mereka dengan baik. Tempatlah mereka di mana kamu bertempat tinggal mengikut kemampuanmu.”

iii. Bergaul dengan isteri dengan cara yang baik, mesra dan kasih sayang. Firman Allah SWT, maksudnya:

“Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik.”

iv. Hendaklah berlaku adil sekiranya suami itu mempunyai isteri lebih dari satu.

v. Suami berkewajipan menahan diri dari menyakiti, berlaku kasar dan sebarang perbuatan yang memudharatkan isteri tanpa sebarang sebab.

vi. Menjadi kewajipan suami untuk memberi keizinan kepada isterinya untuk menziarahi keluarganya (ibu bapa dan kaum keluarganya)

Demikianlah di antara kewajipan suami terhadap isteri, di samping itu sebagai yang kita maklum bahawa Allah menjadikan perempuan itu sebagai teman hidup yang paling rapat, hendaklah diberi layanan-layanan yang istimewa seperti berikut :

1. Suami hendaklah sentiasa bertimbang rasa, menunjukkan kasih-sayang terhadap isteri, bercakap dengan lemah lembut dan mesra, selalu bermuka manis dan janganlah bermuka masam atau sebagai singa yang garang terhadap mangsanya. Adalah menyedihkan setengah orang-orang jahil menyangka bahawa bersifat garang dan keras terhadap isteri itu adalah menunjukkan kelakiannya, dan ia menyangka berlemah-lembut terhadap isterinya adalah satu sifat yang hina dan memalukan, tetapi sebenarnya bersifat kasar adalah membawa isteri menjadi durhaka, sebaliknya bersifat lemah-lembut menyebabkan isteri kasih dan menghormatinya. Sanda Rasulullah SAW yang bermaksud :

“Orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang berlaku baik terhadap isterinya, dan aku ialah orang yang sangat berlaku baik terhadap isteriku.”

2. Hendaklah suami memberi kelapangan perbelanjaan rumahtangga keperluan hidup yang selayaknya mengikut kemampuan yang sewajarnya. Jika suami terlalu bakhil terhadap rumahtangga maka diharuskan isteri mengambil sekadar yang diperlukan dari harta suaminya walaupn tanpa izinnya, sebagaimana Rasulullah sendiri memberi kebenaran tersebut kepada isteri Abu Sufian apabila ia mengadu kepada Rasulullah tentang kebakhilan Abu Sufian.

3. Hendaklah suami menguruskan segala urusan dengan sebaik-baiknya dan menggembirakan seperti apabila ia sakit, diberi rawatan perubatan yang secukupnya.

4. Pandu dan bimbinglah isteri dengan nasihat yang baik dan berilah contoh akhlak yang terpuji dan ajaran yang lemah lembut, Rasulullah sendiri menghuraikan hakikat ini dengan sabdanya yang bermaksud:

“Sesungguhnya wanita itu adalah tulang rusuk (bengkok), sekiranya engkau mahu membetulkannya ia akan patah dan jika engkau membiarkannya, engkau akan menikmatinya dalam keadaan bengkok.”

5. Berilah isteri haknya sebagai isteri bukan sebagai orang suruhan (hamba) atau sebagai babu, dan bukan sebagai boneka yang semata-mata untuk memenuhi nafsu kaum lelaki sahaja.

6. Hendaklah bersikap terus terang dengan isteri dan jangan sekali-kali mendustainya, kerana jika isteri didustai dia akan mendustai suaminya pula.

7. Sebagai suami (ketua keluarga) jangan memperturutkan sahaja apa kehendak isteri sehingga sampai merendahkan harga diri (mengikut di bawah telunjuknya sahaja, istilah sekarang “queen control”.

8. Dibolehkan suami memukul isteri untuk mendidik bukan untuk balas dendam. Dalam hal ini tidak memaki hamunnya apabila hendak memberi pengajaran kepada isteri dalam bentuk yang sopan atau pulaukannya (tinggalkan tempat tidur dan tidak tidur bersama-samanya).

Seandainya dapat dilaksanakan tanggungjawab yang sedemikian tentu Insya Allah suami dapat membawa rumahtangga ke arah kehormanian dan kebahagiaan.

5) TANGGUNGJAWAB ISTERI TERHADAP SUAMI

Kalau suami mempunyai hak dan kewajipan terhadap isterinya, maka isteri juga mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap suaminya. Sesungguhnya tugas seorang isteri terhadap suaminya adalah sangat penting dan mesti dipatuhi sehingga pernah Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud :

Jikalau sekiranya ada perintah dari Allah SWT untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia nescaya aku suruh isteri sujud kepada suaminya.”

(Hadis Riwayat At-Turmizi)

Antara tugas isteri ialah :

1. Jujur dan taat setia kepada suaminya dalam sebarang hal dan pekerjaan yang tidak berlawanan dengan hukum Islam.

2. Menyampaikan hajat suami kepadanya, iaitu perkara-perkara yang dibolehkan oleh Islam termasuk perkara yang mengenai hubungan kelamin, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud.

“Apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidur sedangkan isterinya menolak (tanpa uzur) sehinggalah suami itu tidur dalam keadaan marah dan kesal, malaikat akan melaknatkannya (isteri) hingga ke subuh.”

(Hadis Riwayat Abdul Rahman Bin ‘Auf)

3. Isteri mestilah berkelakuan sopan terhadap suaminya, wajib menjauhkan kata-kata yang menunjukkan kedurhakaan atau menyakitkan hati suami seperti memaki, mengomil (berleter) atau kata-kata yang tidak disukai oleh agama atau adat.

4. Janganlah memberati atau memaksa suami dalam soal nafkah seperti pakaian, wang ringgit dan tempat tinggal yang lebih dari ukuran yang wajib baginya kerana ia akan mendorong suaminya ke lembah curang seperti rasuah, curi, rompak dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud:

“Perempuan yang datang kepada suaminya dengan muka masam dan mengomil meminta belanka (lebih) atau mengadakannya maka tidaklah diterima Allah amalan perempuan seperti itu.”

(Hadis Riwayat Ahmad dan Abi Hurairah)

5. Minta keizinian suami apabila hendak keluar dari rumah walaupun untuk menziarahi keluarga, ibu-bapa atau kerana menuntut ilmu. Sabda Rasulullah SAW maksudnya:

Perempuan-perempuan yang keluar dari rumah tanpa keizinan suaminya adalah ia di dalam kemurkaan SWT sehinggalah ia balik ke rumahnya atas suaminya redha akan dia.”

6. Hendaklah memelihara harta benda dan rumahtangga supaya bersih, rapi dan kemas serta isteri tidak boleh memberikan sesuatu harta benda suaminya kepada orang lain tanpa izinnya.

7. Segera meminta maaf apabila terlanjur mendurhaka kepada suami sepertimana yang dipraktikkan oleh Fatimah puteri Rasulullah SAW menurut sepotong hadis yang bermaksud:

Fatimah telah datang berjumpa ayahandanya Rasulullah SAW dalam keadaan menangis dan mukanya berubah tanda penyesalan lalu bertanya Rasulullah SAW: “Kenapa wahai anakku, Fatimah?” Fatimah menjawab, “Ayahanda, kelmarin anakanda dengan Ali telah berseloroh (bergurau) sehingga terbit kata-kata anakanda yang menyebabkan Ali marah anakanda, anakanda menyesal kerana sebab mulut anakanda itu Ali menjadi marah, lantas anakanda meminta maaf darinya dan mengeliling dia sebanyak tujuh puluh dua kali sehinggalah ia memaafkan dan Ali pun tertawa serta redha”. Sabda Rasulullah kepada Fatimah,”Demi diriku yang telah diangkat oleh Allah sebagai Nabi, sesungguhnya engkau sekiranya meninggal dunia sebelum Ali redha atas kesalahan itu takkan ku sembahyang jenazah engkau”.

8. Jikalau suami tidak berharta dan isteri dari anak orang kaya janganlah isteri menunjuk-nunjuk dan berbangga dengan harta yang diberikan bapanya sambil mengecilkan pemberian dari suaminya, serta berkata,”Apalah yang awak boleh berikan kepadaku dan tengok ini, itu dan sebagainya semuanya bapa berikan kepadaku”, isteri yang bersikap demikian terhadap suaminya. Pernah Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud :

“Allah akan menghapuskan amalan perempuan itu sekalipun banyak amalan kebajikannya.”

9. Hendaklah isteri memakai pakaian yang cantik dan bersih di hadapan suaminya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Perempuan-perempuan yang menghias diri kepada yang bukan suami atau muhrimnya adalah seperti lampu yang tidak bercahaya di akhirat kelak.”

10. Isteri wajib memelihara perasaan dan peraturan suaminya, isteri tidak boleh membenarkan masuk seorang lelaki atau perempuan yang tidak disukai ke dalam rumah. Jika isteri hendak berpuasa sunat ketika suaminya berada di rumah hendaklah meminta izin suami terlebih dahulu dan tidak boleh memasukkan seorang lelaki ke rumahnya dengan tidak izin suaminya. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

11. Isteri hendaklah sentiasa memberi layanan baik kepada suaminya. Allah memberi ganjaran pahala yang berlipat ganda kepadanya sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadisnya antara lain bermaksud :

a) “Sekali suami minum air yang disediakan oleh isterinya adalah lebih baik dari berpuasa setahun”.

b) “Makanan yang disediakan oleh isteri kepada suaminya lebih baik dari isteri itu mengerjakan haji dan umrah”

c) “Mandi junub si isteri disebabkan jimak oleh suaminya lebih baik baginya daripada mengorbankan 1,000 ekor kambing sebagai sedekah kepada fakir miskin”.

d) “Apabila isteri hamil ia dicatitkan sebagai seorang syahid dan khidmat kepada suaminya sebagai jihad”.

e) “Pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak adalah menjadi benteng neraka, pandangan yang baik dan harmonis terhadap suami adalah menjadi tasbih (zikir)”.

f) “Tidak akan putus ganjaran dari Allah kepada seorang isteri yang siang dan malamnya menggembirakan suaminya”.

g) “Apabila meninggal dunia seorang dan suaminya redha, nescaya ia dimasukkan ke dalam syurga”. (Hadis Riwayat Tarmizi)

h) “Seseorang wanita apabila ia mengerjakan sembahyang yng difardhukan ke atasnya, berpuasa pada bulan Ramadhan, menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya maka berhaklah ia masuk syurga dari mana-mana pintu yang ia suka”.

(Hadis Riwayat Anas Bin Malik)

Demikianlah hak dan tanggungjawab isteri terhadap suami dan rumahtangga serta ganjaran pahala dari Allah SWT kepada seorang isteri yang solehah. Apabila suami dan isteri melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing maka lahirlah rahmat dan kasih sayang yang akan menghasilkan kebahagiaan bersama seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam firmanNya, maksudnya:

“Dan di antara keterangan tanda-tanda Allah bahawa ia menjadikan isteri dari kamu untuk kamu tinggal bersama dalam keadaan kasih sayang, cinta mencintai serta mendapat kerahmatan, sesungguhnya tentang yang demikian itu adalah tanda kebesaran Allah SWT bagi kamu yang mahu berfikir.”

Apabila tanggungjawab masing-masing dapat dilaksanakan maka di sana ada pula tanggungjawab bersama yang mesti diawasi dengan rapi yang juga merupakan factor-faktor penting dalam mewujudkan rumahtangga bahagia, antara lain:

i) Anak-anak yang didapati hasil dari perkongsian hidup suami isteri hendaklah diberi pendidikan yang sempurna sama ada dari segi rohani, jasmani dan akalnya atau dalam erti kata yang lain ditanam dalam dirinya iman dan takwa menjalani hidup di dunia ini.

ii) Hendaklah masing-masing menghormati orang tua kedua belah pihak sekiranya mereka masih hidup.

iii) Hormati dan berbaik-baik dengan jiran tetangga kerana sekiranya suasana di dalam rumah penuh harmoni tetapi dengan jiran bermusuh, kebahagiaan tidak juga terlaksana dengan sempurna. Sebab itu baginda Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahawa antara syarat kebahagiaan seseorang anak Adam ialah jiran yang soleh (baik).


6) BAGAIMANA MEMASUKKAN RAHMAT KE DALAM RUMAHTANGGA

Di samping suami isteri merupakan factor utama dalam melahirkan rumahtangga bahagia, (adalah suatu hakikat yang tidak boleh dilupa bahawa Allah sahaja yang berkuasa penuh sama ada mahu memberi kebahagiaan atau tidak). Maka Allah SWT juga memberi panduan melalui RasulNya. Apakah perkara-perkara yang patut diamalkan agar saluran rahmat sentiasa menuju ke rumah kita, antara lain:

1. Hidupkan salam antara ahli keluarga. Sabda Rasulullah SAW bermaksud:

“Wahai Anas, ucapkanlah salam kepada ahli rumah engkau nescaya dan ahli rumah engkau mendapat berkat.”

2. Banyakkan membaca Al-Quran dalam rumah. Kata Abu Hurairah RA : Sesungguhnya rumah yang sentiasa dibaca ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, memberi kelapangan kepada ahlinya, banyak berkatnya dan ianya dikunjungi oleh para malaikat dan keluar darinya syaitan-syaitan dan sesungguhnya rumah yang tidak dibaca Al-Quran di dalamnya membuat kesempitan kepada penghuninya, sedikit berkatanya, keluar darinya oleh para malaikat dan masuk ke dalamnya oleh para syaitan.

3. Banyak sembahyang sunat di rumah, sebab itu Rasulullah SAW apabila hendak sembahyang sunat baginda pulang dan bersembahyang sunat di sudut rumahnya, kerana katanya Malaikat Rahmat akan memasuki rumah yang banyak dilakukan ibadat di dalamnya.

4. Hiasi rumah dengan benda-benda yang halal dan bersihkan dari perhiasan haram kerana rumah yang dihiasi dengan benda-benda haram seperti patung-patung, gambar-gambar lucah dan sebagainya tidak akan dimasuki Malaikat, sedangkan Malaikat pembawa rahmat, rumah yang tidak dimasuki Malaikat ertinya tidak mendapat rahmat dari Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW maksudnya:

“Malaikat tidak akan memasuki rumah-rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung-patung”.

Ibnu Abbas menceritakan bahawa Rasulullah SAW pada tahun pembukaan Makkah apabila melihat gambar-gambar tergantung di rumah baginda tidak masuk sehingga baginda perintah supaya dihapuskan terlebih dahulu. Ini adalah menunjukkan gambar-gambar lucah adalah dibenci oleh Islam.

Demikian di antara perkara-perkara yang dapat dilakukan oleh para suami dan isteri untuk membentuk sebuah rumahtangga yang aman dan bahagia.

Demikian di antara perkara-perkara yang dapat dilakukan oleh para suami dan isteri untuk membentuk sebuah rumahtangga yang aman dan bahagia.

Sekian, Wabillahitaufiq wasallamu’alaikum wr.wb.


BAB
4

KONFLIK RUMAHTANGGA DAN CARA MENGATASINYA

1. Pendahuluan

2. Pengertian konflik rumahtangga

3. Tahap konflik rumahtangga

4. Kategori konflik rumahtangga

5. Punca-punca konflik rumahtangga

6. Cara-cara mengatasi konflik

7. Menasihati isteri

8. Meninggalkan tempat tidur

9. Pukul

10. Melantik orang tengah

11. Kesimpulan


Bab
4

KONFLIK RUMAHTANGGA DAN

CARA-CARA MENGATASINYA

1) PENDAHULUAN

Setiap individu yang berkahwin mengimpikan satu kehidupan yang bahagia kerana rumahtangga yang bahagia menjadikan penghuni-penghuninya dapat hidup dalam suasana tenang, harmoni dan selesa. Setiap anggota keluarganya saling kasih mengasihi, hormat menghormati dan menjalankan aktiviti-aktiviti rumahtangga dengan penuh kerelaan. Perjalanan hidup sebuah keluarga bahagia didasarkan di atas prinsip saling menjaga dan mengambil berat di antara satu sama lin, sentiasa memberi sokongan semasa menghadapi konflik dan penyelesaian permasalahan. Selain daripada itu, setiap suami isteri dapat meningkatkan lagi potensi diri dan membina hubungan erat dengan orang lain. Di dalam menjalani kehidupan, mereka sentiasa sensitive dengan perubahan serta berupaya menyesuaikan dirinya.

Kebahagiaan hidup sebuah keluarga banyak bergantung kepada persefahaman di dalam menjalinkan perhubungan suami isteri. Kegagalan mereka untuk berbuat demikian akan melahirkan ketegangan dan konflik. Oleh itu tidak mustahil jika dikatakan bahawa krisis adalah suatu perkara lumrah di dalam sebuah rumahtangga walau bagaimana harmoni kehidupan rumahtangga tersebut. Keadaan ini hanya boleh dapat diatasi dengan kebijaksanaan suami dan sokonan daripada isteri yang pengasih.

2) PENGERTIAN KONFLIK RUMAHTANGGA

Merupakan satu keadaan di mana kehidupan suami isteri sentiasa berada di dalam suasana yang tidak harmoni dan berkonflik. Suami isteri saling benci membenci di antara satu sama lain.

Krisis rumahtangga boleh di dapati di dalam keadaan-keadaan :

1. Jelas / Ketara : iaitu suami isteri mudah bertengkar, saling tuduh menuduh, maki hamun dan cepat bercekalan sebaik-baik sahaja dan sesuatu yang tidak kena.

3. Tidak jelas : di mana perselisihan suami isteri tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan mereka kelihatan rukun dan damai tetapi sebenarnya kehidupan mereka hambar tidak mesra dan perhubungan yang renggang. Keadaan rumahtangga yang sedemikian selalunya memberi kesan yang mendalam terhadap pertumbuhan jiwa anak-anak.

3) TAHAP-TAHAP KONFLIK DALAM RUMAHTANGGA

Krisis dalam rumahtangga selalunya mengambil masa yang panjang untuk sampai kepada kemuncaknya. Dalam jangka masa yang sama ini dapat dilihat tahap demi tahap berlaku dan suasana menjadi semakin genting jika salah satu pihak / keduanya tidak mengambil sesuatu inisiatif untuk membendongnya. Di antara tahap-tahap atau petanda berlaku krisis di dalam rumahtangga ialah ;

i. Penurunan tahap aktiviti :

Selalu suami atau isteri tidak lagi seaktif biasa, kerja-kerja atau tanggungjawabnya tidak dilaksanakan dengan sempurna, suka termenung dan berfikir.

ii. Tidak dapat berkomunikasi dengan berkesan dengan semua ahli keluarga

Suami isteri tidak boleh merempati dan saling menghormati di antara satu sama lain.

Selalunya mereka akan menhadkan masa untuk berinteraksi seminima yang boleh ataupun hanya sekadar perlu sahaja. Nada suara akan turut berubah, kian menurun atau kerap gunakan bahasa yang kasar dan kesat. Di samping suka menggunakan kata-kata sindiran ataupun perli.

iii. Seringkali menunjukkan tingkahlaku permusuhan terhadap pasangannya

Suami atau isteri saling tuduh menuduh bahawa pasangannya adalah sumber kebosanan atau penderitaan yang dialaminya dan pasangannya juga yang sering menjadi sasaran kemarahan serta suka menentang apa-apa cadangan atau tindakan pasangan.

iv. Kurang keupayaan mengawal emosi sendiri

Di dalam keadaan ini kerap terjadi ketegangan emosi, suka menengking ahli keluarga dan selalu menimbulkan ketegangan dalam perhubungan keluarga.

v. Selalu mengasingkan diri

Pada tahap ini suami atau isteri suka mengasingkan diri (boikot). Di antara mereka berdua tidak lagi bertegur sapa dan segala keperluan diuruskan melalui perantaraan ataupun secara ‘message’ (nota). Mereka selalunya akan tidur berasingan dan kedua-dua pihak dan hakikatnya sudah tidak menjalankan fungsi dan tugas masing-masing walaupun masih tinggal di dalam satu rumah.


vi. Kerap bertengkar

Pertengkaran yang sengit kerap terjadi. Mereka akan bergaduh asal saja bersua muka. Suami isteri sering mencari-cari punca kemarahan pasangan dan segala ketidakpuasan hati diluahkan di samping kata-kata ungkitan. Kadangkala bila kemarahan memuncak akan libatkan masalah keluarga, keturunan dan sebagainya.

vii. Mengambil tindakan yang nekad.

Apabila pergaduhan suami isteri berlaku, kerap kali juga mereka mengambil sesuatu tindakan yang agresif seperti menggunakan kekerasan fizikal terhadap pasangan. Selain daripada itu ada di antara suami isteri yang ambil tindakan keluar rumah atau buat hubungan sulit di luar rumah. Di dalam setengah-setengah keadaan, kedapatan pasangan suami isteri yang berusaha mendapatkan sokongan daripada pihak-pihak lain bagi memperkuatkan (backing) tindakan seperti sokongan ibubapa, saudara mara, kawan-kawan dan sebagainya.

v. Pengaduan

Apabila sesuatu isu yang terjadi di dalam rumahtangga berpanjangan tidak diselesaikan, pihak suami / isteri akan membuat pengaduan kepada pihak-pihak tertentu seperti imam, ketua kampung ataupun ke pejabat agama untuk diambil tindakan sewajarnya terhadap pasangan.

ix. Tuntutan cerai

Kemuncak kepada krisis di antara suami isteri ialah masing-masing akan mengemukakan tuntutan perceraian melalui pejabat Kadi / Mahkamah.

4) KATAGORI KONFLIK RUMAHTANGGA

Krisis rumahtangga boleh berlaku sama ada berpunca daripada pihak suami atau pihak isteri. Oleh itu, kedua-dua pihak yang memainkan peranan dalam mewujudkan sebuah rumahtangga bahagia ataupun menjadikan rumahtangga mereka porak poranda.

1. Krisis yang disebabkan oleh isteri berlaku apabila isteri enggan memenuhi kehendak suami, sering marah, benci serta tidak taat kepada suami. Isteri juga meninggalkan tugas dan kewajipannya serta meninggikan diri serta berlaku curang terhadap suami. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan isteri bertindak sedemikian, termasuk faktor pada diri isteri sendiri, suami dan factor-faktor luaran.

a. Faktor diri isteri sendiri meliputi kecantikan diri, kedudukan dan pendidikan.

b. Suami memberi pengaruh yang kuat kepada seorang isteri. Ia meliputi cara pergualan, akhlak dan juga perlaksanaan tanggungjawab. Seringkali hal ini menjadi factor penggerak kepada isteri untuk berfungsi dengan baik di dalam sebuah rumahtangga.

c. Pengaruh luar meliputi rakan atau jiran, media massa dan juga keluarga (mertua, ipar dan sebagainya).

2. Konflik rumahtangga yang berpunca daripada pihak suami terjadi apabila seorang suami bersikap keras, isteri tidak bergaul dengan baik, tidak menjalankan kewajipan terhadap isteri, buat hubungan dengan perempuan lain dan sebagainya.

Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi ialah faktor diri dan faktor luaran:-

a. Faktor kepada diri suami sendiri ialah kedudukan, pendidikan dan juga pembawaan diri.

b. Faktor luaran meliputi pergaulan, persekitaran dan keluarga.

5) PUNCA-PUNCA KONFLIK RUMAHTANGGA

Krisis rumahtangga boleh berlaku disebabkan oleh berbagai-bagai faktor. Bagaimanapun ia boleh disimpulkan kepada tiga faktor utama yang membuatkan kegagalan suami isteri untuk bersefahaman dan seterusnya mengakibatkan krisis di dalam rumahtangga.

1. Komunikasi

Kegagalan pasangan suami isteri untuk berkomunikasi dengan berkesan selalunya akan membawa implikasi yang buruk terhadap sesebuah rumahtangga. Komunikasi agresif seringkali terjadi di dalam hubungan suami isteri. Di mana suami isteri memaksa pasangannya menerima sesuatu pendapat. Hal ini kerap menimbulkan reaksi pertelingkahan. Bagaimanapun teknik inilah yang kerap digunakan oleh suami isteri di dalam menyampaikan hasratnya.

Di antara teknik agresif ialah :

a. Paksaan : Memaksa pasangan menerima apa yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang keras, ugutan dan sebagainya.

b. Menyakinkan : Dengan cara pujuk rayu, berjanji dan sumpah, tujuannya untuk menyakinkan pasangan bahawa untuk kebaikan bersama.

c. Penilaian : Memberi penilaian kepada sesuatu perkara dengan cara merendah-rendahkan pasangan.

d. Melindungi : Tidak menyatakan sesuatu dengan sebenarnya.

e. Menangguhkan : Melengah-lengahkan sesuatu harapan atau permintaan dengan tujuan supaya dilupakan atau sebagai satu dalihan untuk menolak.

f. Menyalahkan orang lain : Berlaku bila seseorang rasa marah dan tidak diketahui sebabnya. Oleh itu, ia mula mencari sasaran untuk melepaskan kemarahan.

2. Tanggungjawab

Pertelingkahan di dalam rumahtangga berlaku bila satu-satu pihak tidak menjalankan kewajipannya dengan sempurna.

Tanggungjawab di dalam rumahtangga meliputi :-

a. Nafkah : Suami tidak disediakan nafkah yang mencukupi kepada anak dan isteri.

b. Tempat tinggal : Tidak menyediakan tempat tinggal yang selesa dan kadang kala tidak menjelaskan sewa dan sebagainya.

c. Kebajikan : Termasuk soal perhatian, kesihatan perubatan, layanan persekolahan anak-anak dan pendidikan kerohanian.

d. Keselamatan : Perlindungan dari segala ancaman luaran dan dalaman.

e. Kasih sayang : Kasih sayang di antara suami isteri perlu sentiasa dipupuk supaya sentiasa mekar dan bersemarak. Jika suami isteri gagal atau tidak berusaha ke arah tersebut ia akan semakin pudar dan berkurangan.

3. Seksual

Seksual di dalam sesebuah perkahwinan merupakan suatu tuntutan biokologikal. Ia juga merupakan terjemahan kepada perasaan cinta dan kasih sayang suami isteri. Oleh itu, hubungan seksual adalah keperluan yang mesti dipatuhi dengan penuh kerelaan di antara suami dan isteri. Kerapkali berlaku krisis rumahtangga bila suami / isteri mengalami masalah seksual seperti :

a. Rendah nafsu atau perbezaan keinginan di antara suami isteri disebabkan oleh penyakit atau kejemuan.

b. Nafsu yang tinggi.

c. Penghindaran seks. Suami isteri sering kali menolak atau mencari helah untuk tidak membuat hubungan seks.

d. Enggan melakukan seks dengan pasangan tetapi dalam masa yang sama berkeinginan untuk melakukannya dengan orang lain.

e. Tidak ada tindakbalas / dingin.

f. Tidak sampai ke kemuncak

g. Keuzuran

h. Ketakutan

i. Takut mengandung

j. Sakit semasa atau selepas melakukan seks.

6) CARA-CARA MENGATASI KONFLIK RUMAHTANGGA

Di dalam sebuah perkahwinan, suami adalah ketua dan pemimpin ke atas semua ahli keluarganya. Hal ini telah disebut dengan jelas oleh Allah SWT di dalam firmannya, yang bermaksud :

“Kaum lelaki adalah pemimpin yang bertanggungjawab ke atas perempuan oleh kerana Allah telah melebihkan kaum lelaki dengan beberapa keistimewaan di atas kaum perempuan dan kaum lelaki membelanjakan sebahagian daripada hartanya.”

(Surah An- Nisa : 4)

Sesuai dengan tanggungjawab dan penghormatan yang begitu tinggi diberikan kepada suami maka beliau berkewajipan untuk mencari jalan bagi mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di dalam rumahtangganya, termasuklah bila berlaku krisis dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan.
Di antara tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh suami ialah :

a. Suami hendaklah sentiasa sensitif dengan setiap kejadian di dalam rumahtangga.

b. Suami mesti mengkaji dengan teliti sebab-sebab punca insiden.

c. Sebab-sebab kejadian.

Setelah tindakan tersebut dilakukan dan ternyata ia berpunca daripada pihak suami sendiri maka suami mesti mengakui kesilapannya sendiri, buat perubahan tingkah laku. Selain daripada itu suami mesti melaksanakan ssegala tanggungjawab dengan sempurna dan membentuk kepimpinan pada diri suami sendiri. Di samping segala usaha dilakukan suami mesti berdoa dan bertawakal kepada Allah.

Bagaimanapun jika suami mendapati punca masalah adalah daripada faktor luaran suami mesti melakukan tindakan-tindakan berikut :

1. Menasihati isteri supaya hentikan perbuatan.

2. Suami patut ubah keadaan dalam rumahtangga.

3. Adakan sekatan atau kawalan, jika perlu.

4. Suami patut memberi alternatif-alternatif kepada isteri, supaya isteri boleh buat pilihan

i. Jikalau konflik rumahtangga itu berlaku berpunca daripada diri isteri semata-mata bukan dipengaruhi oleh anasir-anasir luaran. Allah SWT telah menggariskan panduan melalui firmannya yang bermaksudnya

“Dan isteri-isteri yang kamu curigai atau bimbang berlaku nusyuznya(derhaka), maka hendaklah kamu (suami) menasihati mereka, dan jika sekiranya mereka berdegil tinggalkan mereka di tempat tidur, dan jika mereka masih berdegil juga pukullah mereka (dengan pukulan yang tidak mencederakan) kemudian jika mereka taat kepada kamu maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.”

(Surah An-Nisa’: 34)

7) MENASIHATI ISTERI

Dalam menghadapi sesuatu permasalahan suami sewajarnya memberi nasihat kepada isteri dengan penuh bijaksana. Nasihat yang diberi meliputi menerangkan hukum dan akibat perbuatan : Memberi contoh-contoh teladan yang boleh diambil iktibar oleh isteri. Suami juga mesti memberi panduan apa yang patut isteri lakukan dan peringatan-peringatan supaya menjadi pegangan isteri. Suami juga hendaklah bersedia memaafkan isteri di atas kesilapan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan oleh suami hendaklah dengan cara yang lembut, sopan dan berperikemanusiaan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW, maksudnya:

Dari Abi Hurairah r.a.; Katanya, Nabi s.a.w. bersabda ,

“Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari Khiamat, maka apabila ia menyaksikan sesuatu peristiwa, hendaklah ia menanggapi dengan baik atau diam. Bijaksanalah membimbing wanita kerana wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan bahagiannyan yang paling bengkok ialah sebelah atas. Jika engkau berusaha meluruskannya, nescaya ia patah tetapi jika engkau biarkan, ia akan sentiasa bengkok kerana ia bijaksanalah membimbing wanita dengan baik.”

(Riwayat Muslim)


8) MENINGGALKAN TEMPAT TIDUR

Merupakan langkah yang kedua yang disarankan kepada suami untuk bertindak setelah langkah pertama menemui kegagalan. Langkah ini boleh dilakukan dengan cara berikut :

a. Suami tidak melakukan persetubuhan dengan isterinya.

b. Tidur berasingan (berlainan bilik).

c. Tidak bertegur sapa atau bercakap hanya sekadar dengan perlu sahaja

d. Tidur dengan cara membelakangkan isteri

Tempoh bagi suami melaksanakan tindakan ini ialah selama 30 hari (sebulan). Hal ini dikiaskan kepada tindakan yang telah diambil oleh Rasulullah terhadap Safiah apabila Rasulullah marah terhadapnya. Walau bagaimanapun ia boleh dilanjutkan sehingga 4 bulan (120 hari) mengikut keperluan.

Dalam melaksanakan tindakan ini suami tidak boleh meninggalkan rumah dan tidak boleh melampau di dalam tindakannya. Apabila isteri telah kembali taat suami hendaklah memberhentikan semua tindakan dan suami tidak boleh sekali-kali mencari jalan untuk menyusahkan isteri atau membalas dendam.

9) PUKUL

Salah satu langkah yang boleh dilakukan oleh suami terhadap keengkaran isteri setelah langkah pertama dan kedua tidak memberi apa-apa kesan. Tujuan pukulan ialah untuk menyedarkan isteri tentang sikap buruknya serta untuk mengembalikannya ke pangkal jalan. Sabda Rasulullah SAW; maksudnya :

“Hendaklah kamu memukul isteri-isteri kamu apabila mereka mendurhakai kamu tentang perkara yang baik”.

Di dalam melaksanakan langkah ini, syarak telah menerapkan syarat-syarat seperti berikut :

1. Memukul isteri dengan pukulan yang tidak melukakan atau yang boleh meninggalkan sebarang kesan.

2. Tidak memukul di bahagian muka / tempat-tempat yang merbahaya seperti dada.

3. Tidak menggunakan alat-alat yang boleh mencederakan.

Selain daripada itu, suami mestilah bertindak di dalam keadaan yang waras dan tidak sekali-kali dengan mengikut perasaan marah atau dendam. Islam melarang keras suami memukul isteri yang tidak membuat kesalahan. Sebolehnya mengelakkan daripada memukul isteri, sekali pun langkah-langkah terdahulu telah gagal.

10) MELANTIK ORANG TENGAH

Setalah suami melakukan ketiga-tiga langkah terdahulu dan didapati tidak menampakkan apa-apa kesan positif malahan bertambah keingkaran isteri, sedangkan suami masih mengharapkan kebaikan maka suami bolehlah melnatik orang tengah. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa’ : 35, maksudnya :

Dan jika bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami isteri) maka lantikan orang tengah untuk mendamaikan mereka iaitu seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan, jika orang tengah itu (dengan ikhlas) bertujuan hendak mendamaikan nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu berpakat iaitu sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi di dalam pengetahuannya”.

ii. Konflik yang berpunca daripada pihak suami.

Dalam menghadapi konflik rumahtangga yang berpunca daripada sikap buruk suami, isteri hendaklah bertindak berdasarkan firman Allah SWT, (Surah An-Nisa’ : 128) maksudnya :

Dan jika seorang wanita khuatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak apa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir ……..

Daripada ayat di atas, tindakan yang patut dilaksanakan oleh isteri ialah memujuk suami dengan menyatakan bahawa suami sebagai tempat perlindungan isteri dan anak, isteri hendaklah memberi peluang kepada dirinya dan suami untuk meneruskan kehidupan suami isteri di samping meningkat potensi diri bagi menarik minat dan kesedaran suami supaya untuk memberi perhatian terhadap rumahtangga. Di dalam keadaan ini, pihak isteri tidak patut menggalakkan sikap terburu-buru atau mencerca. Suami di atas kesilapannya dan memohon pertolongan daripada Allah SWT.

Walau bagaimanapun dalam keadaan tertentu isteri perlu mendapatkan bantuan dan nasihat daripada pihak tertentu seperti keluarga sahabat atau orang tengah yang dilantik untuk membaiki keadaan rumahtangga yang kian meruncing. Kemuncak daripada krisis rumahtangga mungkin isteri perlukan mengambil sesuatu tindakan isteri perlu menunjukkan permasalahan ke pejabat-pejabat agama. Bagaimanapun semasa krisis, isteri tidak boleh sekali-kali untuk meninggalkan rumah tanpa persetujuan daripada pihak suami melainkan untuk mendapatkan perlindungan (kes-kes deraan dan sebagainya).


11) KESIMPULAN

Krisis di atas suami isteri merupakan perkara yang lumrah berlaku di dalam rumahtangga walau sebagaimana rukun sekali perhubungan mereka. Kejadian krisis dalam rumahtangga boleh memberi kesan yang positif apabila ia dikendalikan atau ia diselesaikan dengan baik kerana ia boleh mengeratkan lagi hubungan suami isteri. Bagaimanapun jika terlalu kerap berkrisis akan menjadikan rumahtangga sentiasa bergelombang dan jika dibiarkan ia akan karam. Oleh itu, tolak ansur dan persefahaman di antara suami isteri selalunya akan menyelamatkan keadaan dan rumahtangga akan terus kekal bahagia.

No comments: